Kurset që gjënden

The Widows Mite

คุณเป็นพยานในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

คริสจะถูกกักบริเวณถ้าหากไปโรงเรียนสายอีกครั้ง และหัวหน้านักเรียนที่คุมกฏระเบียบนั้นรีบรายงานครูว่าเขามาไม่ตรงเวลา เด็กทั้งสองคนไม่มีวันเป็นเพื่อนกันได้—หรือว่าได้น่ะ? ซุปเปอร์บุ๊คพาคริส จอย กิสโม่— รวมถึงเด็กคนนี้ — ไปยังอิสราเอลในศตวรรษที่หนึ่ง พวกเขาพบกับอัครทูตเปโตรและโครเนลิอัส นายร้อยชาวโรมัน—ชายสองคนที่แตกต่างกันมาก จนกระทั่งพวกเขาทั้งคู่ได้รับนิมิตที่อัศจรรย์จากพระเจ้า เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ลำเอียงกับใครและความรอดมีสำหรับทุกคน!

301 - La lealtad de Rut

Bendiciones y recompensas del servicio fiel.

Luis se molesta cuando su madre le pide que renuncie a sus planes divertidos para el fin de semana para poder ayudar a su peculiar tía. ¿Quién querría hacer algo así? Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a la antigua Galilea. Conocen a una joven viuda llamada Rut que deja a su familia y su tierra natal para servir a su suegra, Noemí. Los niños aprenden las bendiciones y recompensas del servicio fiel.

LECCIÓN 1 HONRA A DIOS

SuperVerdad: SuperVerdad: Seré fiel y amable.

SuperVersículo "Pero Rut dijo: No insistas que te deje o que deje de seguirte; A donde tú vayas, yo iré; dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios" (Rut 1:16).

LECCIÓN 2 DIOS NOS DA TODO LO QUE NECESITAMOS

SuperVerdad: Dios es mi proveedor.

SuperVersículo Teman al Señor, ustedes Sus santos, pues nada les falta a los que le temen  Salmo 34:9 (NVI)

LECCIÓN 3 DIOS REDIME

SuperVerdad: Dios me redime

SuperVersículo Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. 

303 - Juan: El niño apartado para Dios

Con Dios nada es imposible.

Anita pierde su paciencia mientras cuida al pequeño Charlie. Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas junto con el pequeño Charlie, al antiguo Israel. ¡Conoce a Zacarías y Elisabet, quienes no podían tener hijos, y ve cómo Dios responde a sus oraciones con un milagro! Descubre por qué su hijo sería conocido como Juan el Bautista y cómo prepararía el camino para su primo, Jesús. ¡Los niños aprenden que nada es imposible con Dios!

311 - La sabiduría de Salomón

Luis está a cargo de una exposición importante cuando desaparece el invento más importante de su padre. ¿Puede resolver el misterio? Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer al Rey Salomón. Sé testigo del suspenso cuando se enfrenta a un desconcertante dilema: ¿cuál mujer es la verdadera madre de un bebé? Descubre la manera sorprendente en que Salomón descubre la verdad. Los niños aprenden que la verdadera sabiduría viene de Dios. *Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para niños pequeños. La versión resumida es menos intensa. También ve con anterioridad los videos Contexto bíblico y Señales. *

LECCIÓN 1 VERDADERA SABIDURÍA

SuperVerdad: La verdadera sabiduría viene de Dios.

SuperVersículo ¡Pues el Señor concede sabiduría! De su boca provienen el saber y el entendimiento. Proverbios 2: 6 

LECCIÓN 2 PÍDELE A DIOS SABIDURÍA

SuperVerdad: "Le pediré sabiduría a Dios".

SuperVersículo “¡Te concederé lo que me has pedido! Te daré un corazón sabio y comprensivo”. 1 Reyes 3:12

LECCIÓN 3 CONSTRUIDO SOBRE LA PALABRA DE DIOS

SuperVerdad: "Edificaré mi vida en la palabra de Dios".

SuperVersículo “Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida”. Mateo 7:24

312 - El sueño de Nabucodonosor

Anita está estresada porque tiene demasiadas responsabilidades. ¿Cómo puede decidir cuáles son las más importantes? Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a la antigua Babilonia. Conoce al rey Nabucodonosor, quien le ordena a sus hombres sabios que le cuenten lo que soñó, de lo contrario, enfrentarán la muerte. Sé testigo de cómo el profeta Daniel descubre el misterioso sueño y lo que significa. Los niños aprenden a dónde acudir en busca de sabiduría que nunca podrían encontrar por sí mismos.

LECCIÓN 1 ÉL REVELA COSAS.

SuperVerdad: "Dios revela las cosas cuando pedimos".

SuperVersículo Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Jeremías 33: 3

LECCIÓN 2 DIOS NOS CAPACITA

SuperVerdad: SuperVerdad: Dios nos capacita para hacer grandes cosas.

SuperVersículo Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer Su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Hebreos 13:21 (NTV):

LECCIÓN 3 COMPARTIR EL AMOR DE DIOS.

SuperVerdad: Les hablaré a otros de Jesús, el regalo de Dios.

SuperVersículo Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12

Zbulesa: Beteja e fundit!

Krisi djeg aksidentalisht shtëpinë e tij dhe mendon se nuk mund të falet kurrë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon përpara në kohë për të parë historinë në fund të botës. Bëhuni dëshmitarë të betejës së fundit midis forcave të liga të Satanit dhe të engjëjve të ushtrisë së Perëndisë. Fëmijët mësojnë se fuqia e faljes dhe shpëtimit të Perëndië në fund do t'i mposhtë forcat e errësirës. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Historinë në Bibël dhe Videot me Tabelat Treguese.

MËSIMI 1: JEZUSI DO TË RIKTHEHET

SuperEvërteta: Do ta jetoj jetën time duke ditur se Jezusi do të kthehet sërish.

SuperVargu: “Ata thanë: «Burra galileas, çfarë qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u mor nga mesi juaj në qiell, do të kthehet në të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë atë të shkojë në qiell».” Veprat e Apostujve 1:11

MËSIMI 2: TREGO DASHURINË E PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i ndihmoj të tjerët dhe do t’i tregoj atyre dashurinë e Perëndisë.

SuperVargu: “Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as brengë, as britmë, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse gjërat e mëparshme shkuan.” Zbulesa 21:4

MËSIMI 3: PËRGATISNI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do të përgatis të tjerët për ardhjen e Zotit.

SuperVargu: “Dhe ja, unë vij shpejt, dhe shpërblimi im me mua, për t’i dhënë gjithsecilit, sikundër do të jetë vepra e tij.” Zbulesa 22:12

Rruga për Damask

Anyone can change with God’s help.

Kur Krisi, Xhoi dhe Gizmo përplasen me një hajdut adoleshent, ata pyesin veten nëse ai mund të ndryshojë ndonjëherë. SuperLibri dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Saulin nga Tarsusi, i cili ishte duke udhëtuar për në Damask që të persekutonte të krishterët. Bëhuni dëshmitarë të takimit të tij verbues, të transformimit të tij të plotë dhe të arratisjes së tij. Mësoni se si dikush që donte të vriste besimtarët u bë apostulli Pal, një nga misionarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Fëmijët mësojnë se të gjithë mund të ndryshojnë me ndihmën e Zotit.

Ai është ngritur!

Krisi refuzon hapur që t'i bindet nënës së tij, derisa takon një Bir që është i gatshëm t'i bindet Atit të Vet, deri në vdekje. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon, së bashku me nënën e Krisit, Fibin, në Jeruzalem, ku ata takojnë Marinë dhe djalin e saj, Jezusin. Bëhuni dëshmitarë të bindjes dhe të vuajtjes që e drejtoi Jezusin te kryqi, dhe të fuqisë së madhe të Perëndisë Atë që e ringjalli Atë prej së vdekurish. Fëmijët mësojnë se cila është domethënia e vërtetë e dashurisë dhe sakrificës. Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. Sigurohuni ta shikoni më parë këtë video, pasi skena mund të jetë shumë e fortë për disa fëmijë. Ne jemi përpjekur ta trajtojmë atë në mënyrën më të saktë dhe të ndjeshme të mundshme. Vini re se Historia e Përmbledhur e Biblës, Video 4, nuk është e rëndë.

MËSIMI 1: JEZUSI FAL MËKATET E MIA

SuperEvërteta: Jezusi më deshi aq shumë sa sakrifikoi jetën e Tij dhe më fali mëkatet.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetën e përjteshme.” Gjoni 3:16 (ABS)

MËSIMI 2: PLANI I MREKULLUESHËM I PERËNDISË

SuperEvërteta: Jezusi e përmbushi planin e Perëndisë për shpëtim duke vdekur në kryq.

SuperVargu: “Më kanë shpuar duart dhe këmbët.” Psalmi 22:16b (ABS)

MËSIMI 3: FESTONI RINGJALLJEN

SuperEvërteta: Unë do të festoj ringjalljen e Jezusit dhe do të ndaj Lajmin e Mirë me të tjerët.

SuperVargu: “Që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” Filipianëve 3:10a (ABS)

Darka e fundit

Kur Krisin e ftojnë të jetë në konkursin e Grupit Muzikor më të Mirë në Botë, ai dëshiron që ta trajtojnë si mbret, derisa takon Mbretin e vërtetë që është Shërbëtori i të gjithëve. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Jeruzalemin antik. Atje, Jezusi futet në qytet i ulur mbi një gomar dhe e pastron tempullin nga njerëzit lakmitarë. Dëshmoni se si Ai përgatitet për vaktin e fundi me dishepujt e Tij. Fëmijët mësojnë që madhështia e vërtetë vjen kur i shërbejmë të tjerëve.

MËSIMI 1: JEZUSI, DREJTUESI YNË SHËRBËTOR

SuperEvërteta: Jezusi e përuli veten e Tij dhe u bë shërbëtor.

SuperVargu: “Edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë. por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit.” Filipianëve 2:6–7a (ABS)

MËSIMI 2: JEZUSI MË THËRRET

SuperEvërteta: Unë do të jem i përulur dhe i respektueshëm me të tjerët.

SuperVargu: “Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kotë, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.” Filipianëve 2:3 (ABS)

MËSIMI 3: JEZUSI MË DO

SuperEvërteta: Unë do ta ndjek Jezusin duke iu shërbyer të tjerëve njësoj si Ai.

SuperVargu: “Ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si blatë dhe flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë.” Efesianëve 5:2 (ABS)

Mrekullitë e Jezusit

Krisi beson se një magjistar i panjohur në rrugë ka fuqi të mbinatyrshme, derisa takon një mrekullibërës të vërtetë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Izraelin e hershëm. Dëshmoni se si Jezusi shëron një të paralizuar, qetëson një stuhi dhe bën të lirë nga frmërat e liga një njeri. Zbuloni se si edhe armiku më i madh nuk matet dot me fuqinë e Perëndisë! Fëmijët mësojnë se mrekullia e vërtetë vjen vetëm nga Perëndia. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë shumë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Sfondin Biblik dhe Videon me Tabelat Drejtuese.

MËSIMI 1: PERËNDIA ËSHTË I PLOTFUQISHËM

SuperEvërteta: Me Perëndinë gjithçka është e mundur.

SuperVargu: “Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata, që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.” Veprat 10:38 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË GJITHMONË ME MUA

SuperEvërteta: Unë mund të shkoj tek Jezusi për të gjitha nevojat e mia.

SuperVargu: Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, të keni jetë në emër të tij. Gjoni 20:31 (ABS)

MËSIMI 3: MREKULLITË E VËRTETA JANË NGA PERËNDIA

SuperEvërteta: Jezusi është shëruesi im.

SuperVargu: “Jezusi është i njëjtë dje dhe sot dhe në përjetësi.” Hebrenjve 13:8 (ABS)

Krishtlindja e parë

Dhurata më e madhe e Krishtlindjes në të gjitha kohërat! Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Bëhuni dëshmitarë të kërkimit të vështirë të Marisë dhe Jozefit për strehim para se foshnja i tyre të lindet. Zbuloni një plan të ligë që e vendos familjen e Jezusit në rrezik. Përjetoni mrekullinë ndërsa engjëjt dhe barinjtë adhurojnë Mbretin e porsalindur të shtrirë në grazhd. Fëmijët mësojnë se kuptimi i vërtetë i Krishtlindjes është më i madh se festat dhe dhuratat.

Mësimi 1: Perëndia i mban premtimet

SuperEvërteta: Perëndia i mban premtimet dhe na dërgoi Birin e Tij.

SuperVargu: “Por ti, o Bethlehem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijëra vetë Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë.” Mikea 5:2 (NKJV)

Mësimi 2: Perëndia dërgoi Birin e Tij

SuperEvërteta: Unë dua që Jezusi të jetë Zot i jetës time.

SuperVargu: “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” Isaia 9:6 (NKJV)

Mësimi 3: Ndajeni dhuratën e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë do t’ju tregoj të tjerëve për Jezusin, dhuratën e Perëndisë.

SuperVargu: “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij.” Gjoni 1:12 (NLT)

Vrumbullima e Luanit!

Kur një djalë ngacmues merr kontrollin e parkut të skejtbordit, Krisi mendon se nuk mund të bëjë ndonjë ndryshim, derisa takon një njeri që rrezikon jetën e tij për të bërë gjënë e duhur. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Danielin në Babiloni, ku rivalë xhelozë komplotojnë t'i japin fund jetës së tij. Dëshmoni guxim të vërtetë në veprim, dhe mësoni se si besnikëria e Perëndisë na jep fuqinë për të bërë gjënë e duhur. Fëmijët mësojnë që as gropa e luanëve nuk krahasohet me mbrojtjen e Perëndisë!

MËSIMI 1: PERËNDIA I PËRGJIGJET LUTJEVE

SuperEvërteta: Perëndia i përgjigjet lutjeve.

SuperVargu: “M’u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di.” Jeremia 33:3

MËSIMI 2: JINI GUXIMTARË

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë të qëndroj për atë që është e drejtë.

SuperVargu: “Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar.” Psalmi 37:5

MËSIMI 3: PERËNDIA MË SHPËTON

SuperEvërteta: Perëndia më shpëton nga telashet.

SuperVargu: “Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë; Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë.” Danieli 6:27

Një aventurë me gjigant

Kur Krisi i bie kitarës për një audicion me grupin muzikor shkollor, atë e zë paniku, derisa takon një djalë të guximshëm që pranon sfidën me një gjigant. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Davidin në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Dëshmoni se si Goliathi, një luftëtar fitimtar i cili tallet me Perëndinë, nuk krahasohet me besimin e një bariu të ri. Fëmijët mësojnë që ju mund të mposhtni çdo frikë duke besuar te Zoti. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Kontekstin në Bibël dhe Videon me Tabelat Treguese.*.

Mësimi 1: Perëndia mund të kujdeset për gjithçka

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë kur të përballem me probleme të mëdha.

SuperVargu: “Ji i fortë dhe trim; Mos ki frikë dhe mos u thyej. For the Lord your God is with you wherever you go.” Jozueu 1:9b (NLT)

Mësimi 2: Mbështetuni te Perëndia

SuperEvërteta: Unë mund të dukem i vogël, por në sytë e Perëndisë,unë mund të bëj gjëra të mëdha.

SuperVargu: “Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën.” 1 Samuelit 16:7b (NLT)

Mësimi 3: Perëndia është me mua

SuperEvërteta: Jezusi do të më drejtojë dhe mbrojë.

SuperVargu: “Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin.” Gjoni 10:27 (NLT)

Dhjetë Urdhërimet

Perëndia i jep rregulla njerëzve të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

I lodhur duke ndjekur rregullat e parkut, Krisi drejton Xhoin dhe Gizmon në një shpellë të rrezikshme ku ata humbasin. Superlibri i transporton ata në shkretëtirën e Sinait, ku ata takojnë Moisiun, Aaronin dhe izraelitët. Dëshmoni mrekullinë ndërsa Perëndia jep Dhjetë Urdhërimet, shihni pasojat shkatërruese ku njerëzit nuk i binden ligjeve të Tij dhe zbuloni mëshirën dhe dashurinë e Tij të patundur. Fëmijët mësojnë se Perëndia u jep rregulla popullit të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

MËSIMI 1: DUAJE PERËNDINË

SuperEvërteta: Do ta dua Perëndinë.

SuperVerse: "Ti do ta duash, pra, Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Ligji i Përtërirë 6:5

MESIMI 2: DUAJI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do t’i dua të tjerët.

SuperVargu: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” Levitiku 19:18b

MËSIMI 3: BINDJU RREGULLAVE TË PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem rregullave të Perëndisë edhe kur bota thotë që nuk kam pse ta bëj.

SuperVargu: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, ec në të gjitha rrugët e tij, zbato të gjitha urdhërimet e tij, qëndro sa më afër tij, shërbeji me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.” Jozueu 22:5b

Lëre Popullin Tim të Shkojë!

Kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundshme.

Krisi, Xhoi dhe Gizmo nuk vendosin dot se cila është aventura më emocionuese e të gjitha kohërave, derisa Superlibri i çon ata në Egjiptin e vjetër. Ata takojnë Moisiun, një princ që ia mbath për t'u bërë bari. Zbuloni se si Perëndia e thërret atë të sfidojë faraonin dhe të çlirojë izraelitët nga skllavëria. Bëhuni dëshmitarë të mrekullive, plagëve dhe ndarjes së Detit të Kuq. Fëmijët mësojnë se kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundura.

MËSIMI 1: PERËNDIA NA KUPTON

SuperEvërteta: Perëndia më sheh, më dëgjon dhe më kupton.

SuperVargu: “Pastaj Zoti tha: 'Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim, që ndodhet në Egjipt, dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij.” Eksodi 3:7 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË FORCA IME

SuperEvërteta: Perëndia do të mposhtë dobësinë time.

SuperVargu: Atëherë Moisiu i tha Zotit: «Mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i gojës ...» Zoti i tha: «Kush e ka bërë gojën e njeriut…? … A nuk jam unë vallë, Zoti? ... Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të të mësoj atë që duhet të thuash.»” Eksodi 4:10-12 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA SHPENGON

SuperEvërteta: Perëndia do të më shpengojë.

SuperVargu: “Unë jam Zoti; do t’ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit, do t’ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t’ju çliroj me krah të shtrirë.” Eksodi 6:6b (ABS)

Jakobi dhe Esau

Krisi thotë se nuk do ta falë kurrë Xhoin kur aksidentalisht prish qarkun e shkurtër të Gizmos duke e lagur atë gjatë një ndeshje argëtuese me ujë. Superlibri i çon fëmijët të takojnë Jakobin dhe Esaun, binjakët që nuk shkojnë mirë bashkë. Zbuloni se si Jakobi e mashtron të atin dhe vjedh nga Esau, më pas arratiset për të shpëtuar jetën e tij. Dëshmoni përfundimin dramatik kur më në fund vëllezërit takohen sërish. Fëmijët mësojnë se si marrëdhëniet që mund të duken të parikuperueshme mund të restaurohen përmes faljes!

Mësimi 1: Ne gëzojmë bekimet e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë jam fëmijë i Perëndisë, dhe gëzoj të gjitha bekimet e Tij.

SuperVargu: “Esau i tha babait të tij:«A ke vetëm këtë bekim, ati im? Bekomë edhe mua, o ati im!». Dhe Esau ngriti zërin dhe qau.” Zanafilla 27:38 (NLT)

Mësimi 2: Vlerësojini bekimet tuaja

SuperEvërteta: Unë do të bëj më të mirën time për të mbajtur të gjitha bekimet e Perëndisë.

SuperVargu: Atëherë ai i tha: “Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndinë dhe me njerëzit, dhe ke fituar.” Zanafilla 32:28 (CEV)

Mësimi 3: Falini të tjerët

SuperEvërteta: Unë do t’i fal të tjerët ashtu si Jezusi më ka falur mua.

SuperVargu: Jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Ligji i Përtërirë 5:33a

Prova!

Krisi është i emocionuar me sistemin e ri të lojës aq të famshme, derisa dëgjon që një djalosh i sëmurë në spital nuk mund ta ketë një të tillë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Abrahamin, i cili përballet me provën e fundit të besimit të tij. Shihni se si ky atë i dashur duhet të vendosë se kush është më i rëndësishëm: Perëndia apo djali i tij i dashur, Isaku. Fëmijët mësojnë se vendimet më të vështira mund të sjellin gëzimin më të madh!

MËSIMI 1: NJË MARRËDHËNIE ME PERËNDINË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë dhe do t’u besoj premtimeve të Tij.

SuperVargu: "Ec në praninë Time dhe qëndro i ndershëm; dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort.” Zanafilla 17:1b–2 (CEV)

MËSIMI 2: Vendos Zotin të parin

SuperEVërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë edhe kur është e vështirë.

SuperVargu: “Engjëlli i tha: «Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. “Tani e di mirë që ti i druhesh Perëndisë, se për shkakun tim nuk e ke kursyer birin tënd, të vetmin bir që ke.” Zanafilla 22:12 (EV)

MËSIMI 3: Zoti siguron

SuperEvërteta: Perëndia më do dhe dha veten e Tij për mua.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” Gjoni 3:16 (NKJV)

Në fillim

Superbook i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon pas në kohë që të përjetojnë historinë e Krijimit. Nxënësit do të marrin mësime të rëndësishme për bindjen dhe faljen dhe do të zbulojnë se, megjithëse ne bëjmë gjëra që nuk duhet, Perëndia është plot dashuri dhe ka një plan të mrekullueshëm për të ardhmen tonë.

MËSIMI 1: NDERO PERËNDINË

SuperEvërteta:Unë do ta nderoj Perëndinë si Krijuesin tim dhe do t'i bindem Fjalës së Tij.

SuperVargu:"Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë në rast se dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënd."Ligji i Përtërirë 28:2 (ABS)

MËSIMI 2: TUNDIMI I RREZIKUT

SuperEvërteta:Perëndia më krijoi për të bërë gjëra të mira.

SuperVargu: "Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to." Efesianëve 2:10 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA KA NJË PLAN

SuperEvërteta:Perëndia ka një plan që të më sjellë përsëri te Ai.

SuperVargu:"Dhe unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj; fara e saj do të shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj." Zanafilla 3:15 (ABS)

سِفر الرؤيا - المعركة الأخيرة

سوف تنتهي قوة غفران الله وخلاصه بهزيمة قوات الظلام.

يحرق كريس بيته عن طريق الخطأ ويعتقد أنه لا يمكن أن يُغفَر له أبدًا. ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى الأمام في الوقت لرؤية قصة نهاية العالم. شاهد المعركة الأخيرة بين قوى الشيطان الشريرة وجيش ملائكة الله. يتعلَّم الأطفال أن قوة غفران الله وخلاصه ستهزم في النهاية قوى الظلام.*تأكد من المعاينة المسبقة لفيديو الكتاب المقدس لهذا الدرس، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المختصرة أقل شدة.قم أيضًا بمعاينة فيديو خلفية الكتاب المقدس وفيديو مراحل التقدم.

الطريق إلى دمشق

أي شخص يمكن أن يتغيَّر مع الله.

عندما يدخل كريس، وجوي، وغيزمو المنزل ويباغتون لصًا في سن المراهقة، يتساءلون: هل يمكن أن يتغير؟ ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو للقاء شاول الذي كان في طريقه لاضطهاد المسيحيين في دمشق. يشهد الأطفال اللقاء الذي تسبب له في العمى، وتغيُّره الكامل، وهروبه الحرج! اكتشف كيف تحوَل الرجل الذي كان يريد قتل المؤمنين إلى بولس الرسول، واحد من أعظم المبشرين في كل العصور. يتعلَّم الأطفال أن أي شخص يمكن أن يتغيَّر بمساعدة الله!

المسيح قام!

تعلَّم المعنى الحقيقي للمحبة والتضحية.

يرفض كريس بإصرار أن يطيع والدته، إلى أن يقابل ابنًا مستعدًا لطاعة أبيه، حتى لو كان ذلك يعني موته! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو - بالإضافة إلى فيبي، والدة كريس - إلى أورشليم القديمة، حيث يلتقون بمريم وابنها، يسوع. شاهد الطاعة والألآم التي قادت يسوع إلى الصليب، وقوة الله الآب العظيمة التي أقامته من الأموات! يتعلَّم الأطفال المعنى الحقيقي للحب والتضحية.Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. احرص على مشاهدة مقاطع الفيديو مسبقًا، لأن هذا المشهد قد يكون شديدًا جدًا بالنسبة لبعض الأطفال. لقد اجتهدنا لتقديم القصة بأكثر دقة ممكنة.لاحظ أن قصة الكتاب المقدس المختصرة، فيديو ٤، ليست بهذه الشدة. انظر الملاحظات الإضافية حول الفيديو المدوَّنة أدناه.

العشاء الأخير

العَظَمة الحقيقية تأتي من خدمة الآخرين.

عندما تتم دعوة كريس للمشاركة في مسابقة أفضل فرقة في العالم، يريد أن يُعامَل كملك؛ إلى أن يلتقي بملكٍ حقيقي، خادمًا للكل. ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى أورشليم القديمة. هناك، يدخل يسوع المدينة على ظهر جحش وضيع ويطهِّر الهيكل من الأشخاص الجشعين. شاهد كيف يستعد للوجبة الأخيرة مع تلاميذه. يتعلَّم الأطفال أن العظمة الحقيقية تأتي من خدمة الآخرين!

معجزات يسوع

تأتي المعجزات الحقيقية من الله وحده.

يصدِّق كريس أن ساحرًا غامضًا يقوم بعروضه في الشوارع يتمتع بقوة خارقة للطبيعة، إلى أن يلتقي بصانع معجزات حقيقي! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى إسرائيل القديمة. شاهد كيف يشفي يسوع رجلًا مفلوجًا، ويهدئ عاصفة، ويُطلِق حرًا رجلًا كان معذبًا من الأرواح الشريرة. اكتشف أن حتى أكبر عدو لا يقدر أن يقف في مواجهة قوة الله! يتعلَّم الأطفال أن المعجزات الحقيقية لا تأتي إلا من الله.*تأكد من المعاينة المسبقة لفيديو الكتاب المقدس لهذا الدرس، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المختصرة أقل شدة.قم أيضًا بمعاينة فيديو خلفية الكتاب المقدس وفيديو مراحل التقدم.

عيد الميلاد الأول

المعنى الحقيقي لعيد الميلاد أعظم بكثير من الحفلات والهدايا.

كان كريس منشغلًا للغاية بمحاولة الحصول على هدايا حتى أنه لم يكن يشاء وضع مغارة الميلاد؛ إلى أن اكتشف أعظم هدية في عيد الميلاد في كل العصور! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى تلال مدينة بيت لحم القديمة. شاهد بحث مريم ويوسف المستميت عن مكان إقامة قبل ولادة طفلهما. اكتشف مؤامرة شريرة تضع عائلة يسوع في خطر. اختبر أعجوبة عبادة الملائكة والرعاة للملك الوليد النائم في مذود. يتعلَّم الأطفال أن المعنى الحقيقي لعيد الميلاد أكبر بكثير من الحفلات والهدايا!

جُبّ الأسود!

حتى جُبّ الأسود لا يستطيع الوقوف في وجه حماية الله.

المغامرة العملاقة

يمكنك أن تغلب كل خوف من خلال ثقتك في الرب.

Chris is terrified when he performs to join the band to meet a brave boy who accepts a big challenge! The great book transmits Chris, Joey, and Gizmo to meet David in the ancient hills of Bethlehem. See how Goliath, the heroic warrior who makes fun of God, cannot withstand the faith of a small shepherd. Children learn that all fear can be overcome by trusting in the Lord! The shorter version is less intense. Also, preview the Bible background video and the progress video. *

الوصايا العشر

الله يعطي لشعبه قوانين من أجل حمايتهم ولسعادتهم.

بسبب ضجره من اتباع قواعد المنتزه، يقود كريس كل من جوي وغيزمو إلى كهف خطير، حيث يضلُّون! ينقلهم الكتاب العظيم إلى صحراء سيناء، حيث يلتقون موسى وهارون وبني إسرائيل. شاهد المعجزة: الله يعطي الوصايا العشر، وتابع العواقب الوخيمة لعصيان الناس لوصاياه، واكتشف رحمة الله ومحبته اللامتناهية. يتعلَّم الأطفال أن الله يعطي شعبه قواعد لحمايته ولسعادته!

أطلِق شعبي!

عندما يكون الله معنا، تكون كل الأشياء ممكنة.

لا يستطيع كريس، وجوي، وغيزمو أن يقرروا ما هي المغامرة الأكثر إثارة على مَر العصور، حتى يقوم الكتاب العظيم بنقلهم إلى مصر القديمة! فيقابلون موسى، الأمير الهارب الذي أصبح راعيًا. اكتشف كيف يدعوه الله لتحدِّي فرعون وقيادة بني إسرائيل للخروج من العبودية. شاهد المعجزات والضربات وشقّ البحر الأحمر! يتعلَّم الأطفال أنه عندما يكون الله معنا ، تكون كل الأشياء ممكنة!

يعقوب وعيسو

تعلَّم كيف أن العلاقات التي تبدو وكأنها قد قُطِعَت بدون أي أمل في استعادتها، يمكن أن تُستَرَد من خلال الغفران.

يقول كريس إنه لن يغفر أبدًا لجوي عندما تتسبب، عن غير قصد، في إصابة غيزمو بخللٍ عن طريق تبليله خلال قتال مائي حيوي. يأخذهم الكتاب العظيم ليقابلوا يعقوب وعيسو - توأمان لا يتفقان. اكتشف كيف خدع يعقوب أبيه، وسرق عيسو، ثم هرب لينجو بحياته. شاهد النهاية المثيرة عندما يلتقي الأخوان مجددًا. يتعلم الأطفال أنه يمكن إصلاح العلاقات التي قد تبدو مكسورة وبلا أمل، من خلال الغفران!

الامتحان!

يمكن لأصعب القرارات أن تأتي بأعظم فرح.

يشعر كريس بسعادة غامرة بفضل نظامه الجديد الرائع في الألعاب، حتى يسمع أن صبيا مريضا في المستشفى لا يمكنه الحصول على واحد.سوبيربوك يأخذ كريس، الفرح و جيزمو لتلبية إبراهيم، الذي يواجه الاختبار النهائي لإيمانه.تشهد كيف أن هذا الأب المحب يجب أن يقرر من هو الأكثر أهمية-الله أو ابنه الحبيب، إسحاق.The children learn that the hardest choices can bring the greatest joy!*Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. النسخة المكثفة أقل كثافة.أيضا معاينة خلفية الكتاب المقدس والفيديو لافتات.

في البدء

تعلَّم أن الله مُحِبّ وغفور، وأن لديه خطة رائعة لمستقبلك.

عندما يعصي كريس والده ويتسلل إلى المختبر، يجد أن الاستسلام للإغواء يمكن أن يسبب عواقب وخيمة! يأخذ الكتاب العظيم كريس وجوي وغيزمو ليشهدوا تمرد لوسيفر وسقوطه من السماء. استكشف جمال خلق الله في جنة عدن، واكتشف كيف يجلب آدم وحواء الخطيئة إلى العالم من خلال العصيان. يتعلم الأطفال أن الله مُحب وغفور، ولديه خطة رائعة للمستقبل!* تأكد من معاينة فيديو قصة الكتاب المقدس لهذه الدورة، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المكثفة أقل شدة.Also preview the Bible Background and the Signposts videos

Paul Keeps the Faith copy 1

Hidup Joy sangat terguncang saat tiba-ibunya tiba dilarikan ke rumah sakit karena suatu penyakit yang serius. Joy mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saja ibunya dan bertanya-tanya apa baiknya Alkitab jika sesuatu yang begitu mengerikan terjadi. Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo ke Roma pada saat terjadi Kebakaran Besar. Anak-anak bertemu Rasul Paulus dan seorang gadis Kristen bernama Julia. Paulus menunjukkan kepada anak-anak bagaimana orang Kristen menderita karena imannya, tetapi menemukan kekuatan dan pengharapan melalui ayat Alkitab. Ketika anak-anak kembali, Joy memiliki pandangan yang baru, yang memberinya keberanian untuk membagikan kasih Kristus kepada ibunya.

Jesus—Friend of Sinners copy 1

Joy senang sekali mempunyai banyak teman Kristen yang baru. Tetapi ketika seorang teman lama mengundangnya ke pesta di hari yang sama dengan acara gereja, Joy bingung harus berbuat apa. Apakah boleh bergaul dengan teman-teman yang belum diselamatkan? Superbook membawa Joy, Chris, dan Gizmo untuk menyaksikan tiga kisah Alkitab: perumpamaan tentang perjamuan (pesta besar), Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus, dan perempuan berdosa. Joy takjub melihat Yesus menyediakan waktu bersama orang berdosa, pemungut cukai, orang miskin, dan yang cacat. Dia memutuskan untuk makin serupa seperti Yesus dengan mengikuti teladan-Nya.

Baptized copy 1

Chris dan Joy sangat bersemangat dengan baptisan yang akan mereka terima, tetapi hujan lebat mengancam mengacaukan rencana mereka. Superbook membawa mereka ke masa lalu untuk belajar tentang arti menjadi penjala manusia. Superbook juga mengajak Ellie dan membawanya dalam perjalanan bersama dengan mereka. Chris dan Joy menyaksikan bagaimana Ellie bertemu Yesus untuk pertama kalinya dan menuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Saat kembali ke masa kini, cuaca cerah, dan acara baptisan kembali diadakan, termasuk untuk Ellie!


PELAJARAN 1: Ikut Yesus!

Super Kebenaran: Aku memilih ikut Yesus.

Super Ayat: “Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada.” Yohanes 12:26a

PELAJARAN 2 CIPTAAN BARU

Super Kebenaran: Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus.

Super Ayat: Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2:12

PELAJARAN 3 BAWA MEREKA PADA YESUS

Super Kebenaran: Yesus memanggil kita untuk membawa orang lain kepada-Nya.

Super Ayat: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.”.” Matius 28:19 :

Mimpi Nebukadnezar

Daniel Menafsirkan Mimpi Raja

Joy merasa tertekan karena mempunyai begitu banyak tanggung jawab. Bagaimana dia bisa menentukan mana yang paling penting? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo Babel kuno.  Menemui raja Nebukadnezar yang memerintah orang-orang bijaksana, para peramal dan ahli sihir memberi tahu mimpinya dan menjelaskan artinya Jika tidak bisa berarti mereka dibunuh! Saksikan bagaimana nabi Daniel dapat mengetahui mimpi yang misterius tersebut, juga artinya. Anak-anak belajar mendapatkan hikmat yang tidak dapat mereka peroleh sendiri.

Orang Samaria yang Baik Hati

Orang Samaria yang Baik Hati

Joy sangat lapar sampai-sampai ia keberatan berbagi pizza dengan beberapa anak yang membutuhkan.  Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Yesus, yang menceritakan perumpamaan tentang Orang Samaria yang baik hati.   Pada kisah ini, ada seorang terluka yang tidak dipedulikan, bahkan dilewati begitu saja oleh orang sebangsanya.  Justru orang asing yang mempedulikannya, ia berhenti menolong pada saat dibutuhkan.. Anak-anak belajar pentingnya mempedulikan orang lain, dan semua orang adalah sesama kita. 

Lazarus

God’s timing is perfect.

Joy ingin meyakinkan seorang anak pemalu untuk ikut dalam acara kelompok. Tapi dia terlambat dan mereka berdua ketinggalan bus. Akankah penundaan membawa berkat lebih besar? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo untuk menemui Yesus,yang memberi tahu bahwa Lazarus temannya sedang sakit. Yesus menunda mengunjunginya, dan ketika Dia sudah sampai, ternyata Lazarus sudah meninggal. Yesus memberi Lazarus mujizat yang lebih hebat daripada kesembuhan, yaitu membangkitkannya dari kematian. Anak-anak belajar bahwa waktu Tuhan selalu tepat.* Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisahAlkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intensuntuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Raja Salomo

Raja Salomo

Chris mendapatkan tanggung jawab dalam sebuah pameran besar. Namun penemuan ayahnya yang paling penting hilang.  Bisakah dia memecahkan misteri tersebut? Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo melakukan perjalanan kembali ke Israel kuno untuk bertemu Raja Salomo.  Saksikan ketegangannya dalam menghadapi dilema yang membingungkan, wanita manakah yang merupakan ibu sebenarnya?   Temukan cara Salomo yang mengejutkan dalam mengungkapkan kebenaran.  Anak-anak belajar memahami hikmat yang sejati berasal dari Tuhan.

*Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisah Alkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intens untuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Nehemia

Find courage to overcome every challenge.

Chris harus melatih beberapa anak kasar. Bagaimana diabisa membantu mereka jika mereka terus mengejeknya? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Nehemia. Saksikan Nehemia yang membuat rencana berani untuk membangun kembalitembok Yerusalem yang hancur, meskipun orang-orang jahat mengejeknya danberusaha membunuhnya! Anak-anak belajar untuk menemukan keberanian dalammengatasi setiap tantangan. 

Naaman dan Servant Girl

Learn the importance of being humble.

Sebagai penyelenggara penyaji makanan, Joy menjadi kecewasaat tidak ada yang akan bekerja dalam jam kerja tersibuk. Dia orang penting dalam melayani, bukan? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo bertemu Naaman,seorang panglima Aram terpandang yang menderita penyakit kusta. See how a lowly Israelite servant girl offers him hope, and witness Elisha’s mysterious instructions. Anak-anak belajar tentang pentingnya bersikap rendah hati.

Elisa dan Syria

Elisa dan Orang-Orang Aram 

Joy sangat marah ketikaseseorang mengunggah video memalukan tentang dirinya. Dia menemukan cara yang sempurnauntuk membalasnya.  Tetapi haruskah diamelakukannya? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo menemui nabi Elisa setelahElia, tuannya terangkat ke surga.  Saksikan bagaimana orang-orang Aram berusahamenangkap Elisa dan apayang Elisa lakukan setelah menjebak orang-orang tersebut di dalam kotaIsrael!   Anak-anak belajar bahwa kasih karunia lebih bisa menyelesaikan dibandingkan balas dendam. 

David dan Saul

Daud dan Saul

Chris sangat marah dan ingin membalas dendam saat dua remaja kasar meraih dan menghancurkan gitar Chris.  Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Daud, pejuang muda yangmemimpin tentara Israel pada kemenangan. Saksikan bagaimana Raja Saul berusaha membunuhnya karena iri hati, dan temukan mengapa Daud memilihuntuk tidak membalas dendam, meskipun ada kesempatan yang tepat. Anak-anak belajar bahwa kemarahan dan balas dendam bukanlah tujuan Allahbagi kita.

* Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisah Alkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intens untuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Samuel dan Panggilan Tuhan

Samuel dan Panggilan Tuhan

Ketika Chris bermimpi tentang anak laki-laki yang masuk ke rumahnya, Joymenganggapnya sebuah pertanda bahwa Chris harus membantunya. Tapi Chris ragu-ragu, apakah dia terlalu kecil untuk membuat perbedaan? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo untuk bertemu dengan nabiSamuel. Saksikan bagaimana ia menjawab panggilan Tuhan saat masih kecil, lalu tumbuh menjadipemimpin Israel. Anak-anak dapat mengetahui bahwa mereka tidak pernah terlalu kecil untukmelayani Tuhan!

Ishak dan Ribka

Ishak dan Ribka

Chris sangat ingin merakit penemuan baru ayahnya tetapi dia tidak ingin mengikuti petunjuk. Saat itulah keadaan menjadi sangat kacau! Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo ke Hebron jaman dahulu. Di sana, Abraham memberitahu hambanya Eliezer cara menemukan istri untuk Ishak, anaknya. Menyaksikan Eliezer pergi ke tempat yang jauh dan menemukan wanita yang tepat, yaitu Ribka melalui ketaatan dan doa Anak-anak belajar bahwa mengikuti rencana Tuhan selalu yang terbaik.

Ruth

Ruth

Chris is upset when his mom asks him to give up his fun plans for the weekend so he can help his quirky old aunt. Who would ever want to do such a thing? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Bethlehem. They meet a young widow named Ruth who gives up her family and her homeland to serve her mother-in-law, Naomi. The children learn the blessings and rewards of faithful service. 

Kelahiran Yohanes Pembaptis

Kelahiran Yohanes Pembaptis

Joy kehilangan kesabarannya saat menjaga si kecil Charlie yang sangatlincah. Superbook membawa Chris, Joy, Gizmo, dan juga si kecil Charlie ke Israel kuno untuk menemui Zakharia dan Elisabet yang tidak mempunyai anak dan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa mereka dengan sebuah keajaiban! Bayi laki-laki tersebut bertumbuh sebagai yang dikenal YohanesPembaptis., yang mempersiapkan jalan bagi sepupunya, Yesus. Anak-anak belajar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil! 

Menara Babel dan Hari Pentakosta

Menara Babel dan Hari Pentakosta

Chris, Joy dan Gizmo tidak bisa memahami teman baru mereka, yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Superbook membawa mereka ke kota Babel kuno, di mana orang membangun menara yang besar untuk kemuliaan mereka sendiri. Cari tahu cara Tuhan menghentikan mereka, serta tentang bagaimana Dia mengumpulkan orang-orang untuk kemuliaan-Nya di hari Pentakosta bertahun-tahun kemudian. Anak-anak belajar tentang kasih Tuhan bisa mengatasi semua rintangan. 

In the Beginning

Superbook transports Chris, Joy, and Gizmo back in time to experience the story of Creation. Your students will learn important lessons about obedience and forgiveness and discover that although we do things we shouldn’t—God is full of love and has a wonderful plan for our future.

LESSON 1: HONOR GOD

SuperTruth: I will honor God as my Creator and obey His Word.

SuperVerse: “You will experience all these blessings if you obey the LORD your God.” Deuteronomy 28:2 (NLT)

LESSON 2: RESIST TEMPTATION

SuperTruth: God created me to do good things.

SuperVerse: "For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Ephesians 2:10 (NLT)

LESSON 3: GOD HAS A PLAN

SuperTruth: God has a plan to bring me back to Him.

SuperVerse: “And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike His heel.” Genesis 3:15 (NLT)

Noah and the Ark

Chris and Joy are excited to skip school and hang out with a gang of tough skateboarders. Superbook takes Chris, Joy, and Gizmo to meet Noah, the only righteous person in an evil world. Witness how his faith results in a mighty miracle—as he, his family, and the earth’s animals are saved from a catastrophic flood. The children learn that God cares for those who trust in Him!

LESSON 1: OBEDIENCE BY FAITH

SuperTruth: By faith, I will obey God

SuperVerse: "It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before." Hebrews 11:7a (NLT)

LESSON 2: LIVE TO PLEASE THE LORD

SuperTruth: I will live my life to please the Lord.

SuperVerse: "But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He rewards everyone who searches for Him." Hebrews 11:6 (CEV)

LESSON 3: GOD KEEPS HIS PROMISES

SuperTruth: God always keeps His promises.

SuperVerse: “When I send clouds over the earth, the rainbow will appear in the clouds, and I will remember My covenant with you and with all living creatures. Never again will the floodwaters destroy all life.” Genesis 9:14–15 (NLT)

Tower of Babel and Pentecost

Chris, Joy, and Gizmo can’t understand their new friend, who speaks a different language. Superbook takes them to the ancient city of Babel, where people are building a great tower for their own glory. Discover how God stops them—then how He brings people together for His glory many years later on the day of Pentecost. The children learn that God’s love can bridge all barriers.

LESSON 1: THE POWER OF UNITY

SuperTruth: There is power in unity.

SuperVerse: He said: “These people are working together because they all speak the same language. This is just the beginning. Soon they will be able to do anything they want.” Genesis 11:6 (CEV)

LESSON 2: PURSUE THE HOLY SPIRIT

SuperTruth: I will pursue the Holy Spirit.

SuperVerse: "When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place." Acts 2:1 (NKJV)

LESSON 3: THE UNITY OF THE SPIRIT

SuperTruth: God brings unity by His Spirit.

SuperVerse: “Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose.” Philippians 2:2 (NLT)

Job

Superbook takes Chris, Joy and Gizmo back in time to meet Job. Satan has received permission from God to test Job by taking away his fortune, family and health. Even so, Job steadfastly trusts God—and is eventually rewarded for his perseverance. The children learn they can overcome any difficulty by trusting God.

LESSON 1: JOB TRUSTS GOD

SuperTruth: When trouble comes, I can trust God.

SuperVerse: He said: “I have told you these things, so that in Me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” John 16:33 (NIV)

LESSON 2: GOD’S PRESENCE

SuperTruth: God is always with me.

SuperVerse: “Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.” Deuteronomy 31:6 (NKJV)

LESSON 3: MY REDEEMER LIVES

SuperTruth: Jesus is my Redeemer.

SuperVerse: “But as for me, I know that my Redeemer lives, and He will stand upon the earth at last.” Job 19:25 (NLT)

The Test!

Chris is thrilled with his wildly popular new gaming system—until he hears that a sick boy in the hospital can’t get one. Superbook takes Chris, Joy, and Gizmo to meet Abraham, who faces the ultimate test of his faith. Witness how this loving father must decide who is most important—God or his beloved son, Isaac. The children learn that the hardest choices can bring the greatest joy!

LESSON 1: A RELATIONSHIP WITH GOD

SuperTruth: I will obey God and trust His promises.

SuperVerse: "If you obey Me and always do right, I will keep My solemn promise to you and give you more descendants than can be counted.” Genesis 17:1b–2 (CEV)

LESSON 2: PUT GOD FIRST

SuperTruth: I will obey God, even when it’s hard.

SuperVerse: “Don’t hurt the boy or harm him in any way!” the angel said. “Now I know that you truly obey God, because you were willing to offer Him your only son.” Genesis 22:12 (EV)

LESSON 3: GOD PROVIDES

SuperTruth: God loves me and gave Himself for me.

SuperVerse: “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” John 3:16 (NKJV)

Isaac and Rebekah

Chris is so eager to assemble his father’s new invention, he won’t follow directions—and that’s when things go wildly wrong! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Hebron. There, Abraham tells his servant Eliezer how to find a wife for his son, Isaac. Witness how Eliezer travels to a faraway land and finds the right woman—Rebekah—through obedience and prayer. The children discover that following God’s plan is always best.

LESSON 1: GOD GIVES WISDOM

SuperTruth: God will give me wisdom.

SuperVerse: "Seek His will in all you do, and He will show you which path to take.” Proverbs 3:6 (NLT)

LESSON 2: RESIST TEMPTATION

SuperTruth: God hears my prayers.

SuperVerse: “Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath!” Psalm 116:2 (NLT)

LESSON 3: OBEDIENCE TO BLESSINGS

SuperTruth: Obedience leads to blessings.

SuperVerse: “Stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives.” Deuteronomy 5:33a (NLT)

Jacob and Esau

Chris says he will never forgive Joy when she accidentally causes Gizmo to short-circuit by spraying him during a lively water fight. Superbook takes them to meet Jacob and Esau—twins who cannot get along. Discover how Jacob tricks his father and steals from Esau, then flees for his life. Witness the dramatic conclusion when the brothers finally meet again. The children learn how relationships that may seem hopelessly broken can be fixed through forgiveness!

LESSON 1: WE SHARE GOD’S BLESSINGS

SuperTruth: I am a child of God, and I share in all of His blessings.

SuperVerse: “Esau pleaded, 'But do you have only one blessing? Oh my father, bless me, too!' Then Esau broke down and wept.” Genesis 27:38 (NLT)

LESSON 2: VALUE YOUR BLESSINGS

SuperTruth: I will do my best to keep all of God’s blessings.

SuperVerse: The Man said, “Your name will no longer be Jacob. You have wrestled with God and with men, and you have won. That’s why your name will be Israel.” Genesis 32:28 (CEV)

LESSON 3: FORGIVE OTHERS

SuperTruth: I will forgive others as Jesus has forgiven me.

SuperVerse: “Be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.” Deuteronomy 5:33a (NLT)

Joseph and Pharaoh's Dream

Chris has the perfect plan to get great seats at the big game. The only thing he didn’t plan was what to do when everything goes wrong! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Joseph. Witness the ups and downs of his life—from Jacob’s favorite son to a kidnapped slave, and from a forgotten prisoner to a powerful ruler in Egypt. The children learn that God is always working out His plans for our good, even when things seem out of control!

LESSON 1: JOSEPH TRUSTED GOD

SuperTruth: I will trust God and His plan for me.

SuperVerse: “Trust in the Lord with all your heart; do not depend on your own understanding.” Proverbs 3:5 (NLT)

LESSON 2: A GOOD PLAN FOR ME

SuperTruth: God’s plans for me are good.

SuperVerse: “For I know the plans I have for you,” says the Lord. “They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope.” Jeremiah 29:11 (NLT)

LESSON 3: GOD’S PLAN FOR JESUS

SuperTruth: God’s plan for Jesus brought salvation to all.

SuperVerse: “You tried to harm me, but God made it turn out for the best, so that He could save all these people, as He is now doing.” Genesis 50:20 (CEV)

The Birth of Moses

Just as Joy is heading out to the waterpark, she learns that her parents are helping at the community outreach drive today. As Joy grapples with what to do, Superbook appears and whisks the kids back to ancient Egypt. The kids meet Miriam who is helping her family hide her baby brother from the Egyptians.

LESSON 1: Safe in God's Care

SuperTruth: I am safe in God’s care.

SuperVerse: "It was by faith that Moses’ parents hid him for three months when he was born. They saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king’s command.Hebrews 11:23 (NLT)

LESSON 2: On Purpose

SuperTruth: God has a plan and purpose for my life.

SuperVerse: "Now go! I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say." Exodus 4:12 (NLT)

LESSON 3: The I AM

SuperTruth: God will reveal Himself to me.

SuperVerse: God replied to Moses, “I AM WHO I AM. Say this to the people of Israel: I AM has sent me to you.” Exodus 3:14 (NLT)

Let My People Go!

Chris, Joy and Gizmo can’t decide which adventure is the most thrilling of all-time—until Superbook whisks them off to ancient Egypt! They meet Moses—a prince who runs away to become a shepherd. Discover how God calls him to challenge Pharaoh and lead the Israelites out of slavery. Witness the miracles, the plagues, and the parting of the Red Sea! The children learn that when God is with us, all things are possible!

LESSON 1: GOD UNDERSTANDS

SuperTruth: God sees, hears and understands me.

SuperVerse: “I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows.” Exodus 3:7 (NKJV)

LESSON 2: GOD IS MY STRENGTH

SuperTruth: God will overcome my weakness.

SuperVerse: Moses pleaded, … “O Lord, I’m not very good with words.” … Then the LORD asked Moses, “Who makes a person’s mouth? … Is it not I, the LORD? Now go! I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say.” Exodus 4:10-12 (NLT)

LESSON 3: GOD REDEEMS

SuperTruth: God will redeem me.

SuperVerse: “I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm.” Exodus 6:6b (NKJV)

The Ten Commandments

Tired of following the park rules, Chris leads Joy and Gizmo into a dangerous cave—where they get lost! Superbook transports them to the Sinai Desert, where they meet Moses, Aaron, and the Israelites. Witness the wonder as God gives the Ten Commandments, see the disastrous consequences when people disobey His laws, and discover His unfailing mercy and love. The children learn that God gives His people rules for their own protection and happiness!

LESSON 1: LOVE GOD

SuperTruth: I will love God.

SuperVerse: “So love the Lord your God with all your heart, soul, and strength.” Deuteronomy 6:5 (CEV)

LESSON 2: LOVE OTHERS

SuperTruth: I will love others.

SuperVerse: “You shall love your neighbor as yourself.” Leviticus 19:18b (NKJV)

LESSON 3: OBEY GOD’S RULES

SuperTruth: I will obey God’s rules even when the world says I don’t have to.

SuperVerse: “Love the Lord your God, walk in all His ways, obey His commands, hold firmly to Him, and serve Him with all your heart and all your soul.” Joshua 22:5b (NLT)

Joshua and Caleb

Chris gets his big break to start on the soccer team. His excitement quickly fades when he finds out some teammates are willing to cheat to win. Even worse, they want Chris to help them! Chris is in a bad spot! Superbook whisks the kids back to meet Caleb, Joshua and the ten other spies sent out by Moses to explore the land of Canaan the Lord has promised the Israelites.

LESSON 1: LIVE BY FAITH

SuperTruth: I will live by faith and not by sight.

SuperVerse: “The Lord is with us! Don’t be afraid of them!” Numbers 14:9b (NLT)

LESSON 2: THE BATTLE IS THE LORD’S

SuperTruth: The battle belongs to the Lord.

SuperVerse: “In everything we have won more than a victory because of Christ who loves us” Romans 8:37 (CEV)

LESSON 3: GOD KEEPS HIS PROMISES

SuperTruth: God is faithful to keep His promises.

SuperVerse: “Deep in your hearts you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed!” Joshua 23:14b (NLT)

Rahab and the Walls of Jericho

Joy is upset when she must do a science project with an unfriendly girl. Can they ever work together? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to ancient Jericho, where Joshua’s spies sneak into the city and meet a woman named Rahab. Will she betray the Israelites—or risk her life to help them? The children learn that even the highest walls are no match for faith in God!

LESSON 1: THE SUPREME GOD

SuperTruth: Nothing can stand against God.

SuperVerse: “No wonder our hearts have melted in fear! … For the Lord your God is the supreme God of the heavens above and the earth below.” Joshua 2:11 (NLT)

LESSON 2: OVERCOME IN CHRIST

SuperTruth: With Christ I can overcome all obstacles.

SuperVerse: “It was by faith that the people of Israel marched around Jericho for seven days, and the walls came crashing down.” Hebrews 11:30 (NLT)

LESSON 3: ADOPTED INTO GOD’S FAMILY

SuperTruth: Through Christ, I am adopted into His family.

SuperVerse: “You received God’s Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him, ‘Abba, Father.’” Romans 8:15b (NLT)

Gideon

When Joy’s parents are in a car accident, they need her to send help—but how can she find them, and what can she do? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Gideon—an unlikely hero who is hiding from enemies who have taken over Israel. Witness his transformation from a coward to a conqueror who boldly follows God when others turn away. The children learn how to find the courage to face any challenge.

LESSON 1: GOD CHOSE GIDEON

SuperTruth: God gives me His strength.

SuperVerse: “When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, ‘The Lord is with you, mighty warrior.’” Judges 6:12 (NLT)

LESSON 2: VICTORY IN GOD

SuperTruth: God gives me the victory.

SuperVerse: “See, God has come to save me. I will trust in Him and not be afraid. The Lord God is my strength and my song; He has given me victory.” Isaiah 12:2 (NLT)

LESSON 3: DO GREAT THINGS WITH GOD

SuperTruth: With God, I can do great things.

SuperVerse: “I can do all things through Christ who strengthens me.” Philippians 4:13 (NKJV)

Ruth

Chris is upset when his mom asks him to give up his fun plans for the weekend so he can help his quirky old aunt. Who would ever want to do such a thing? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Bethlehem. They meet a young widow named Ruth who gives up her family and her homeland to serve her mother-in-law, Naomi. The children learn the blessings and rewards of faithful service.

LESSON 1: HONOR GOD

SuperTruth: I will be faithful and kind.

SuperVerse: “But Ruth replied, ‘Don’t ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go; wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God.’” Ruth 1:16 (NLT)

LESSON 2: GOD GIVES US ALL WE NEED

SuperTruth: God is my provider.

SuperVerse: “Fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need.” Psalm 34:9 (NLT)

LESSON 3: GOD REDEEMS ME

SuperTruth: God redeems me.

SuperVerse: “He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies” Psalm 103:4 (NLT)

Samuel and the Call of God

When Chris has a dream about the boy who broke into his home, Joy thinks it’s a sign that Chris should help him. But Chris has doubts—isn’t he too young to make a difference? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet the prophet Samuel. Witness how he answers God’s call as a child, then grows up to become Israel’s leader. The children learn that you’re never too young to be called by God.

LESSON 1: SERVE GOD TODAY

SuperTruth: I can serve God today.

SuperVerse: “Don’t let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity.” 1 Timothy 4:12 (NLT)

LESSON 2: LISTEN AND OBEY GOD’S VOICE

SuperTruth: I will listen to God’s voice and obey Him.

SuperVerse: “And the Lord came and called as before, ‘Samuel! Samuel!’ And Samuel replied, ‘Speak, Your servant is listening.’” 1 Samuel 3:10 (NLT)

LESSON 3: DEDICATED TO THE LORD

SuperTruth: I will dedicate my life to the Lord.

SuperVerse: “As Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said proved to be reliable.” 1 Samuel 3:19 (NLT)

A Giant Adventure

When Chris plays guitar for a school band audition, he panics—until he meets a courageous boy who accepts a giant challenge! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet David in the hills of ancient Bethlehem. Witness how Goliath—a champion warrior who sneers at God—is no match for the faith of a young shepherd boy. The children learn that you can conquer every fear by trusting in the Lord! *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.*.

LESSON 1: GOD CAN HANDLE EVERYTHING

SuperTruth: God will help me when I face giant problems.

SuperVerse: “Be strong and courageous! Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go.” Joshua 1:9b (NLT)

LESSON 2: RELY ON GOD

SuperTruth: I may seem small; but in God’s eyes, I can do great things.

SuperVerse: “People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart.” 1 Samuel 16:7b (NLT)

LESSON 3: GOD IS ON MY SIDE

SuperTruth: Jesus will guide me and protect me.

SuperVerse: “My sheep listen to My voice; I know them, and they follow Me.” John 10:27 (NLT)

David and Saul

Chris is furious when tough teens grab and smash his guitar—and he vows to take revenge. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet David, the young warrior who leads Israel’s army to victory. Witness how King Saul tries to kill him out of jealousy, and discover why David will not take revenge—even when he has the perfect opportunity. The children learn that anger and vengeance do not accomplish God’s purposes. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also, preview the Bible Background and the Signposts Video.

LESSON 1: NO ROOM FOR JEALOUSY

SuperTruth: I will not be jealous of others.

SuperVerse: “For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind.” James 3:16 (NLT)

LESSON 2: ANGER WILL NOT CONTROL ME

SuperTruth: I will not let anger control me.

SuperVerse: “Don’t sin by letting anger control you. Don’t let the sun go down while you are still angry.” Ephesians 4:26 (NLT)

LESSON 3: TALK WITH GOD

SuperTruth: I can talk with God.

SuperVerse: “I am praying to You because I know You will answer, O God. Bend down and listen as I pray.” Psalm 17:6 (NLT)

King Solomon

Chis is in charge of a major exhibit when his father’s most important invention disappears. Can he solve the mystery? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet King Solomon. Witness the suspense as he is faced with a baffling dilemma: which woman is the true mother of a baby? Discover the surprising way Solomon uncovers the truth. The children learn that true wisdom comes from God. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also, preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: TRUE WISDOM

SuperTruth: True wisdom comes from God.

SuperVerse: “For the Lord grants wisdom! From His mouth come knowledge and understanding.” Proverbs 2:6 (NLT)

LESSON 2: ASK GOD FOR WISDOM

SuperTruth: I will ask God for wisdom.

SuperVerse: “I will give you what you asked for! I will give you a wise and understanding heart!” 1 Kings 3:12 (NLT)

LESSON 3: BUILT ON GOD’S WORD

SuperTruth: I will build my life on God’s Word.

SuperVerse: Anyone who listens to My teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock.” Matthew 7:24 (NLT)

Solomon's Temple

Chris is thrilled that the rampaging robot he designed will compete in the championship—until his own team chooses not to take him! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Jerusalem. There they meet King David, who plans to build a magnificent Temple but is stopped by God. Instead, David equips his son Solomon to take over the tremendous task. The children discover that being part of God’s design is the best plan of all!

LESSON 1: GOD’S WAYS

SuperTruth: God’s ways are above our ways.

SuperVerse: “Just as the heavens are higher than the earth, My thoughts and My ways are higher than yours.” Isaiah 55:9 (CEV)

LESSON 2: DO YOUR PART

SuperTruth: I will do my part in God’s plan.

SuperVerse: “The one who plants and the one who waters work together with the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work.” 1 Corinthians 3:8 (NLT)

LESSON 3: I’M GOD’S TEMPLE!

SuperTruth: We are God’s temple.

SuperVerse: “All of you surely know that you are God’s temple and that His Spirit lives in you.” 1 Corinthians 3:16 (CEV)

Isaiah

Chris and Joy are excited about their upcoming baptism. As they look through old photo albums, Chris wonders why his family never were churchgoers, as his grandparents were. 

LESSON 1: Send ME!

SuperTruth: God is looking for people to send.  

SuperVerse: Then I heard the Lord asking, “Whom should I send as a messenger to this people? Who will go for Us?” I said, “Here I am. Send me.” Isaiah 6:8 (NLT)

LESSON 2: Return to Sender

SuperTruth: God wants everyone to turn to Him.

SuperVerse: The Holy One of Israel, says: “Only in returning to Me and resting in Me will you be saved.” Isaiah 30:15b (NLT)

LESSON 3: In God Alone

SuperTruth: I will trust in God alone.

SuperVerse: Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Isaiah 40:31 (NLT)

Elijah and the Prophets of Baal

Chris is obsessed with becoming the greatest “god” in a video game—until he encounters the supreme power of the one true God! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet the prophet Elijah. Witness the dramatic showdown as Elijah singlehandedly confronts 450 prophets of the false god Baal. Discover how the Lord demonstrates that He alone is God. The children learn that we should worship only Him! *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: WORSHIP ONLY GOD

SuperTruth: There is only one God.

SuperVerse: Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.” Deuteronomy 6:4–5 (NKJV)

LESSON 2: DON’T TRUST IDOLS

SuperTruth: I will not trust the idols of this world.

SuperVerse: “Dear children, keep away from anything that might take God’s place in your hearts.” 1 John 5:21 (NLT)

LESSON 3: WITH ALL MY HEART

SuperTruth: I will trust God with all my heart.

SuperVerse: “For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him.” 2 Chronicles 16:9a (NKJV)

Elijah and the Widow

As the organizer of a food drive, Joy gets upset when no one will work the busiest shift. She is too important to serve—isn’t she? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Naaman, a proud Syrian commander who suffers from leprosy. See how a lowly Israelite servant girl offers him hope, and witness Elisha’s mysterious instructions. The children learn the importance of being humble

LESSON 1: TOTAL TRUST

SuperTruth: I will put my total trust in God and obey Him.

SuperVerse: “Trust in the LORD with all your heart; do not depend on your own understanding” Proverbs 3:5 (NLT)

LESSON 2: SHARE WITH OTHERS

SuperTruth: I will share what I have with others.

SuperVerse: “Give, and you will receive. Your gift will return to you in full—pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap.” Luke 6:38a (NLT)

LESSON 3: GOD PROVIDES

SuperTruth: God provides all I need.

SuperVerse: “And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus.” Philippians 4:19 (NLT)

Naaman and the Servant Girl

As the organizer of a food drive, Joy gets upset when no one will work the busiest shift. She is too important to serve—isn’t she? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Naaman, a proud Syrian commander who suffers from leprosy. See how a lowly Israelite servant girl offers him hope, and witness Elisha’s mysterious instructions. The children learn the importance of being humble

LESSON 1: SIMPLY FOR GOD’S GLORY

SuperTruth: God uses simple things for His glory.

SuperVerse: “But God chose the foolish things of this world to put the wise to shame. He chose the weak things of this world to put the powerful to shame.” 1 Corinthians 1:27 (CEV)

LESSON 2: LEARN TO BE HUMBLE

SuperTruth: I will learn to be humble at all times.

SuperVerse: As the Scriptures say, “God opposes the proud but gives grace to the humble.” James 4:6b (NLT)

LESSON 3: HEALED AND MADE WHOLE

SuperTruth: God heals me and makes me whole.

SuperVerse: “He forgives all my sins and heals all my diseases.” Psalm 103:3 (NLT)

Elisha and the Syrians

Joy is furious when someone posts an embarrassing video of her, and she knows the perfect way to get even—but should she? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet the prophet Elisha. Witness how the Syrians try to capture him—and what he does after trapping their army inside an Israelite city! The children learn that mercy can accomplish much more than revenge.

LESSON 1: GOD IS FOR US

SuperTruth: God is always for me

SuperVerse: “Don’t be afraid!” Elisha told him. “For there are more on our side than on theirs!” 2 Kings 6:16 (NLT)

LESSON 2: KINDNESS AND MERCY FOR ALL

SuperTruth: I will show mercy and kindness to all people.

SuperVerse: “But I say, love your enemies! Pray for those who persecute you!” Matthew 5:44 (NLT)

LESSON 3: SEEK MORE OF GOD

SuperTruth: I will seek more of God.

SuperVerse: “Please let a double portion of your spirit be upon me.” 2 Kings 2:9b (NKJV)

Jonah

Joy is annoyed that the principal may show mercy to the meanest girl at school, who just stole a bicycle. Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Jonah, who runs away when God calls him to preach to the wicked people of Ninevah. Experience a terrible storm, encounter a gigantic fish, and witness what happens when Jonah finally preaches in Ninevah. The children learn that God wants to show mercy to everyone!

LESSON 1: GOD IS MERCIFUL

SuperTruth: God wants to show mercy to all people.

SuperVerse: “I knew that You are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love.” Jonah 4:2b (NLT)

LESSON 2: SHOW GOD’S MERCY

SuperTruth: God wants us to show mercy.

SuperVerse: “In that city of Nineveh there are more than a hundred twenty thousand people who cannot tell right from wrong. … Don’t you think I should be concerned about that big city?” Jonah 4:11 (CEV)

LESSON 3: MERCY AT THE CROSS

SuperTruth: God showed His mercy through the cross.

SuperVerse: “God did not send His Son into the world to condemn its people. He sent Him to save them!” John 3:17 (CEV)

Jeremiah

Chris just wants to play a game downtown when he is shocked to find a homeless family living by a dumpster. He can’t do anything to help—or can he? It’s a dangerous time in Jerusalem when Superbook takes Chris, Joy, and Gizmo to meet the prophet, Jeremiah. See how he desperately warns people to turn back to the Lord. Witness how they brutally punish him instead of obeying God’s message, and the city is destroyed.

LESSON 1: STAND UP

SuperTruth: I will take a stand for God.

SuperVerse: “Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong.” 1 Corinthians 16:13 (NLT)

LESSON 2: IN HIS HAND

SuperTruth: I want God to transform me.

SuperVerse: “O Israel, can I not do to you as this potter has done to his clay? As the clay is in the potter’s hand, so are you in My hand.” Jeremiah 18:6 (NLT)

LESSON 3: PRAISE GOD

SuperTruth: I will praise God for saving me.

SuperVerse: “O LORD, if You heal me, I will be truly healed; if You save me, I will be truly saved. My praises are for You alone!” Jeremiah 17:14 (NLT)

Nebuchadnezzar's Dream

Joy is stressed out because she has too many responsibilities. How can she decide which ones are most important? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to ancient Babylon. Meet King Nebuchadnezzar, who orders his wise men to tell him what he dreamed about—or face death. Witness how the prophet Daniel discovers the mysterious dream and what it means. The children learn where to turn for wisdom that they could never find on their own.

LESSON 1: GOD REVEALS THINGS

SuperTruth: God reveals things when we ask.

SuperVerse: “Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.” Jeremiah 33:3 (NKJV)

LESSON 2: GOD ENABLES US

SuperTruth: God enables us to do great things.

SuperVerse: “May He equip you with all you need for doing His will. May He produce in you, through the power of Jesus Christ, every good thing that is pleasing to Him.” Hebrews 13:21 (NLT)

LESSON 3: SHARE GOD’S GIFT

SuperTruth: I will tell others about Jesus, the gift of God.

SuperVerse: “But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God.” John 1:12 (NLT)

The Fiery Furnace

Students must pass a math test in order to ride the new rollercoaster—but Chris has forgotten to study! Should he look at his friend’s answers? Superbook whisks Chris, Joy and Gizmo back to ancient Babylon. There, they meet Shadrach, Meshach and Abednego, who must bow to an idol—or face death! Witness their courageous decision and God’s miraculous protection during the fiery ordeal. The children learn that obeying God is always the right decision. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: OBEY GOD

SuperTruth: I will obey God no matter what.

SuperVerse: “God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him.” James 1:12 (NLT)

LESSON 2: GOD IS ABLE

SuperTruth: God is able to save me.

SuperVerse: “If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, Your Majesty.” Daniel 3:17 (NLT)

LESSON 3: JESUS IS WITH US

SuperTruth: Jesus is always with me.

SuperVerse: “Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:20 (NLT)

Roar!

When a bully takes over the skateboard park, Chris thinks he can’t make a difference—until he meets a man who risks his life to do the right thing! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Daniel in Babylon—where jealous rivals plot to end his life. Witness true courage in action, and discover how faith in God gives us the power to do what is right. The children learn that even a lions’ den is no match for God’s protection!

LESSON 1: GOD ANSWERS PRAYER

SuperTruth: God answers my prayers.

SuperVerse: “Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.” Jeremiah 33:3 (NKJV)

LESSON 2: BE COURAGEOUS

SuperTruth: God will help me stand up for what is right.

SuperVerse: “Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you.” Psalm 37:5 (NLT)

LESSON 3: GOD RESCUES ME

SuperTruth: God rescues me from trouble.

SuperVerse: “He rescues people and sets them free by working great miracles. Daniel’s God has rescued him from the power of the lions.” Daniel 6:27 (CEV)

Esther

Joy wants to invite a new student who is different to join a school club—but what if the group gets mad and kicks her out? Superbook whisks Joy, Chris and Gizmo back to ancient Persia. Discover Haman’s wicked plot to kill the Jews, and see how Queen Esther must decide whether to risk her life by going to the king—or to stay silent while her people are destroyed. The children learn that God will always help you stand up for what is right!

LESSON 1: COURAGE COMES FROM GOD

SuperTruth: God gives me courage to do the right thing.

SuperVerse: “I can do all things through Christ who strengthens me.” Philippians 4:13 (NKJV)

LESSON 2: CREATED FOR A PURPOSE

SuperTruth: God created me for a purpose.

SuperVerse: “Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this?” Esther 4:14b (NLT)

LESSON 3: FULFILL GOD’S PURPOSE

SuperTruth: God will help me fulfill His purpose.

SuperVerse: “I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me.” Psalm 57:2 (NLT)

Nehemiah

Chris must tutor some rowdy boys—but how can he help them if they keep making fun of him? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Nehemiah. Witness his daring plan to rebuild Jerusalem’s ruined walls, even though wicked men mock him and plot to kill him! The children learn how to find courage to overcome every challenge.

LESSON 1: GET TO WORK!

SuperTruth: I will do the work God calls me to do.

SuperVerse: “The God of heaven will help us succeed. We, His servants, will start rebuilding this wall.” Nehemiah 2:20 (NLT)

LESSON 2: UP FOR THE CHALLENGE

SuperTruth: I will be prepared and ready for challenges.

SuperVerse: “The laborers carried on their work with one hand supporting their load and one hand holding a weapon.” Nehemiah 4:17b (NLT)

LESSON 3: THE JOY OF THE LORD

SuperTruth: God gives me joy as I follow Him.

SuperVerse: “The joy of the Lord is your strength!” Nehemiah 8:10b (NLT)

The Promise of a Child

Christmas is a time to focus on the biblical events that point to the greatest promise ever made. This single lesson course follows God’s plan that unfolded to bring about this wondrous event!

The Widow's Mite

Give with a Cheerful Heart.

Chris has been saving his allowance and lawn mowing money to purchase an expensive new telescope. Meanwhile, the church youth group is involved with a food drive. Chris becomes conflicted about donating money to support the food drive or sticking with his plan of buying the telescope. Superbook arrives to take Chris, Joy and Gizmo to the Jerusalem Temple. There they meet up with Jesus' disciples while He is teaching. As they watch, a widow makes a donation into the temple treasury. She gives only two mites, but it is all she has to live on. Jesus comments that the poor woman gave more than the other wealthy contributors who gave only a tiny part of their surplus. This causes Chris to rethink his attitude about tithing to his church. Once home, Chris wrestles with his decision, but finally comes to a place where, like the widow, he gladly donates all his money to the church mission.

Heroes of the Bible

God can use us for His purposes when we obey Him!

Chris will get detention if he’s late for school again, yet a hall monitor quickly reports him for not being on time. The two boys could never be friends—or could they? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with the hall monitor—to first-century Israel. They meet the Apostle Peter and Cornelius, a Roman army officer—two very different men with little in common until they both have amazing visions from the Lord. The children learn that God doesn’t have favorites and salvation is for everyone!

Rescued!

I can trust God to rescue me.

Chris will get detention if he’s late for school again, yet a hall monitor quickly reports him for not being on time. The two boys could never be friends—or could they? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with the hall monitor—to first-century Israel. They meet the Apostle Peter and Cornelius, a Roman army officer—two very different men with little in common until they both have amazing visions from the Lord. The children learn that God doesn’t have favorites and salvation is for everyone!

Doubting Thomas

You are witnesses of all these things.

Chris will get detention if he’s late for school again, yet a hall monitor quickly reports him for not being on time. The two boys could never be friends—or could they? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with the hall monitor—to first-century Israel. They meet the Apostle Peter and Cornelius, a Roman army officer—two very different men with little in common until they both have amazing visions from the Lord. The children learn that God doesn’t have favorites and salvation is for everyone!

Paul and the Unknown God, Part 2

What other people think about my beliefs shouldn't change how I feel about myself because I am a child of God.

Chris will get detention if he’s late for school again, yet a hall monitor quickly reports him for not being on time. The two boys could never be friends—or could they? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with the hall monitor—to first-century Israel. They meet the Apostle Peter and Cornelius, a Roman army officer—two very different men with little in common until they both have amazing visions from the Lord. The children learn that God doesn’t have favorites and salvation is for everyone!

Paul and the Unknown God, Part 1

We must be willing to defend God's truth, even when faced with skepticism..

Superbook launches Chris, Joy and Gizmo—plus a droid named QBIT—on a two-part adventure through time and space. In Part 1, travel to Athens, where the Apostle Paul challenges people who believe in many gods, including an unknown God. The children begin to see how to tell others about the one true God!

Paul Keeps the Faith

Joy's life is shaken to its core when her mom is suddenly rushed to the hospital with a serious illness. Joy questions why God doesn't just fix her mom and wonders what good the Bible is when something so terrible is happening. Superbook whisks the kids to Rome during The Great Fire. The kids meet the Apostle Paul and a Christian girl named Julia. Paul shows the kids how Christians suffered for their faith, but found strength and hope in the scriptures. When the kids return Joy has a new perspective, which gives her the courage to share Christ's love with her mom.

Jesus—Friend of Sinners

Joy is excited to have a whole new set of Christian friends. But when an old friend invites her to a party on the same day as a church event, Joy isn't sure what to do. Is it okay to hang out with unsaved friends? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to witness three Bible stories: the parable of the great supper (banquet), the calling of Matthew the tax collector, and the woman caught in sin. Joy is surprised to see Jesus spend time with sinners, tax collectors, the poor, and those with disabilities. She decides to become more like Jesus by following His example.

The Birth of John the Baptist

Joy loses her patience while babysitting energetic little Charlie. Superbook takes Joy, Chris and Gizmo—along with little Charlie—to ancient Israel. Meet Zechariah and Elizabeth, who couldn’t have children, and see how God answers their prayer with a miracle! Discover why their son would become known as John the Baptist, and how he would prepare the way for his cousin, Jesus. The children learn that nothing is impossible with God!

LESSON 1: EVERYTHING IS POSSIBLE

SuperTruth: Nothing is impossible with God.

SuperVerse: “For nothing is impossible with God.” Luke 1:37 (NLT)

LESSON 2: GOD’S WORD NEVER FAILS

SuperTruth: God’s Word never fails.

SuperVerse: “You are blessed because you believed that the Lord would do what He said.” Luke 1:45 (NLT)

LESSON 3: TRUST GOD’S PROMISES

SuperTruth: I can trust God’s promises.

SuperVerse: “Long ago the Lord promised by the words of His holy prophets to save us” Luke 1:70–71a (CEV)

The First Christmas

The greatest Christmas gift of all time! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to the hills of ancient Bethlehem. Witness Mary and Joseph’s frantic search for lodging before their baby is born. Uncover a wicked plot that puts Jesus’ family in danger. Experience the wonder as angels and shepherds worship the newborn King lying in a manger. The children learn that the true meaning of Christmas is far greater than parties and presents!

LESSON 1: GOD KEEPS HIS PROMISES

SuperTruth: God keeps His promises and sent His Son to us.

SuperVerse: “But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting.” Micah 5:2 (NKJV)

LESSON 2: GOD SENT HIS SON

SuperTruth: I want Jesus to be Lord of my life.

SuperVerse: “For unto us a Child is born, unto us a Son is given; and the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.” Isaiah 9:6 (NKJV)

LESSON 3: SHARE GOD’S GIFT

SuperTruth: I will tell others about Jesus, the gift of God.

SuperVerse: “But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God.” John 1:12 (NLT)

John the Baptist

Chris discovers that a boy has given him stolen video games. Should he ignore the problem—or confront the boy? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet John the Baptist, who preaches in the wilderness and baptizes Jesus in the Jordan River. Witness how John risks his life to challenge a sinful king, and see how he faithfully chooses to obey God by pointing others to Christ. The children learn that it’s always best to follow God’s ways. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: POINT TO JESUS

SuperTruth: I can point others to Christ.

SuperVerse: “Turn back to God! The kingdom of heaven will soon be here.” Matthew 3:2b (CEV)

LESSON 2: MORE OF JESUS

SuperTruth: I want more of Jesus and less of me.

SuperVerse: “He must increase, but I must decrease.” John 3:30 (NKJV)

LESSON 3: KINGDOM GREATNESS

SuperTruth: Because of Jesus, I can be great in God’s Kingdom.

SuperVerse: “I tell you the truth, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the Kingdom of Heaven is greater than he is!” Matthew 11:11 (NLT)

The Sermon on the Mount

After hearing Jesus' Sermon on the Mount, Chris and Joy can't wait to put what they've heard into practice. Comic chaos results from their over-eager and misguided attempts to put the Beatitudes into action. Superbook shows up to take them back to hear the Sermon again—and to walk beside the disciples as even they struggle to understand and live according to Jesus' teaching. Chris and Joy witness Jesus' encounter with a Roman Centurion and learn that the kingdom of God is open to everyone who accepts the Lord and tries to follow the narrow path of Christ's footsteps. Back home, Chris displays his new understanding at a Bible study group that the first step in leading a Christian life is admitting you can't do it without God's help.

*Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also, preview the Bible Background and the Signposts videos.

Superbook Episode: The Sermon on the Mount

Jesus in the Wilderness

Chris is tempted to play a violent video game that his parents have forbidden. Why not—it’s just a game, isn’t it? Buckle up for a high-speed adventure as Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Israel. Witness how Jesus teaches in the Temple as a young boy, then resists Satan’s temptations in the wilderness as a grown man. Discover how the Word of God has power over every circumstance!

LESSON 1: JESUS RESISTED all TEMPTATION

SuperTruth: Jesus resisted the devil’s temptations.

SuperVerse: “Jesus understands every weakness of ours, because He was tempted in every way that we are. But He did not sin!”  Hebrews 4:15 (NLT)

LESSON 2: JESUS HELPS ME

SuperTruth: Jesus helps me defeat temptation.

SuperVerse: “And now that Jesus has suffered and was tempted, He can help anyone else who is tempted.”  Hebrews 2:18 (CEV)

LESSON 3: RIGHT WITH GOD

SuperTruth: We are made right with God through Christ.

SuperVerse: “For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ.”  2 Corinthians 5:21 (NLT)

Nicodemus

Chris, Joy and Gizmo hit the slopes on a ski trip with the church youth group. Chris begins to grapple with what it really means to be a Christian. As Chris ponders this, Superbook suddenly appears to transport Chris, Joy and Gizmo to Jerusalem at Passover time. There, they meet Nicodemus, a respected Pharisee and Jewish teacher. In the dark of night, the children follow Nicodemus, to secretly meet with Jesus and learn that everyone must be born again to see the Kingdom of God. Upon his return home, Chris takes a leap of faith to follow Jesus and become a Christian.

*Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

Superbook Episode: Nicodemus

Teach Us to Pray

After his grandpa dies, Chris and his grandma find an old family Bible. When she begins to cry, Chris feels desperate. What can he do to help? Get ready for a heart-pounding adventure as Superbook takes Chris, Joy and Gizmo back to New Testament times. Witness the wonder as Jesus is gloriously transfigured on the mountaintop. See how He teaches the disciples to pray in faith—and to cast out demons! The children discover that the Lord’s Prayer is still the perfect guideline for praying today. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as certain scenes may be too intense for some children. The condensed version is less intense.

LESSON 1: A PERFECT PATTERN

SuperTruth: I will pray as Jesus did.

SuperVerse: “You can ask for anything in My name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father.” John 14:13 (NLT)

LESSON 2: FAITH BUILDING

SuperTruth: Prayer builds faith.

SuperVerse: “As soon as I pray, You answer me; You encourage me by giving me strength.” Psalm 138:3 (NLT)

LESSON 3: JESUS SENDS US

SuperTruth: Jesus sends us out in His name.

SuperVerse: “The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest; ask Him to send more workers into His fields.” Luke 10:2b (NLT)

Miracles of Jesus

Chris believes that a mysterious street magician has supernatural power—until he meets a true miracle-worker! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Israel. Witness how Jesus heals a paralyzed person, calms a storm, and sets a man free from evil spirits. Discover how even the greatest enemy is no match for God’s power! The children learn that true miracles come only from God. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: GOD IS ALL-POWERFUL

SuperTruth: With God, all things are possible.

SuperVerse: “God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him.” Acts 10: 38 (NKJV)

LESSON 2: GOD IS ALWAYS WITH ME

SuperTruth: I can turn to Jesus for all my needs.

SuperVerse: “But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him you will have life by the power of His name.” John 20:31 (NLT)

LESSON 3: TRUE MIRACLES ARE FROM GOD

SuperTruth: Jesus is my healer.

SuperVerse: “Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.” Hebrews 13:8 (NKJV)

Jesus Heals the Blind

When Chris goes to a church’s Christmas pageant, he begins to wonder—is there something special about Jesus that he hasn’t seen clearly before? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to see different ways that Jesus heals people who are blind—physically and spiritually. Witness how He reveals Himself to those who have eyes of faith. The children discover the best gift of all time—sent by God to everyone in the world!

LESSON 1: OPEN MY EYES

SuperTruth: The Holy Spirit opens my eyes to the truth.

SuperVerse: “I will send you the Spirit who comes from the Father and shows what is true. The Spirit will help you and will tell you about Me.” John 15:26 (CEV)

LESSON 2: CHOOSE TO FOLLOW THE LORD

SuperTruth: I will follow Jesus.

SuperVerse: “I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people.” Ephesians 1:18 (NIV)

LESSON 3: THE LIGHT OF THE WORLD

SuperTruth: Jesus is the light of the world.

SuperVerse: “The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it.” John 1:4–5 (NLT)

The Good Samaritan

Joy is so hungry that she’s reluctant to share a pizza with some needy children. Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Jesus, who tells the parable of the Good Samaritan. Witness how a wounded man is ignored by important men, then rescued by a foreigner who is despised by local people. The children learn the importance of caring for others—and that all people are our neighbors.

LESSON 1: EQUAL TREATMENT

SuperTruth: I will treat others equally.

SuperVerse: “And God created us all; He has no favorites, whether rich or poor.” Job 34:19 (CEV)

LESSON 2: NEIGHBORLY LOVE

SuperTruth: I will love my neighbor as myself.

SuperVerse: “You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind.” And, “Love your neighbor as yourself.” Luke 10:27b (NLT)

LESSON 3: BE KIND AND GENEROUS

SuperTruth: I will be kind and generous to others.

SuperVerse: “The generous will prosper; those who refresh others will themselves be refreshed.” Proverbs 11:25 (NLT)

The Prodigal Son

Chris, Joy and Gizmo are worried about a boy who is running away because he thinks his dad will never forgive him. Can they change his mind? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Galilee, where Jesus is telling the parable of the prodigal son. Witness how a young man goes on a quest for freedom and adventure, only to discover that what he wants most in the world is his father’s love. The children learn that our loving Heavenly Father is always ready to forgive.

LESSON 1: READY TO FORGIVE

SuperTruth: Our heavenly Father is always ready to forgive.

SuperVerse: “O Lord, You are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for Your help” Psalm 86:5 (NLT)

LESSON 2: GOD WAITS PATIENTLY

SuperTruth: God waits patiently for us to turn to Him.

SuperVerse: “Look! I stand at the door and knock. If you hear My voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends.” Revelation 3:20 (NLT)

LESSON 3: OUR SOURCE OF LIFE

SuperTruth: God celebrates when we ask Jesus to forgive our sins.

SuperVerse: “In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away!” Luke 15:7 (NLT)

Lazarus

Joy wants to convince a shy child to come on a group outing—but she arrives too late and they both miss the bus. Could the delay bring a bigger blessing? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to ancient Israel, where Jesus hears that His friend Lazarus is very sick. Instead of rushing to heal him, Jesus delays—and when He finally arrives, Lazarus has died. Witness the wonder as Jesus performs an even greater miracle by raising him to life! The children learn that God’s timing is perfect. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: TIME WITH JESUS

SuperTruth: I will spend time with Jesus.

SuperVerse: “There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her.” Luke 10:42 (NLT)

LESSON 2: WAITING ON THE LORD

SuperTruth: I will wait upon the Lord.

SuperVerse: “Wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord.” Psalm 27:14 (NLT)

LESSON 3:OUR SOURCE OF LIFE

SuperTruth: Jesus is the source of life.

SuperVerse: “Whoever has the Son has life; whoever does not have God’s Son does not have life.” 1 John 5:12 (NLT)

Jesus Feeds the Hungry

The wedding feast is nearly ruined when they run out of wine, but Jesus miraculously changes water into wine. Superbook then takes the kids to witness Jesus feeding over five thousand people by multiplying a few fish and five loaves of bread into a feast.

LESSON 1: DO ALL HE ASKS

SuperTruth: I will trust Jesus and do what He asks.

SuperVerse: “His mother told the servants, “Do whatever He tells you.” John 2:5 (NLT)

LESSON 2: ON THE INCREASE

SuperTruth: Jesus blesses what I give Him.

SuperVerse: “God gives seed to farmers and provides everyone with food. He will increase what you have, so that you can give even more to those in need.” 2 Corinthians 9:10 (CEV)

LESSON 3: HIS GOOD PLAN

SuperTruth: God always has a good plan.

SuperVerse: Jesus replied, “All who love Me will do what I say. My Father will love them, and We will come and make Our home with each of them.” John 14:23 (NLT)

Baptized

Chris and Joy were excited about their upcoming baptism, but heavy rains are ruining their plans. Superbook takes them back in time to learn what it means to become fishers of men. Superbook also snags Ellie and brings her on the journey with them. Chris and Joy see what it's like for Ellie to see Jesus for the first time and guide her to accept Him as her Savior. Back at home, the weather clears up and the baptism ceremony is back on - including Ellie!


LESSON 1: follow Jesus!

SuperTruth: I choose to follow Jesus.

SuperVerse: “Anyone who wants to serve Me must follow Me, because My servants must be where I am.” John 12:26a (NLT)

LESSON 2: BRAND NEW

SuperTruth: : I am brand new in Christ.

SuperVerse: For you were buried with Christ when you were baptized. And with Him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God, who raised Christ from the dead. Colossians 2:12 (NLT)

LESSON 3: BRING OTHERS TO JESUS

SuperTruth: Jesus calls us to bring others to Him.

SuperVerse: “Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.” .” Matthew 28:19 (NLT)

The Last Supper

When Chris is invited to be in the World’s Best Band contest, he wants to be treated like a king—until he encounters a true King who is the servant of all. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Jerusalem. There, Jesus enters the city on a lowly donkey and clears the Temple of greedy people. Witness how He prepares for a final meal with His disciples. The children learn that true greatness comes from serving others!

LESSON 1: JESUS OUR SERVANT LEADER

SuperTruth: Jesus humbled Himself and became a servant.

SuperVerse: “Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges; He took the humble position of a slave and was born as a human being.” Philippians 2:6–7a (NLT)

LESSON 2: JESUS CALLS OUT TO ME

SuperTruth: I will be humble and respectful to others.

SuperVerse: “Don’t be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves.” Philippians 2:3 (CEV)

LESSON 3: JESUS LOVES ME

SuperTruth: I will follow Jesus by serving others like He did.

SuperVerse: “Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God.” Ephesians 5:2 (NLT)

Peter's Denial

Chris is desperately trying to impress some basketball players when Joy excitedly announces she is the new president of the chess club. Afraid of what the group may think, Chris pretends he doesn’t know her. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Peter, who denies knowing Jesus three times. Witness how Jesus forgives Peter and their relationship is restored. The children learn how everyone can be forgiven when they repent.

LESSON 1: PETER DENIES JESUS

SuperTruth: Jesus knows my weaknesses.

SuperVerse: “Jesus understands every weakness of ours, because He was tempted in every way that we are. But He did not sin!” Hebrews 4:15 (CEV)

LESSON 2: JESUS CALLS OUT TO ME

SuperTruth: Jesus calls out to me when I fail.

SuperVerse: “If a man has a hundred sheep and one of them gets lost, what will he do? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it?” Luke 15:4 (NLT)

LESSON 3: JESUS LOVES ME

SuperTruth: Jesus loves me no matter what I’ve done.

SuperVerse: “No power in the sky above or in the earth below—indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord.” Romans 8:39 (NLT)

He is Risen!

Chris defiantly refuses to obey his mother—until he meets a Son who is willing to obey His Father, even if it means death! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with Chris’s mother, Phoebe—to Jerusalem, where they meet Mary and her Son, Jesus. Witness the obedience and suffering that led Jesus to the cross, and the mighty power of God the Father who raised Him from the dead! The children learn what love and sacrifice truly mean. Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. Be sure to preview the videos, as this scene may be too intense for some children. We have endeavored to present the story in the most accurate and sensitive way possible. Note that the Condensed Bible Story, Video 4, is not as intense.

LESSON 1: JESUS FORGIVES MY SINS

SuperTruth: Jesus loves me so much that He sacrificed His life and forgave my sins.

SuperVerse: “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” John 3:16 (NKJV)

LESSON 2: GOD’S AMAZING PLAN

SuperTruth: Jesus fulfilled God’s plan of salvation by dying on the cross.

SuperVerse: “They have pierced My hands and feet.” Psalm 22:16b (NLT)

LESSON 3: CELEBRATE THE RESURRECTION

SuperTruth: I will celebrate Jesus’ resurrection and share the Good News with others.

SuperVerse: “I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead.” Philippians 3:10a (NLT)

Peter and Cornelius

Chris will get detention if he’s late for school again, yet a hall monitor quickly reports him for not being on time. The two boys could never be friends—or could they? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo—along with the hall monitor—to first-century Israel. They meet the Apostle Peter and Cornelius, a Roman army officer—two very different men with little in common until they both have amazing visions from the Lord. The children learn that God doesn’t have favorites and salvation is for everyone!

LESSON 1: NO FAVORITES

SuperTruth: God shows no favoritism.

SuperVerse: “There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female. For you are all one in Christ Jesus.” Galatians 3:28 (NLT)

LESSON 2: CLEANSED FROM SIN

SuperTruth: Jesus cleanses us from all sin.

SuperVerse: “But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness.” 1 John 1:9 (NLT)

LESSON 3: SALVATION FOR EVERYONE!

SuperTruth: Salvation is for everyone.

SuperVerse: “The Holy Spirit fell upon all who were listening to the message.” Acts 10:44b (NLT)

Peter’s Escape

Chris and Gizmo try to help Joy do a school geography project by sending her on a round-the-world Holo-9 virtual tour. As she sees scenes of deprivation and hardship, Joy is overwhelmed by the state of the human condition and wonders how she can make a difference. Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Peter, Rhoda, Mary, and other followers of Jesus. The children learn how the power of prayer can lead to miraculous changes.

LESSON 1: KEEP PRAYING!

SuperTruth: Prayer produces results.

SuperVerse: “But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him.” Acts 12:5 (NLT)

LESSON 2: FREELY GIVE

SuperTruth: I will freely give what I receive.

SuperVerse: “Peter said, ‘I don’t have any silver or gold for you. But I’ll give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk!’” Acts 3:6 (NLT)

LESSON 3: CHRIST HAS OVERCOME

SuperTruth: Jesus has overcome the world.

SuperVerse: “Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble, and keep on praying.” Romans 12:12 (NLT)

Philip

Chris is impressed by his father’s new invention. Chris covets the device and wants to use its power to impress his friends and earn lots of money. Superbook whisks the kids away to Samaria. There they watch Philip, Peter, and John teach a magician and his followers about the true power of the Holy Spirit. Later, they find Philip in the desert and witness the baptism of the Ethiopian Eunuch. Upon returning home, Chris is a changed person. He has been awed by the power of the Holy Spirit and begins his path towards baptism.

LESSON 1: POWER TO SHARE

SuperTruth: The Holy Spirit gives me power to share the Gospel.

SuperVerse: “By God’s grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this Good News.” Ephesians 3:7 (NLT)

LESSON 2: ABOVE ALL ESLE

SuperTruth: I will seek God above all else.

SuperVerse: “Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need.” Matthew 6:33 (NLT)

LESSON 3: OUR GOD OF MIRACLES

SuperTruth: We serve a God of miracles.

SuperVerse: “The disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs.” Mark 16:20 (NLT)

The Road to Damascus

When Chris, Joy and Gizmo walk in on a teenage burglar, they wonder—can he ever change? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Saul on his way to persecute Christians in Damascus. Witness his blinding encounter, his total transformation, and his narrow escape! Discover how a man who wanted to kill believers became the Apostle Paul—one of the greatest missionaries of all time. The children learn that anyone can change with God’s help!

LESSON 1: GOD LOVES ME

SuperTruth: No matter what I’ve done, God can save me.

SuperVerse: “This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.” 1 Timothy 1:15 (NKJV)

LESSON 2: GOD’S WORD CHANGES ME

SuperTruth: The more I read the Bible, the more I can become like Jesus.

SuperVerse: “Don’t copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God’s will for you, which is good and pleasing and perfect.” Romans 12:2 (NLT)

LESSON 3: GOD WILL REVEAL HIMSELF TO ME

SuperTruth: I am a child of God, and He will reveal Himself to me.

SuperVerse: “He who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and manifest Myself to him.” John 14:21b (NKJV)

Paul and Barnabas

Superbook whisks the kids away to journey with Paul and Barnabas on their mission to spread the message of Jesus. They witness Paul's miracle, blinding an evil sorcerer and converting the Roman Governor to a believer in Jesus. The job becomes too much for disciple John Mark, who abandons the work and returns to Jerusalem. Paul and Barnabas continue spreading the Gospel against all manner of adversity including Paul being stoned and Barnabas and Paul separating over a disagreement. Chris takes their example to heart and when Superbook returns him to school, he, Joy, and Gizmo stand up for the boy and his Bible study group. Chris takes a small, first step, on a journey towards pronouncing the Gospel as the power to Salvation.

LESSON 1: MISSION POSSIBLE

SuperTruth: God has a mission for me.

SuperVerse: “You will be My witnesses, telling people about Me everywhere.” Acts 1:8 (NLT)

LESSON 2: ENCOURAGE OTHERS

SuperTruth: I will love and encourage others.

SuperVerse: “Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works.” Hebrews 10:24 (NLT)

LESSON 3: SHARE THE GOOD NEWS

SuperTruth: I will share the Good News.

Paul and Silas

Joy wants to escape from the hospital, where she must have her tonsils out. How can she find the confidence to face the surgery? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet Paul and Silas, who deliver an evil spirit from a fortuneteller. See the amazing way Paul and Silas react when they are beaten and jailed for obeying God. Witness a miracle as an earthquake sets them free and the jailer is saved! The children learn the secret to being content in every situation. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also, preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: SET FREE IN CHRIST

SuperTruth: God’s Spirit directs and empowers me.

SuperVerse: “Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit’s leading in every part of our lives.” Galatians 5:25 (NKJV)

LESSON 2: JOYFULLY CONTENT

SuperTruth: I will rejoice and be content.

SuperVerse: “Be thankful in all circumstances, for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus.” 1 Thessalonians 5:18 (NLT)

LESSON 3: JUST BELIEVE

SuperTruth: We are saved by believing in Jesus.

SuperVerse: “Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household.” Acts 16:31 (NLT)

Paul and the Shipwreck

Joy and the Quantum family are helping in a remote village after a flood. The work is so hard, Joy wants to quit. Where can she find the strength to keep going? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet the Apostle Paul, who has been arrested and put aboard a prison ship to stand trial in Rome. Witness how Paul bravely faces one danger after another—including a dreadful storm, a terrible shipwreck, and a poisonous snake. The children learn how to look past fear to focus on God’s mission!

LESSON 1: MISSION ACCOMPLISHED

SuperTruth: I can accomplish God’s mission when I focus on Jesus.

SuperVerse: “Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.” Hebrews 12:1b-2a (NKJV)

LESSON 2: DON’T GIVE UP!

SuperTruth: I will not give up.

SuperVerse: “So let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up.” Galatians 6:9 (NLT)

LESSON 3: POWER THROUGH WEAKNESS

SuperTruth: Jesus can work through my weakness.

SuperVerse: “Each time He said, “My grace is all you need. My power works best in weakness.” So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me.” 2 Corinthians 12:9 (NLT)

Revelation: The Final Battle

Chris accidentally burns down his house and thinks he can never be forgiven. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo forward in time to see the story of the end of the world. Witness the final battle between Satan’s evil forces and God’s army of angels. The children learn that the power of God’s forgiveness and salvation will ultimately defeat the forces of darkness. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: JESUS WILL RETURN

SuperTruth: I will live my life knowing that Jesus will come again.

SuperVerse: “Men of Galilee,” they said, “why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday He will return from heaven in the same way you saw Him go!” Acts 1:11 (NLT)

LESSON 2: SHOW GOD’S LOVE

SuperTruth: I will help others and show them God’s love.

SuperVerse: “He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever.” Revelation 21:4 (NLT)

LESSON 3: PREPARE OTHERS

SuperTruth: I will prepare others for the coming of the Lord.

SuperVerse: “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.” Revelation 22:12 (NKJV)

Superbook Celebrations

Invite families to come celebrate what their children learned this year—featuring Superbook videos, group activities, and a special Gospel presentation.

LESSON 1: CHOSEN FOR GOD'S PURPOSE

SuperTruth: I play an important part in God’s plan.

SuperVerse: “I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do His work.” 1Timothy 1:12a (NLT)

LESSON 2: NO OTHER WAY

SuperTruth: There is only one way to God.

SuperVerse: “Jesus told him, “I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Me.” John 14:6 (NLT)

Jesus Feeds the Hungry copy 3

La fiesta de bodas casi se arruina cuando se les acaba el vino, pero Jesús milagrosamente convierte el agua en vino. El superlibro lleva a los niños a presenciar cómo Jesús alimenta a más de cinco mil personas al multiplicar algunos peces y cinco panes en un banquete.

LECCIÓN 1: HAGA TODO LO QUE PIDE

Superverdad: Confiaré en Jesús y haré lo que me pida.

SuperVerse: "Su madre les dijo a los sirvientes:" Hagan lo que Él les diga ". John 2:5 (NLT)

LECCIÓN 2: EN EL AUMENTO

Superverdad: Jesús bendice lo que le doy.

SuperVerse: “Dios les da semillas a los agricultores y les da comida a todos. Él aumentará lo que tienes, para que puedas dar aún más a los necesitados ". 2 Corintios 9:10 (CEV)

LECCIÓN 3: SU BUEN PLAN

Superverdad: Dios siempre tiene un buen plan.

SuperVerse: Jesús respondió: “Todos los que me aman harán lo que digo. Mi Padre los amará, y vendremos y haremos Nuestro hogar con cada uno de ellos ". Juan 14:23 (NTV)

Jesus Feeds the Hungry copy 2

La fiesta de bodas casi se arruina cuando se les acaba el vino, pero Jesús milagrosamente convierte el agua en vino. El superlibro lleva a los niños a presenciar cómo Jesús alimenta a más de cinco mil personas al multiplicar algunos peces y cinco panes en un banquete.

LECCIÓN 1: HAGA TODO LO QUE PIDE

Superverdad: Confiaré en Jesús y haré lo que me pida.

SuperVerse: "Su madre les dijo a los sirvientes:" Hagan lo que Él les diga ". John 2:5 (NLT)

LECCIÓN 2: EN EL AUMENTO

Superverdad: Jesús bendice lo que le doy.

SuperVerse: “Dios les da semillas a los agricultores y les da comida a todos. Él aumentará lo que tienes, para que puedas dar aún más a los necesitados ". 2 Corintios 9:10 (CEV)

LECCIÓN 3: SU BUEN PLAN

Superverdad: Dios siempre tiene un buen plan.

SuperVerse: Jesús respondió: “Todos los que me aman harán lo que digo. Mi Padre los amará, y vendremos y haremos Nuestro hogar con cada uno de ellos ". Juan 14:23 (NTV)

Jesus Feeds the Hungry copy 1

La fiesta de bodas casi se arruina cuando se les acaba el vino, pero Jesús milagrosamente convierte el agua en vino. El superlibro lleva a los niños a presenciar cómo Jesús alimenta a más de cinco mil personas al multiplicar algunos peces y cinco panes en un banquete.

LECCIÓN 1: HAGA TODO LO QUE PIDE

Superverdad: Confiaré en Jesús y haré lo que me pida.

SuperVerse: "Su madre les dijo a los sirvientes:" Hagan lo que Él les diga ". Juan 2: 5 (NTV)

LECCIÓN 2: EN EL AUMENTO

Superverdad: Jesús bendice lo que le doy.

SuperVerse: “Dios les da semillas a los agricultores y les da comida a todos. Él aumentará lo que tienes, para que puedas dar aún más a los necesitados ". 2 Corintios 9:10 (CEV)

LECCIÓN 3: SU BUEN PLAN

Superverdad: Dios siempre tiene un buen plan.

SuperVerse: Jesús respondió: “Todos los que me aman harán lo que digo. Mi Padre los amará, y vendremos y haremos Nuestro hogar con cada uno de ellos ". Juan 14:23 (NTV)

Rut DELETE- ENGLISH

Chris is upset when his mom asks him to give up his fun plans for the weekend so he can help his quirky old aunt. Who would ever want to do such a thing? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Bethlehem. They meet a young widow named Ruth who gives up her family and her homeland to serve her mother-in-law, Naomi. The children learn the blessings and rewards of faithful service.

LESSON 1: HONOR GOD

SuperTruth: I will be faithful and kind.

SuperVerse: “But Ruth replied, ‘Don’t ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go; wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God.’” Ruth 1:16 (NLT)

LESSON 2: GOD GIVES US ALL WE NEED

SuperTruth: God is my provider.

SuperVerse: “Fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need.” Psalm 34:9 (NLT)

LESSON 3: GOD REDEEMS ME

SuperTruth: God redeems me.

SuperVerse: “He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies” Psalm 103:4 (NLT)

Gedeón: el guerrero inesperado

Cómo encontrar el coraje para enfrentar cualquier desafío.

Cuando los padres de Joy tienen un accidente automovilístico, necesitan que ella envíe ayuda, pero ¿cómo puede encontrarlos y qué puede hacer?Superlibro lleva a Joy, Chris y Gizmo a conocer a Gideon, un héroe insólito que se esconde de los enemigos que se han apoderado de Israel.Sea testigo de su transformación de un cobarde a un conquistador que sigue con valentía a Dios cuando otros se apartan.Los niños aprenden a encontrar el valor para afrontar cualquier desafío.

El mensajero de Dios

Siempre es mejor seguir los caminos de Dios.

Luis descubre que un niño le ha regalado videojuegos robados.¿Debería ignorar el problema o confrontar al niño?Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer a Juan el bautista, quien predica en el desierto y bautiza a Jesús en el río Jordán.Sé testigo de cómo Juan arriesga su vida para desafiar a un rey pecador, y ve cómo elige fielmente obedecer a Dios señalando a otros a Cristo.Los niños aprenden que siempre es mejor seguir los caminos de Dios.* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

El Dios de Elías

El Señor demuestra que solo Él es Dios y que solo debemos adorarlo.

Chris está obsesionado con convertirse en el "dios" más grande en un videojuego, ¡hasta que encuentra el poder supremo del único Dios verdadero!Superlibro lleva a Chris, Joy y Gizmo a conocer al profeta Elijah.Sea testigo del dramático enfrentamiento mientras Elijah enfrenta sin ayuda a 450 profetas del falso dios Baal.Descubre cómo el Señor demuestra que solo Él es Dios.¡Los niños aprenden que debemos adorarlo solo a Él!* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

El regreso del hijo perdido

Nuestro amoroso Padre Celestial siempre está listo para perdonar.

Chris, Joy y Gizmo están preocupados por un niño que huye porque cree que su padre nunca lo perdonará.¿Pueden cambiar de opinión?Superbook lleva a Chris, Joy y Gizmo a la antigua Galilea, donde Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo.Sea testigo de cómo un joven emprende una búsqueda de libertad y aventura, solo para descubrir que lo que más desea en el mundo es el amor de su padre.Los niños aprenden que nuestro amoroso Padre Celestial siempre está listo para perdonar.

Perdón sin reservas

Todos pueden ser perdonados cuando se arrepienten.

Chris está tratando desesperadamente de impresionar a algunos jugadores de baloncesto cuando Joy anuncia con entusiasmo que es la nueva presidenta del club de ajedrez.Temeroso de lo que pueda pensar el grupo, Chris finge que no la conoce.Superbook lleva a Chris, Joy y Gizmo a conocer a Peter, quien niega haber conocido a Jesús tres veces.Sea testigo de cómo Jesús perdona a Pedro y su relación se restablece.Los niños aprenden cómo todos pueden ser perdonados cuando se arrepienten.

Noé y el arca

¡Aprende que Dios se preocupa por aquellos que confían en Él!

Chris y Joy están emocionados de faltar a la escuela y pasar el rato con una pandilla de skaters difíciles.Superbook lleva a Chris, Joy y Gizmo a conocer a Noah, la única persona justa en un mundo malvado.Sea testigo de cómo su fe resulta en un poderoso milagro, ya que él, su familia y los animales de la tierra se salvan de una inundación catastrófica.¡Los niños aprenden que Dios se preocupa por aquellos que confían en Él!

La odisea de Job

Vence la dificultad y la duda confiando en Dios.

Luis está teniendo la peor semana de su vida, luego su abuelo muere, dejándolo enojado y confundido.Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer a un hombre llamado Job.Dios le permite a Satanás probar a Job quitándole su fortuna, su familia y su salud.Observe cómo Job confía firmemente en Dios, y finalmente es recompensado por su perseverancia.Los niños aprenden a superar dificultades y dudas confiando en Dios.* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

Milagro en altamar

Miren más allá del miedo para enfocarse en la misión de Dios.

Anita y la familia Quantum están ayudando en una aldea remota después de una inundación.El trabajo es tan duro que Anita quiere renunciar.¿Dónde puede encontrar fuerzas para seguir?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a encontrarse con el Apóstol Pablo, quien fue arrestado y puesto a bordo de un barco de la prisión para ser juzgado en Roma.Sea testigo de cómo Paul enfrenta valientemente un peligro tras otro, incluida una terrible tormenta, un terrible naufragio y una serpiente venenosa.¡Los niños aprenden a mirar más allá del miedo para enfocarse en la misión de Dios!

Ester: la reina libertadora

Dios siempre te ayudará a defender lo que es correcto.

Anita quiere invitar a una nueva estudiante que sea diferente a unirse a un club escolar, pero ¿qué pasa si el grupo se enoja y la echa?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a la antigua Persia.Descubra el malvado plan de Hamán para matar a los judíos y vea cómo la reina Ester debe decidir si arriesgar su vida yendo al rey, o quedarse en silencio mientras su gente es destruida.¡Los niños aprenden que Dios siempre te ayudará a defender lo que es correcto!

Rajab y los espías

Incluso los muros más altos no son rival para la fe en Dios.

Anita se molesta cuando debe hacer un proyecto de ciencias con una chica poco amigable.¿Podrán alguna vez trabajar juntas?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a la antigua Jericó, donde los espías de Josué se escabullen en la ciudad y conocen a una mujer llamada Rajab.¿Traicionará a los israelitas o arriesgará su vida para ayudarlos?¡Los niños aprenden que incluso los muros más altos no son rival para la fe en Dios!

Prueba de fuego

Obedecer a Dios es siempre la decisión correcta.

Los estudiantes deben aprobar un examen de matemáticas para subirse a la nueva montaña rusa, ¡pero Luis se olvidó de estudiar!¿Debería mirar las respuestas de su amigo?Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a la antigua Babilonia.Allí, se encuentran con Sadrac, Mesac y Abednego, quienes deben inclinarse ante un ídolo, ¡o enfrentar la muerte!Sea testigo de su valiente decisión y de la milagrosa protección de Dios durante la ardiente prueba.Los niños aprenden que obedecer a Dios es siempre la decisión correcta.* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

El tejedor de sueños

Luis tiene el plan perfecto para obtener excelentes asientos en el gran juego. ¡Lo único que no planeó fue qué hacer cuando todo sale mal! Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a encontrarse con José. Sé testigo de los altibajos de su vida, desde ser el hijo favorito de Jacob hasta ser un esclavo que luego fue prisionero convirtiéndose luego en un poderoso gobernante en Egipto. ¡Los niños aprenden que los planes de Dios siempre son para nuestro bien, incluso cuando las cosas parecen que están fuera de control

LECCIÓN 1: JOSÉ confió en Dios

SuperVerdad: Confiaré en Dios y Su plan para mi vida.

SuperVersículo: Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligenciaProverbios 3: 5 (NVI)

LECCIÓN 2: UN BUEN PLAN PARA MÍ

SuperVerdad: Los planes de Dios para mí son buenos.

SuperVersículo: "Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza . Jeremías 29:11

LECCIÓN 3: EL PLAN DE DIOS PARA JESÚS

SuperVerdad: El plan de Dios para Jesús nos ofrece salvación.

SuperVersículo: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20 

Jonás

Anita está molesta porque la directora es misericordiosa con una chica problemática que se roba una bicicleta. Superlibro lleva a Anita, Luis y a encontrarse con Jonás, quien huye cuando Dios lo llama a predicar a las personas que hacen el mal en Nínive. Experimenta una gran tormenta, ve cómo un pez se traga a Jonás y sé testigo de lo que le sucede cuando finalmente predica en Nínive. ¡Los niños aprenden que Dios quiere mostrarles misericordia a todos!

LECCIÓN 1: DIOS ES Misericordioso

SuperVerdad: Dios quiere mostrarles misericordia a todas las personas.

SuperVersículo: Bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable . Jonás 4: 2b 

LECCIÓN 2: Muestra LA MISERICORDIA DE DIOS

SuperVerdad: Dios quiere que seamos misericordiosos.

SuperVersículo: “¿Y no he de apiadarme Yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales?”. Jonás 4:11

LECCIÓN 3: MISERICORDIA EN LA CRUZ

SuperVerdad: Dios mostró Su misericordia por medio de la cruz.

SuperVersículo: Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3:17 

DELETE 1 JUAN

Anita pierde su paciencia mientras cuida al pequeño Charlie. Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas junto con el pequeño Charlie, al antiguo Israel. ¡Conoce a Zacarías y Elisabet, quienes no podían tener hijos, y ve cómo Dios responde a sus oraciones con un milagro! Descubre por qué su hijo sería conocido como Juan el Bautista y cómo prepararía el camino para su primo, Jesús. ¡Los niños aprenden que nada es imposible con Dios! 

LESSON 1: EVERYTHING IS POSSIBLE

SuperVerdad: No hay nada imposible con Dios.

SuperVersículo: "Porque para Dios no hay nada imposible”.  Lucas 1:37 

LESSON 2: GOD’S WORD NEVER FAILS

 SuperVerdad: La palabra de Dios nunca falla.

SuperVersículo:"Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo". Lucas 1:45

LESSON 3: TRUST GOD’S PROMISES

 SuperVerdad: Puedo confiar en las promesas de Dios.

SuperVerse: “Long ago the Lord promised by the words of His holy prophets to save us” Luke 1:70–71a (CEV)

En el principio

Aprende que Dios ama y perdona, y Él tiene un plan maravilloso para el futuro.

Cuando Luis desobedece a su padre y se cuela en el laboratorio, ¡encuentra que rendirse a la tentación puede causar consecuencias desastrosas! Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a presenciar la rebelión de Lucifer y caer del cielo. Explora la belleza de la creación de Dios en el Jardín del Edén y descubre cómo Adán y Eva traen el pecado al mundo a través de la desobediencia. ¡Los niños aprenden que Dios ama y perdona, y Él tiene un maravilloso plan para el futuro!* Asegúrate de ver antesel video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños. La versión resumida es menos intensa. También ve el video de Contexto bíblico y Señales

¡La gran prueba!

Vence la dificultad y la duda confiando en Dios.

Luis está teniendo la peor semana de su vida, luego su abuelo muere, dejándolo enojado y confundido. Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer a un hombre llamado Job. Dios le permite a Satanás probar a Job quitándole su fortuna, su familia y su salud. Observa cómo Job confía firmemente en Dios, y finalmente es recompensado por su perseverancia. Los niños aprenden a superar dificultades y dudas confiando en Dios.* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños. La versión resumida es menos intensa. También ve antes el video de Contexto bíblico y los videos de Señales.

Jacob y Esaú

Aprende cómo las relaciones que parecen complemente rotas se pueden restaurar a través del perdón.

Luis dice que nunca le perdonará a Anita cuando ella accidentalmente cause que Tuercas realice un cortocircuito al rociarlo durante una animada pelea en el agua.Superlibro los lleva a conocer a Jacob y Esaú, gemelos que no pueden llevarse bien.Descubre cómo Jacob engaña a su padre y le roba a Esaú, luego huye para salvar su vida.Sé testigo de la dramática conclusión cuando los hermanos finalmente se reencuentran.¡Los niños aprenden cómo las relaciones que pueden parecer irremediablemente rotas se pueden arreglar a través del perdón!

¡Deja ir a mi pueblo!

Cuando Dios está con nosotros, todo es posible.

Luis, Anita y Tuercas no pueden decidir cuál es la aventura es la más emocionante de todos los tiempos, ¡hasta que el Superlibro los lleva al antiguo Egipto!Se encuentran con Moisés, un príncipe que huye para convertirse en pastor.Descubre cómo Dios lo llama para desafiar a Faraón y sacar a los israelitas de la esclavitud.¡Sé testigo de los milagros, las plagas y la división del Mar Rojo!¡Los niños aprenden que cuando Dios está con nosotros, todo es posible!

Los Diez Mandamientos

Dios le da reglas a Su pueblo para su protección y felicidad.

Cansado de seguir las reglas del parque, Luis lleva a Anita y Tuercas a una cueva peligrosa, ¡donde se pierden!Superlibro los transporta al desierto del Sinaí, donde se encuentran con Moisés, Aarón y los israelitas.Sea testigo de la maravilla cuando Dios da los Diez Mandamientos, vea las consecuencias desastrosas cuando las personas desobedecen Sus leyes, y descubra Su misericordia y amor infalibles.¡Los niños aprenden que Dios le da a su pueblo reglas para su propia protección y felicidad!

Una aventura gigante

Puedes vencer el temor confiando en el Señor.

Cuando Luis toca la guitarra para una audición de banda escolar, entra en pánico, ¡hasta que conoce a un chico valiente que acepta un desafío gigante!Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a encontrarse con David en las colinas de la antigua Belén.Sé testigo de cómo Goliat, un guerrero campeón que se burla de Dios, no es rival para la fe de un joven pastor.¡Los niños aprenden que puedes vencer cada miedo confiando en el Señor!* Asegúrate de ver el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También obtenga una vista previa de los antecedentes bíblicos y los videos de Señales. *

La historia de Daniel

Ni siquiera un foso de leones puede detener la protección de Dios.


Cuando un niño peleonero se apodera del parque de patinetas, Luis cree que no puede hacer una diferencia, ¡hasta que conoce a un hombre que arriesga su vida para hacer lo correcto!Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a encontrarse con Daniel en Babilonia, donde los celosos rivales intentan acabar con su vida.Witness true courage in action, and discover how faith in God gives us the power to do what is right. The children learn that even a lions’ den is no match for God’s protection!

La primera Navidad

El verdadero significado de la Navidad es mucho más significativo que fiestas y regalos.

Luis está tan ocupado tratando de conseguir regalos, que no creará una escena de pesebre, ¡hasta que descubre el mejor regalo de Navidad de todos los tiempos!Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a las colinas de la antigua Belén.Witness Mary and Joseph’s frantic search for lodging before their baby is born. Uncover a wicked plot that puts Jesus’ family in danger. Experience the wonder as angels and shepherds worship the newborn King lying in a manger. The children learn that the true meaning of Christmas is far greater than parties and presents!

Los milagros de Jesús

Los verdaderos milagros solo vienen de Dios.

Luis cree que un misterioso mago callejero tiene un poder sobrenatural, ¡hasta que se encuentra con un verdadero obrador de milagros!Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas al antiguo Israel.Sé testigo de cómo Jesús sana a una persona paralizada, calma una tormenta y libera a un hombre de espíritus malignos.Discover how even the greatest enemy is no match for God’s power! The children learn that true miracles come only from God. * Asegúrate de ver el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

La Última Cena

La verdadera grandeza es servir a otros.


Cuando Luis es invitado a participar en el concurso de la Mejor Banda del Mundo, quiere ser tratado como un rey, hasta que se encuentra con un verdadero Rey que es el sirviente de todos.Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a la antigua Jerusalén.There, Jesus enters the city on a lowly donkey and clears the Temple of greedy people. Se testigo de cómo se prepara para una comida final con sus discípulos.The children learn that true greatness comes from serving others!

¡Él ha resucitado!

Aprende el verdadero significado de amor y sacrificio.

Luis se niega a obedecer a su madre, hasta que se encuentra con un Hijo que está dispuesto a obedecer a Su Padre, ¡incluso si eso significa muerte!Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas, junto con la madre de Luis, Fabi, a Jerusalén, donde se encuentran con María y su Hijo, Jesús.Witness the obedience and suffering that led Jesus to the cross, and the mighty power of God the Father who raised Him from the dead! The children learn what love and sacrifice truly mean. Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. Asegúrese de obtener una vista previa de los videos, ya que esta escena puede ser demasiado intensa para algunos niños.Esta historia bíblica es importante para entender completamente la crucifixión de Jesús. Por esto nos hemos dado a la tarea de presentarla de la forma más fidedigna posible.Ten en cuenta que la historia bíblica resumida, video 4, no es tan intensa.See additional video notes below.

El camino a Damasco

Todos pueden cambiar con la ayuda de Dios.

Cuando Luis, Anita y Tuercas se topan con un ladrón adolescente, se preguntan: ¿podrá alguna vez cambiar?Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a encontrarse con Saulo en su camino para perseguir a los cristianos en Damasco.¡Sé testigo del encuentro que lo dejó ciego, su transformación total y su escape!Descubre cómo un hombre que quería matar a los creyentes se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los misioneros más grandes de todos los tiempos.The children learn that anyone can change with God’s help!

La Última Batalla

El poder del perdón y la salvación de Dios finalmente derrotará a las fuerzas de la oscuridad.

Luis quema accidentalmente su casa y piensa que nunca se le puede perdonar.Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas hacia adelante a tiempo para ver la historia del fin del mundo.Witness the final battle between Satan’s evil forces and God’s army of angels. The children learn that the power of God’s forgiveness and salvation will ultimately defeat the forces of darkness. * Asegúrate de ver el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También ve antes el video de Contexto bíblico y el video de Señales.

Eliseo y los sirios

Eliseo y los sirios 

Anita se pone furiosa cuando alguien publica un video vergonzoso de ella, y ella sabe la manera perfecta de vengarse, pero ¿es eso lo que debería hacer?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a encontrarse con el profeta Eliseo.¡Sé testigo de cómo los sirios intentan capturarlo, y lo que hace después de atrapar a su ejército dentro de una ciudad israelita!Los niños aprenden que la misericordia puede lograr mucho más que la venganza. 

Nehemías: El obrero de Dios

Encuentra el coraje para superar cada desafío.

Luis debe ser tutor de unos niños problemáticos, pero ¿cómo puede ayudarlos si se burlan de él?Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer a Nehemías.¡Sé testigo de su atrevido plan para reconstruir los muros en ruinas de Jerusalén, a pesar de que los malvados se burlan de él y tratan de matarlo!Los niños aprenden a encontrar el valor para superar desafíos. 

Eliseo y los sirios DELETE

Eliseo y los sirios 

Anita se pone furiosa cuando alguien publica un video vergonzoso de ella, y ella sabe la manera perfecta de vengarse, pero ¿es eso lo que debería hacer?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas a encontrarse con el profeta Eliseo.¡Sé testigo de cómo los sirios intentan capturarlo, y lo que hace después de atrapar a su ejército dentro de una ciudad israelita!Los niños aprenden que la misericordia puede lograr mucho más que la venganza. 

Lázaro vuelve a vivir

El tiempo de Dios es perfecto.

Anita quiere convencer a una niña tímida para que venga en una salida grupal, pero llega demasiado tarde y ambAs pierden el autobús.¿Podría el retraso traer una bendición más grande?Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas al antiguo Israel, donde Jesús escucha que su amigo Lázaro está muy enfermo.En lugar de apresurarse a sanarlo, Jesús se demora, y cuando finalmente llega, Lázaro ha muerto.¡Sé testigo de la maravilla mientras Jesús realiza un milagro aún mayor al resucitarlo a la vida!Los niños aprenden que el tiempo de Dios es perfecto.* Asegúrate de ver antes el video de la historia bíblica de este curso, ya que algunas imágenes pueden ser demasiado intensas para los niños pequeños.La versión resumida es menos intensa.También obtenga una vista previa del Contexto bíblico y los videos de los Indicadores.

El nacimiento de Juan el Bautista DELETE

No hay nada imposible con Dios.

Anita pierde su paciencia mientras cuida al pequeño Charlie. Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas junto con el pequeño Charlie, al antiguo Israel. ¡Conoce a Zacarías y Elisabet, quienes no podían tener hijos, y ve cómo Dios responde a sus oraciones con un milagro! Descubre por qué su hijo sería conocido como Juan el Bautista y cómo prepararía el camino para su primo, Jesús. ¡Los niños aprenden que nada es imposible con Dios! 

Juan: el niño apartado para Dios

Juan: El niño apartado para Dios

Anita pierde su paciencia mientras cuida al pequeño Charlie. Superlibro lleva a Anita, Luis y Tuercas junto con el pequeño Charlie, al antiguo Israel. ¡Conoce a Zacarías y Elisabet, quienes no podían tener hijos, y ve cómo Dios responde a sus oraciones con un milagro! Descubre por qué su hijo sería conocido como Juan el Bautista y cómo prepararía el camino para su primo, Jesús. ¡Los niños aprenden que nada es imposible con Dios! 

Naamán y la doncella israelita

Eliseo cura la lepra de Naamán

Como organizadora de una colecta de alimentos, Anita se enoja cuando nadie trabaja en el turno más ocupado. Ella es demasiado importante para servir, ¿no?Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a conocer a Naamán, un orgulloso comandante sirio con lepra. Ve cómo una humilde sierva israelita le ofrece esperanza y se testigo de las misteriosas instrucciones de Eliseo. Los niños aprenden la importancia de ser humildes. 

Isaac y Rebeca: un amor nace

Isaac y Rebeca: Un amor nace

Luis está tan ansioso por armar el nuevo invento de su padre, que no sigue las instrucciones, ¡y es entonces cuando las cosas se ponen muy mal! Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a la antigua Hebrón.  Allí, Abraham le dice a su siervo Eliezer cómo encontrar una esposa para su hijo, Isaac.  Eliezer viaja a una tierra lejana y gracias a su obediencia y la oración, encuentra a la mujer adecuada, Rebeca.  Los niños descubren que seguir el plan de Dios es siempre lo mejor.

Torre de Babel y el día de Pentecostés. DELETE

La torre de Babel DELETE

Luis, Anita y Tuercas no pueden entender a su nuevo amigo, que habla un idioma diferente. Superlibro los lleva a la antigua ciudad de Babel, donde la gente está construyendo una gran torre para su propia gloria. Descubre cómo Dios los detiene, luego cómo reúne a las personas para Su gloria muchos años después, en el día de pentecostés. Los niños aprenden que el amor de Dios puede sobrepasar todas las barreras. 

Saúl y David: Venganza vs. Misericordia

David y Saúl

Luis se pone furioso cuando unos adolescentes delincuentes le destruyen su guitarra, y él jura vengarse. Superlibro lleva a  Luis, Anita y Tuercas a conocer a David, el joven guerrero que le da la victoria al ejército de Israel. Se testigo de cómo el rey Saúl trata de matarlo por celos y descubre por qué David decide no vengarse, incluso cuando tiene la oportunidad perfecta. Los niños aprenden que la ira y la venganza no cumplen los propósitos de Dios.

* Asegúrate de ver el video antes de la clase, ya que algunas imágenes pueden ser muy intensas para los niños pequeños. La versión resumida tiene imágenes menos intensas.También ve con antelación los videos de Contexto bíblico y Señales.

Samuel y el llamado de Dios

Samuel: El joven llamado por Dios

Cuando Luis tiene un sueño sobre el chico que entró a robar en su casa, Anita piensa que es una señal de que Luis debería ayudarlo. Pero Luis tiene dudas: ¿no es demasiado joven para que pueda hacer algo importante? Superlibro lleva a  Luis, Anita y Tuercas a conocer al profeta Samuel. Se testigo de cómo responde el llamado de Dios cuando era niño y luego crece para convertirse en el líder de Israel. Los niños aprenden que nunca eres demasiado joven para ser llamado por Dios.

 

Isaac y Rebeca: DELETE

Isaac y Rebeca: Un amor nace

Luis está tan ansioso por armar el nuevo invento de su padre, que no sigue las instrucciones, ¡y es entonces cuando las cosas se ponen muy mal! Superlibro lleva a Luis, Anita y Tuercas a la antigua Hebrón.  Allí, Abraham le dice a su siervo Eliezer cómo encontrar una esposa para su hijo, Isaac.  Eliezer viaja a una tierra lejana y gracias a su obediencia y la oración, encuentra a la mujer adecuada, Rebeca  Los niños descubren que seguir el plan de Dios es siempre lo mejor.

La Torre de Babel 

La torre de Babel

Luis, Anita y Tuercas no pueden entender a su nuevo amigo, que habla un idioma diferente. Superlibro los lleva a la antigua ciudad de Babel, donde la gente está construyendo una gran torre para su propia gloria. Descubre cómo Dios los detiene, luego cómo reúne a las personas para Su gloria muchos años después, en el día de pentecostés. Los niños aprenden que el amor de Dios puede sobrepasar todas las barreras. 

207پولس و کشتی شکسته

از ترس بگذر و بر خدمت خدا متمرکز باش.

جوی و خانواده کوانتوم بعد از یک سیل به روستایی دورافتاده کمک می‌کنند. کار به‌اندازه‌ای سخت است که جوی می‌خواهد دست از آن بکشد. او از کجا می‌تواند قوتی را پیدا کند که به کار ادامه بدهد؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با پولس رسول ملاقات کنند. پولس دستگیر شده و در یک کشتی زندانی است تا برای محاکمه به روم برود. شاهد باشید که چطور پولس با دلیری با خطرات - از جمله یک توفان سهمگین، یک درهم شکستگی کشتی وحشتناک، و یک مار سمی- یکی بعد از دیگر روبرو می‌شود. بچه‌ها می‌آموزند تا از ترس بگذرند و بر مأموریت خدا متمرکز باشند.

213ایلیا و انبیای بعل

خداوند نشان می‌دهد که تنها خداست و باید فقط او را بپرستیم

کریس خودش را غرق بزرگترین «خدا» شدن در یک بازی ویدئویی کرده است- تا اینکه با قدرت متعال خدای واحد حقیقی برخورد می‌کند! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات ایلیای نبی می‌برد. شاهد زورآزمایی دراماتیک مقابلهٔ ایلیای تنها با ۴۵۰ نفر از انبیای بعل، خدای دروغین، باشید. دریابید که چگونه خداوند نشان می‌دهد که او به تنهایی خداست. بچه‌ها می‌آموزند که فقط باید خدا را بپرستیم! * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر نسخهٔ خلاصه خشونت کمتری دارند. همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

212پسر گمشده

پدر آسمانی ما همیشه آمادهٔ‌ بخشیدن است.

کریس، جوی و گیزمو نگران پسری هستند که فرار کرده چون باور دارد پدرش هرگز او را نخواهد بخشید. آیا آنها می‌توانند نظر او را عوض کنند؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به جلیل باستان می‌برد. در آنجا عیسی مثل پسر گمشده را تعریف می‌کند. شاهد باشید که چطور یک مرد جوان به دنبال آزادی و ماجراجویی می‌رود، اما متوجه می‌شود که بیشتر از هر چیزی در دنیا، محبت پدرش را می‌خواهد. بچه‌ها می‌آموزند که پدر آسمانی مهربان ما همیشه آمادهٔ بخشیدن است.

211انکار پطرس

هرکسی که توبه کند، می‌تواند بخشیده شود.

کریس با همهٔ وجود تلاش دارد تا چند بازیکن بسکتبال را تحت‌تأثیر قرار دهد، و در همان موقع جوی با هیجان اعلام می‌کند که به عنوان رئیس جدید کلوپ شطرنج انتخاب شده است. کریس که می‌ترسد مبادا آن گروه فکر بدی بکنند، وانمود می‌کند که جوی را نمی‌شناسد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات پطرس می‌برد، که سه بار شناختن عیسی را انکار می‌کند. شاهد باشید که چگونه عیسی پطرس را می‌بخشد و رابطهٔ آنها به حالت اول برمی‌گردد. بچه‌ها می‌آموزند که چطور هر کسی که توبه کند، می‌تواند بخشیده شود.

210جدعون

چگونه شجاعت رویارویی با هر چالشی را پیدا کنیم.

وقتی پدر و مادر جوی در یک تصادف اتومبیل درگیر می‌شوند، از او می‌خواهند برایشان کمک بفرستد- اما او چطور می‌تواند پیدایشان کند و چه کاری از دستش ساخته است؟ سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با جدعون ملاقات کنند- کسی که بعید بود قهرمان باشد چون خودش را از دشمنانی که بر اسرائیل چیره شده بودند، پنهان می‌کرد. شاهد دگرگونی جدعون از یک ترسو به یک فاتح جنگ باشید که وقتی دیگران به خدا پشت کردند، او با دلیری از خدا پیروی نمود. بچه‌ها یاد می‌گیرند که چگونه شجاعت رویارویی با هر چالشی را پیدا کنند.

209نوح و کشتی

بیاموزید که خدا از کسانی که به او توکل دارند، مراقبت می‌کند!

کریس و جوی از اینکه به مدرسه نمی‌روند و با یک گروه اسکیت‌بوردباز خشن وقت می‌گذرانند، هیجان‌زده‌اند. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با نوح- تنها مرد عادل در جهانی شریر- ملاقات کنند. شاهد باشید که چطور ایمان نوح منجر به معجزه‌ای قدرتمند می‌شود- وقتی او، خانواده‌اش و حیوانات زمین از یک توفان سهمگین نجات پیدا می‌کنند. بچه‌ها می‌آموزند که خدا مراقب کسانی که به او توکل دارند، هست!

208ایّوب

با توکّل به خدا بر سختی و تردید غلبه کنید.

این بدترین هفتهٔ زندگی کریس است- بعد از آن پدربزرگش از دنیا می‌رود، و او را خشمگین و سردرگم برجا می‌گذارد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات مردی به نام ایوب می‌برد. شیطان از خدا اجازه می‌گیرد تا ایوب را با گرفتن دارایی، خانواده و سلامتیش امتحان کند. شاهد باشید که چطور ایوب با پایداری به خدا توکل می‌کند- و در آخر به خاطر استقامتش پاداش می‌گیرد. بچه‌ها می‌آموزند که می‌توانند با توکل به خدا بر هر مشکل و تردیدی پیروز شوند. * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

206یحیای تعمید دهنده

بهترین کار همیشه پیروی از راه‌های خداست.

کریس متوجه می‌شود که پسری به او بازی‌های ویدئویی دزدیده شده، داده است. آیا باید این مشکل را نادیده بگیرد- یا با آن پسر برخورد کند؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات یحیای تعمیددهنده می‌برد، که در بیابان موعظه می‌کند و عیسی را در رود اردن تعمید می‌دهد. شاهد باشید که چطور یحیی جانش را به خطر می‌اندازد تا پادشاهی گناه‌کار را به چالش بکشد، و ببینید او چگونه با وفاداری تصمیم می‌گیرد از خدا اطاعت کند و توجه دیگران را به مسیح جلب نماید. بچه‌ها می‌آموزند که بهترین کار همیشه پیروی از راه‌های خداست. * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

205استر

خدا همیشه شما را کمک می‌کند تا برای آنچه درست است بایستید

Joey wants to invite a new student who is different from the others - to join the school club - but what if that group gets angry and gets out of the club? Superbook brings Chris, Joey, and Gizmo to ancient Iran (Persian Empire). Discover Haman's evil plot to kill the Jews, and see how Queen Esther must decide to risk her life by going to the king's presence - or stand silent to kill her people. Children learn that God always helps them to stand up for what is right.

204راحاب و دیوارهای اریحا

بلندترین دیوارها هم نمی‌توانند در برابر ایمان به خدا قد علم کنند.

جوی از انجام یک پروژهٔ علمی با دختری که رفتارش دوستانه نیست، ناراحت است. آیا آنها می‌توانند این کار را با هم انجام دهند؟ سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را به اریحای باستان می‌برد. در آنجا جاسوسان یوشع پنهانی وارد شهر می‌شوند و با زنی به نام راحاب ملاقات می‌کنند. آیا آن زن به اسرائیلی‌ها خیانت می‌کند- یا جانش را برای کمک به آنها به خطر می‌اندازد؟ بچه‌ها درمی‌یابند که حتی بلندترین دیوارها هم نمی‌توانند در برابر ایمان به خدا قد علم کنند!

203کوره آتش

Obeying God is always the right decision.

The kids have to pass the math test to be allowed to ride the new train - but Chris forgets to study! Should she look at her friend's answers? Superbook brings Chris, Joey, and Gizmo back to ancient Babylon. There, they meet Shadrach, Mishk, and Abdnogo, who must bow to an idol, or face death! Perhaps their courageous decision and the miraculous protection of God in the tough test of fire. Children learn that always obeying God is the right decision. * Be sure to watch the Bible Story video for this course, as some images may not be very suitable for young children. Summary images are less violent. Also watch the Bible foreground as well as the videos of the signs.

202یوسف و خواب فرعون

همیشه حتی در زمانی که به نظر اوضاع خارج از کنترل است، خدا نقشه‌هایش را برای خیریت ما به انجام می‌رساند.

کریس نقشهٔ‌ بی‌نقصی دارد تا صندلی‌های بسیار خوبی در مسابقهٔ بزرگ بگیرد. تنها نقص نقشه‌اش، روش مقابله با اوضاع نابسامان پیش‌بینی نشده بود! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات یوسف می‌برد. شاهد بالا و پایین‌های زندگی او باشید- از وقتی که پسر محبوب یعقوب بود تا دزدیده شدن و برده شدنش، و از فراموش شدن در زندان تا نخست‌وزیری مقتدر در مصر. بچه‌ها می‌آموزند که همیشه حتی وقتی اوضاع به نظر خارج از کنترل می‌رسند، خدا نقشه‌هایش را برای خیریت ما به انجام می‌رساند.

201یونس

خدا می‌خواهد به همه رحمت نشان بدهد.

جوی ناراحت است که مبادا مدیر به بدجنس‌ترین دختر مدرسه، که به تازگی یک دوچرخه دزدیده، رحمت نشان بدهد. سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را به ملاقات یونس می‌برد که وقتی خدا او را می‌خواند تا برای مردم شرور نینوا موعظه کند، می‌گریزد. یک توفان شدید را تجربه کنید، با یک ماهی غول‌آسا روبرو شوید، و شاهد باشید که وقتی سرانجام یونس برای نینوا موعظه می‌کند چه اتفاقی می‌افتد. بچه‌ها می‌آموزند که خدا مایل است به همه رحمت نشان دهد!

113نبرد نهایی

قدرت بخشش و نجات خدا در نهایت نیروهای تاریکی را شکست می‌دهد

Chris accidentally burns their house and thinks it will never be forgiven. Superbook takes Chris, Joey and Gizmo ahead of time to see the end of the world. They see the final battle between the evil forces of Satan and the army of God's angels. Children learn that the power of God's forgiveness and salvation ultimately defeats the forces of darkness. * Make sure you watch the Bible story video for this period, as some images may not be very appropriate for young children. Screenshots are easier to summarize. Also, watch the Bible foreground as well as signage videos.

112در راه دمشق

هر کسی می‌تواند با کمک خدا تغییر کند

When Chris, Joey, and Gizmo encounter a teenage burglar, they wonder if it is possible for him to change? Superbook brings Chris, Joey and Gizmo to meet Shaul. Saul was on his way to Damascus to persecute the Christians. They witnessed his temporary blindness as a result of his visits, his complete change, and his dangerous escape! Discover how the man who wanted to kill the believers became the apostle Paul, one of the greatest evangelists of all time. Children learn that anyone can change with God's help!

111او برخاسته است!

معنای محبت و فداکاری واقعی را بیاموزید

کریس به هیچ عنوان حاضر به اطاعت از مادرش نیست - تا زمانی که او با پسری ملاقات می‌کند که مشتاق اطاعت از پدرش است، حتی اگر به قیمت مرگش باشد! سوپربوک، کریس، جوی و گیزمو را به همراه مادر کریس یعنی فیبی به اورشلیم می‌برد جایی که آنها با مریم و پسرش عیسی ملاقات می‌کنند. شاهد اطاعت و رنجی که عیسی را به سوی صلیب هدایت کرد و قدرت عظیم خدای پدر که او را از مردگان قیام داد باشید. بچه‌ها معنی عشق و فداکاری واقعی را یاد می‌گیرند.Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. *لطفاً پیش از نمایش این سرود، خودتان آن را مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که تصاویر آن برای بچه‌های کوچک‌تر مناسب باشد. ما تلاش کرده‌ایم که داستان را با روش دقیق و حساسی ارائه دهیم. توجه داشته باشید که خلاصه ماجرای کتاب‌مقدس (ویديوی ۴) زبان ساده‌تری دارد. یادداشت‌های ویدئوی اضافی زیر را مشاهده کنید.

110شام آخر

عظمت واقعی از خدمت به دیگران ناشی می‌شود

هنگامی که کریس دعوت شده تا در مسابقه بهترین گروه موزیک جهان شرکت کند، او می‌خواست دیگران مانند یک پادشاه با او رفتار کنند تا زمانی که پادشاه حقیقی را پیدا کرد که خادم همگان بود. سوپربوک، کریس، جوی و گیزمو را به اورشلیم می‌برد. در آنجا عیسی سوار بر یک کره الاغ وارد اورشلیم شد و معبد را پاکسازی کرد. شاهد باشید که او چگونه شام آخر با شاگرداش را آماده می‌کند. شاگردان می‌آموزند که عظمت واقعی ازخدمت به دیگران می‌آید!

109معجزات عیسی

معجزات واقعی تنها از جانب خدا امکان پذیره.

تا پیش از آنکه کریس معجزه‌گر حقیقی را ملاقات کرد، معتقد بود که شعبده‌باز خیابانی دارای قدرتی ماوراء الطبیعه است! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به اسرائیل قدیم و باستانی می‌برد. شاهد باشید که چگونه عیسی فردی فلج را شفا می‌دهد، طوفان را آرام می‌کند و مردی را از ارواح شریر آزاد می‌کند. کشف کنید که حتی بزرگترین دشمن نیز یاراری مقاومت در برابر قدرت خدا را ندارد! بچه‌ها می‌آموزند که معجزات حقیقی تنها از سوی خدا می‌آیند.* اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

108اولین کریسمس

معنای واقعی کریسمس بسیار مهمتر از مهمانی‌ها وهدایا است

کریس بسیارمشغول کادو گرفتن بود و نتوانست دربرپا کردن صحنه آخور کمک کند تا اینکه او بهترین کادوی کریسمس را پیدا کرد! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به تپه‌های باستانی بیت لحم می‌برد، تا شاهد جستجوی همراه با نگرانی مریم و یوسف برای یافتن محل اقامت قبل از تولد نوزاد باشند. نقشه شومی که خانواده عیسی را به خطر می‌انداخت، برملا شد. زیبایی سرود فرشتگان و پیغام آنان به چوپانان و پرستش پادشاه نوزاد مولود در آخور را تجربه کنید. بچه‌ها می‌آموزند که معنای واقعی کریسمس فراتر از مهمانی و کادو است.

107غرّش!

حتی قفس شیرها نیز در مقابل محافظت خدا ناتوان است.

زمانی که یک نفر در محل اسکیت‌رانی دیگران را اذیت می‌کند، کریس پیش خودش فکر می‌کند کاری از او ساخته نیست - تا اینکه با شخصی ملاقات می‌کند که برای انجام کار درست، زندگی خود را به خطر می‌اندازد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به بابل می‌برد تا با دانیال دیدار کنند، جایی که رقبای حسود او نقشه می‌کشیدند تا به زندگی او پایان دهند. شجاعت واقعی در عمل را شاهد باشید و ببینید که ایمان به خدا به ما قدرت انجام کار درست را می‌دهد. بچه‌ها یاد می‌گیرند که حتی چاه شیران هم سدی در برابر محافظت خدا نیست!

106ماجراجویی بزرگ!

شما می‌توانید با اعتماد به خداوند بر تمام ترس‌های خود غلبه کنید

When Chris plays the guitar for the school band, he gets upset - until he meets a brave boy who accepts a great challenge. Superbook takes Chris, Joey, and Gizmo to meet David in the ancient Bethlehem hills. It is clear that Jaliyat - the warrior hero who taunts God - is not a good opponent of the young shepherd's faith. Children learn that they can overcome any fear of trusting God. * Make sure you watch the Bible story video for this course, as some images may not be very appropriate for young children. Screenshots are easier to summarize. So check out the Bible and demo videos beforehand.

105ده فرمان

خدا برای محافظت و سعادت قوم خود قوانین را وضع می‌کند

Tired of following the rules of the park, Chris, Joey and Gizmo are led to a dangerous cave, where they are lost! Superbook takes them to Sinai to meet Moses, Aaron, and the people of Israel. As God grants the Ten Commandments, you will see miracles. You will see the disastrous results that people receive when they disobey God's law and how they discover God's enduring love and mercy. Children learn that God has given His people laws that are for their own protection and happiness.

104قوم مرا راها کن!

وقتی خدا با ماست همه چیز امکان پذیر است

کریس، جوی و گیزمو نمی‌توانند تصمیم بگیرند کدام ماجراجویی بیشترین هیجان را دارد تا اینکه سوپربوک آنها را به مصر باستان می‌برد! آنها با موسی ملاقات می‌کنند - شاهزاده‌ای که فرار می‌کند و چوپان می‌شود. دریابید که چطور خدا او را فرا می‌خواند تا فرعون را به چالش بکشد و اسرائیل را از بردگی آزاد کند. شاهد معجزات، بلاها و باز شدن دریای سرخ شوید! کودکان یاد می‌گیرند که وقتی که خدا با ما باشد همه چیز ممکن است!

103یعقوب و عیسو

 بیاموزید رابطی که به نظر بهم خورده‌اند چگونه دوباره با بخشش احیا می‌شوند

کریس می‌گوید که او هرگز جوی را نمی‌بخشد چون او به طور تصادفی سبب خرابی گیزمو شد. این کار در طول یک مسابقه آب‌پاشی پر جنب و جوش اتفاق افتاد. سوپربوک آنها را برای دیدار با یعقوب وعیسو،‌ یعنی دوقلوهایی که نمی‌توانستند همدیگر را ببخشند، برد. کشف کنید که چگونه یعقوب پدرش را فریب می‌دهد، از عیسو دزدی می‌کند و سپس از ترس جانش فرار می‌کند. در زمان ملاقات مجدد این دو برادر، شاهد نتیجه‌ای دراماتیک باشید. کودکان یاد می‌گیرند که چگونه روابطی که ممکن است ناامید کننده به نظر برسند، می‌توانند از طریق بخشش ترمیم شوند!

102امتحان!

سخت ترین انتخاب ها می تواند بزرگترین شادی را به ارمغان بیاورد.

کریس ازسیستم بازی جدید و بسیار محبوب خود هیجان زده است، تا اینکه می‌شنود پسری بیمار در بیمارستان نمی‌تواند به یکی از آن سیستم‌ها دسترسی داشته باشد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را برای دیدار با ابراهیم می‌برد. ابراهیم با امتحان نهایی ایمانش مواجه می‌شود. شاهد باشید که این پدر با محبّت چطور باید تصمیم بگیرد که کدام مهمتر است؛ خدا یا پسر محبوبش یعنی اسحاق. کودکان می آموزند که سخت ترین انتخاب ها می توانند بزرگترین شادی را به ارمغان بیاورند! * مطمئن باشید که پیش از دیدن فیلم داستان داستان کتاب مقدس برای این دوره، به عنوان برخی از تصاویر ممکن است برای بچه های جوان بیش از حد شدید است.تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

101در ابتدا

یاد بگیرید که خدا دوست دارد و مهربان است، و او یک برنامه فوق العاده برای آینده دارد

وقتی کریس از پدرش نااطاعتی می‌کند و به آزمایشگاه می رود، متوجه می شود که تسلیم شدن به وسوسه می‌تواند عواقب فاجعه‌باری ایجاد کند! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را می برد تا شاهد طغیان شیطان و سقوط او از آسمان باشند. زیبایی خلقت خدا را در باغ عدن را کشف کنید وبیاموزید که چگونه آدم و حوا از طریق نافرمانی گناه را به جهان می‌آورند. کودکان می‌آموزند که خدا دوست داشتنی و مهربان است، و او طرحی فوق‌العاده‌ برای آینده دارد!*لطفاً پیش از نمایش این ویدئو، خودتان آن را مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که تصاویر آن برای بچه‌های کوچک‌تر مناسب باشد. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.

אליהו ונביאי הבעל 213

אלוהים מראה שהוא לבדו האלוהים ושעלינו לעבוד רק אותו.

כפיר מתעקש להיות ה"אל" החזק ביותר במשחק עד שהוא פוגש את כוחו העליון של האלוהים האחד.סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את אליהו הנביא.הם היו עדים לעימות הדרמטי של אליהו עם 450 נביאי הבעל.Discover how the Lord demonstrates that He alone is God. הילדים לומדים שאנחנו צריכים לעבוד רק את אלוהים!* הקפד לצפות בתצוגה מקדימה של הסיפור וידאו התנ"ך עבור הקורס הזה, כמו כמה תמונות עשוי להיות אינטנסיבי מדי עבור ילדים צעירים.no needno need

הבן האובד 212

אבינו שבשמיים תמיד מוכן לסלוח לנו.

כפיר, נוי וגיזמו דואגים לילד שברח מביתו כי הוא חושש שאביו לעולם לא יסלח לו. האם יוכלו לשנות את דעתו?סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לגליל, שם סיפר ישוע את המשל על הבן האובד.נראה איך בחור צעיר יוצא למסע של חופש והרפתקאות, רק כדי לגלות שיותר מכול הוא זקוק לאהבתו של אביו.הילדים לומדים שאבינו שבשמיים אוהב, ותמיד מוכן לסלוח.

כיפא מתכחש לישוע 211

כל מי שחוזר בתשובה מקבל סליחה.

כפיר מנסה נואשות להרשים כמה שחקני כדורסל כאשר נוי מכריזה בהתרגשות שהיא הנשיאה החדשה של מועדון השחמט.כפיר חושש ממה שתחשוב החבורה, ומעמיד פנים שהוא איננו מכיר אותה.סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את כיפא, שהתכחש לישוע שלוש פעמים.שימו לב שישוע סולח לכיפא ומשקם את יחסיו איתו.הילדים לומדים שמי שחוזר בתשובה מקבל סליחה.

גדעון 210

כיצד למצוא את האומץ להתמודד עם כל אתגר.

הוריה של נוי עברו תאונת דרים וזקוקים לעזרתה. הם צריכים שהיא תזעיק עזרה. איך תמצא אותם ומה עליה לעשות?סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו בחזרה בזמן לפגוש את גדעון - גיבור חיל לא טיפוסי שמתחבא מפני אויבי ישראל.נראה את השינוי מאדם פחדן לכובש שבאומץ הלך בדרכי אלוהים כאשר אחרים הפנו לאלוהים עורף.הילדים ימצאו את האומץ להתמודד עם כל אתגר.

נוח והתיבה 209

אלוהים דואג לאלה שבוטחים בו!

כפיר ונוי מתרגשים: הם מוותרים על בית הספר לטובת בילוי בחברת גולשי סקייטבורד שאינם מקפידים על הכללים.סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו בחזרה בזמן לפגוש את נוח - איש צדיק ותמים בדורותיו.שימו לב איך אמונה מובילה לניסים גדולים - כאשר נוח, משפחתו ובעלי החיים ניצלו מאסון המבול.הילדים לומדים שאלוהים דואג לבוטחים בו!

איוב 208

אפשר לגבור על קושי וספק אם בוטחים באלוהים.

כריס הוא שיש את השבוע הגרוע ביותר של חייו - ואז סבא שלו מת, משאיר אותו כועס ומבולבל.Superbook לוקח כריס, שמחה ו Gizmo לפגוש אדם בשם איוב.אלוהים מאפשר לשטן לבדוק את איוב על ידי לקיחת המזל שלו, המשפחה שלו, ואת בריאותו.ראו כיצד איוב מאמין באלוהים - ובסופו של דבר מתגמול על התמדה.הילדים לומדים להתגבר על הקושי והספק על ידי אמון באלוהים.* הקפד לצפות בתצוגה מקדימה של הסיפור וידאו התנ"ך עבור הקורס הזה, כמו כמה תמונות עשוי להיות אינטנסיבי מדי עבור ילדים צעירים.הגרסה המורכבת היא פחות אינטנסיבית.גם תצוגה מקדימה של רקע התנ"ך ואת קטעי וידאו Signposts.

שאול והאנייה הטרופה 207

הסתכלו מעבר לפחד כדי להתמקד בשליחות של אלוהים.

נוי ומשפחת קוונטום מסייעים לכפר נידח לאחר שיטפון.העבודה כל כך קשה, נוי רוצה לוותר וללכת.Where can she find strength to keep going? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet the Apostle Paul, who has been arrested and put aboard a prison ship to stand trial in Rome. הילדים רואים איך לשאול היה את הכוח להתמודד עם סכנות רבות בכללן סערה איומה, ספינה טרופה ונחש ארסי.הילדים לומדים איך להסתכל אל מעבר לחולשה ולפחד ואיך להתמקד באדון ובשליחות שקרא להם למלא בחייהם.

יוחנן המטביל 206

תמיד טוב ללכת בדרכי אלוהים.

כפיר מגלה שהילד נתן לו משחקי מחשב גנובים.Should he ignore the problem—or confront the boy? סופרבוק לוקח כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את יוחנן המטביל, שקרא לחזרה בתשובה במדבר והטביל את ישוע בנהר הירדן.שימו לב איך סיכן יוחנן את חייו כשקרא תיגר על המלך החוטא, וראו איך הוא בוחר לציית לאלוהים ולספר לאחרים על ישוע.הילדים לומדים שתמיד עדיף ללכת בדרכו של אלוהים.* צפה מראש בסרטון, כי ייתכן וחלק מהתכנים אינם מתאימים לצעירים בכיתה.הגרסה המורכבת היא פחות אינטנסיבית.no need

אסתר - לעת כזאת 205

אלוהים תמיד יעזור לכם להילחם על מה שנכון.

נוי רוצה להזמין ילדה חדשה ושונה להצטרף למועדון אבל מה יקרה אם חברות המועדון יכעסו ויסלקו אותה?סופרבוק לוקח את נוי, כפיר וגיזמו חזרה לפרס העתיקה.גלו את המזימה המרושעת של המן להרוג את היהודים, וראו איך המלכה אסתר צריכה להחליט אם לסכן את חייה ולגשת למלך בלי הזמנה או לא לאמר דבר ולסכן את בני עמה.הילדים ילמדו שאלוהים תמיד יעזור להם להילחם על מה שנכון.

רחב וחומות יריחו 204

גם החומות הגבוהות ביותר אינן שוות ערך לאמונה באלוהים!

נוי כועסת שהיא חייבת להכין עבודה במדעים עם ילדה לא ידידותית.האם הן יוכלו לעבוד יחד?סופרבוק לוקח את נוי, כפיר וגיזמו ליריחו העתיקה שם מרגליו של יהושע מתגנבים לעיר ופוגשים אישה בשם רחב.האם רחב תבגוד במרגלים או תסכן את חייה כדי לעזור להם?הילדים מבינים שגם החומות הגבוהות ביותר אינן שוות ערך לאמונה באלוהים!

במבחן האש 203

ציות לאלוהים הוא תמיד ההחלטה הנכונה.

התלמידים חייבים לעבור את המבחן במתמטיקה כדי לעלות על מתקן רכבת ההרים החדש - אבל כפיר שכח ללמוד!האם עליו להסתכל על פתרון המבחן שהביא לו חברו?סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו אחורה בזמן לבבל העתיקה.שם הם פוגשים את שדרך, מישך ועבדנגו שחייבים להשתחוות לפסל, לצלם או למות!ראו איזו החלטה אמיצה קיבלו ואיך אלוהים הגן עליהם באורח נס כשהיו בכבשן הבוערת.הילדים לומדים שציות לאלוהים הוא תמיד ההחלטה הנכונה.צפה מראש בסרטון ואם נראה לך שחלק מהתרחישים בסרטון קשים מדי לילדים בגיל צעיר, אפשר להקרין להם רק את החלקים המתאימים לגילם.no needno need

יוסף וחלומו של פרעה 202

אלוהים תמיד פועל לטובתנו, גם אם נראה שדברים יצאו מכלל שליטה.

לכפיר יש תוכנית מדויקת שלפיה יוכל לקבל את המושבים הטובים ביותר למשחק הכדורגל. הדבר היחיד שכפיר לא תכנן הוא מה לעשות אם משהו ישתבש!סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את יוסף.לראות את העליות והמורדות בחייו של יוסף - מהילד האהוב על יוסף ועד להיותו עבד ומאסיר נשכח לשליט רב עוצמה במצרים.הילדים לומדים שאלוהים תמיד פועל לטובתנו, גם אם נראה שדברים יצאו מכלל שליטה.

יונה 201

אלוהים רוצה להראות רחמים כלפי כל אדם.

נוי כועסת שהמנהלת תפגין רחמים כלפי הילדה הרשעית של בית הספר שגנבה אופניים. סופרבוק לוקח את נוי, כפיר וגיזמו לפגוש את יונה שברח מאלוהים אחרי שאלוהים אמר לו להביא מסר של רחמים כלפי אנשי נינווה. לחוות סערה נוראה, לפגוש דגים ענקיים, ולראות מה קורה כאשר יונה סוף סוף מטיף בנינווה.הילדים לומדים שאלוהים רוצה להפגין רחמים כלפי כל אדם!

L'Apocalypse : La Bataille Finale

La puissance du pardon et du salut de Dieu finiront par gagner contre les forces des ténèbres.

Chris a accidentellement mis le feu à sa maison et pense qu'il ne pourra jamais être pardonné. Superbook fait avancer Chris, Joy et Gizmo dans le temps pour découvrir l'histoire de la fin des temps. Soyez témoin de la bataille finale entre les forces des ténèbres de Satan et l'armée d'anges de Dieu. Les enfants apprennent que le pouvoir du pardon et du salut de Dieu vaincra les forces des ténèbres. N’oubliez pas de prévisualiser la vidéo de l’histoire biblique de ce cours, car certaines scènes peuvent être trop intenses pour de jeunes enfants. La version résumée est moins intense. Regardez également les vidéos annexes de la Bible et les panneaux de signalisation.

Sur le chemin de Damas

On peut tous changer avec l'aide de Dieu.

Alors que Chris, Joy et Gizmo sont en train de marcher, ils s'interrogent au sujet d'un jeune voleur. Est-ce que celui-ci pourrait changer un jour ? Superbook emmène Chris, Joy et Gizmo à la rencontre de Saül qui s'apprête à persécuter les chrétiens de Damas. Soyez témoins de sa rencontre miraculeuse avec Jesus, de sa transformation totale et de sa fuite ! Découvrez comment un homme qui voulait tuer des croyants est devenu l'apôtre Paul, l'un des plus grands missionnaires de tous les temps. Les enfants apprennent que n'importe qui peut changer avec l'aide de Dieu !

Il est Ressuscité !

Découvrez ce que l'amour et le sacrifice signifient vraiment.

Chris refuse d'obéir à sa mère, en la défiant - jusqu'à ce qu'il rencontre un Fils qui veut obéir à son Père, même si cela signifie la mort ! Superbook emmène Chris, Joy et Gizmo - ainsi que la mère de Chris, Phoebe - à Jérusalem, où ils rencontrent Marie et son fils, Jésus.Soyez témoins de l'obéissance et de la souffrance qui ont conduit Jésus à la croix, et de la toute-puissance de Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts ! Les enfants apprennent ce que l'amour et le sacrifice signifient vraiment.Remarque : Pour être proches des textes bibliques, les vidéos de ce cours décrivent la souffrance et la mort de Jésus sur la croix. Assurez-vous de prévisualiser les vidéos, car cette scène peut être trop intense pour certains enfants. Nous nous sommes efforcés de présenter l'histoire de la manière la plus précise et la plus sensible possible. Notez que l'histoire de la Bible Condensée, Vidéo 4, n'est pas aussi intense. Voir les notes de vidéo supplémentaires ci-dessous.