The Prodigal Son copy 1

Cristi, Oana și Memo sunt îngrijorați pentru un băiat care fuge de acasă, deoarece crede că tatăl său nu-l va ierta niciodată. Pot ei să îl facă să se răzgândească? Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Galileea antică, acolo unde Isus spune pilda fiului risipitor. Ei pot vedea cum un tânăr este în căutarea libertății și aventurii, doar pentru a descoperi că ceea ce își dorește cel mai mult în lume este dragostea tatălui său. Copiii învață că Tatăl nostru Ceresc este întotdeauna gata să ierte.

LECȚIA 1 GATA DE IERTARE

Adevăr biblic: Tatăl nostru ceresc este întotdeauna gata să ierte.

Verset: „Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.” Psalmul 86:5 (VDC)

LECȚIA 2: DUMNEZEU AȘTEAPTĂ CU RĂBDARE

Adevăr biblic: Dumnezeu așteaptă cu răbdare să ne întoarcem la El.

Verset: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Apocalipsa 3:20 (VDC)

LECȚIA 3 O SĂRBĂTOARE ÎN CER

Adevăr biblic: Dumnezeu sărbătorește atunci când Îi cerem lui Isus să ne ierte păcatele.

Verset: „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.” Luca 15:7 (VDC)

Paul and the Shipwreck copy 2

Chris accidentally burns down his house and thinks he can never be forgiven. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo forward in time to see the story of the end of the world. Witness the final battle between Satan’s evil forces and God’s army of angels. The children learn that the power of God’s forgiveness and salvation will ultimately defeat the forces of darkness. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: JESUS WILL RETURN

SuperTruth: I will live my life knowing that Jesus will come again.

SuperVerse: “Men of Galilee,” they said, “why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday He will return from heaven in the same way you saw Him go!” Acts 1:11 (NLT)

LESSON 2: SHOW GOD’S LOVE

SuperTruth: I will help others and show them God’s love.

SuperVerse: “He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever.” Revelation 21:4 (NLT)

LESSON 3: PREPARE OTHERS

SuperTruth: I will prepare others for the coming of the Lord.

SuperVerse: “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.” Revelation 22:12 (NKJV)

Gideon copy 2

Când părinții Oanei au un accident de mașină, au nevoie ca ea să trimită ajutor - dar cum îi poate găsi și ce poate face? Cartea Cărților îi duce pe Oana, Cristi și Memo să se întâlnească cu Ghedeon - un erou neașteptat care se ascunde de dușmanii care au cucerit Israelul. Ei asistă la transformarea lui dintr-un laș într-un cuceritor care Îl urmează cu îndrăzneală pe Dumnezeu atunci când alții se îndepărtează de El. Copiii învață cum să găsească curaj pentru a face față provocărilor.

LECȚIA 1: DUMNEZEU L-A ALES PE GHEDEON

Adevăr biblic: Dumnezeu îmi dă puterea Lui.

Verset: Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!” Judecători 6:12 (VDC)

LECȚIA 2: BIRUINȚA CU DUMNEZEU

Adevăr biblic: Dumnezeu îmi dă biruința.

Verset: „Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” Isaia 12:2 (VDC)

LECȚIA 3: FĂ LUCRURI MARI CU DUMNEZEU

Adevăr biblic: Cu Dumnezeu, pot face lucruri grozave.

Verset: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13 (VDC)

Peter's Denial copy 2

Cristi încearcă cu disperare să impresioneze câțiva jucători de baschet atunci când Oana anunță cu entuziasm că este noul președinte al clubului de șah. Fiindu-i teamă de ceea ce poate crede grupul, Cristi se preface că nu o cunoaște. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să se întâlnească cu Petru, care neagă de trei ori că l-ar cunoaște pe Isus. Aceștia văd cum Isus îl iartă pe Petru și relația lor este restabilită. Copiii învață cum pot fi iertați atunci când se pocăiesc.

LECȚIA 1 PETRU SE LEAPĂDĂ DE ISUS

Adevăr biblic: Isus îmi cunoaște slăbiciunile.

Verset: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat!” Evrei 4:15 (VDC)

LECȚIA 2: ISUS MĂ CHEAMĂ PE NUME

Adevăr biblic: Isus mă cheamă atunci când eșuez.

Verset: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte?” Luca 15: 4 (VDC)

LECȚIA 3: ISUS MĂ IUBEȘTE

Adevăr biblic: Isus mă iubește, indiferent de ceea ce am făcut.

Verset: „Nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 8:39 (VDC)

Elijah and the Prophets of Baal copy 1

Cristi este obsedat să devină cel mai mare „zeu” într-un joc video - până când va întâlni puterea supremă a singurului Dumnezeu adevărat! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să se întâlnească cu profetul Ilie. Asistați la confruntarea dramatică în timp ce Ilie se află singur față în față cu 450 de profeți ai zeului fals Baal. Descoperiți cum Domnul demonstrează că numai El este Dumnezeu. Copiii învață că trebuie să ne închinăm numai Lui! * Asigurați-vă că previzualizați videoul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați videoul despre contextul biblic și videoul Indicatoare.

LECȚIA 1: ÎNCHINAȚI-VĂ NUMAI LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Există un singur Dumnezeu.

Verset: Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” Deuteronom 6:4-5 (VDC)

LECȚIA 2: NU TE ÎNCREDE ÎN IDOLI

Adevăr biblic: Nu voi avea încredere în idolii acestei lumi.

Verset: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli.” 1 Ioan 5:21 (VDC)

LECȚIA 3: CU TOATA INIMA MEA

Adevăr biblic: Voi avea încredere în Dumnezeu din toată inima mea.

Verset: „Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” 2 Cronici 16: 9a (VDC)

Peter's Denial copy 1

Chris is desperately trying to impress some basketball players when Joy excitedly announces she is the new president of the chess club. Afraid of what the group may think, Chris pretends he doesn’t know her. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Peter, who denies knowing Jesus three times. Witness how Jesus forgives Peter and their relationship is restored. The children learn how everyone can be forgiven when they repent.

LESSON 1: PETER DENIES JESUS

SuperTruth: Jesus knows my weaknesses.

SuperVerse: “Jesus understands every weakness of ours, because He was tempted in every way that we are. But He did not sin!” Hebrews 4:15 (CEV)

LESSON 2: JESUS CALLS OUT TO ME

SuperTruth: Jesus calls out to me when I fail.

SuperVerse: “If a man has a hundred sheep and one of them gets lost, what will he do? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it?” Luke 15:4 (NLT)

LESSON 3: JESUS LOVES ME

SuperTruth: Jesus loves me no matter what I’ve done.

SuperVerse: “No power in the sky above or in the earth below—indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord.” Romans 8:39 (NLT)

Noah and the Ark copy 1

Cristi și Oana sunt încântați să lipsească de la școală și să petreacă timp cu o bandă de skateboarderi duri. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să se întâlnească cu Noe, singura persoană neprihănită dintr-o lume rea. Fiți martori cum credința sa are ca rezultat un miracol puternic - întrucât el, familia sa și animalele pământului sunt salvate de la un potop catastrofal. Copiii învață că lui Dumnezeu îi pasă de cei care au încredere în El!

LECȚIA 1: ASCULTAREA PRIN CREDINȚĂ

Adevăr biblic: Prin credință, voi asculta de Dumnezeu

Verset: „Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa.” Evrei 11:7a (VDC)

LECȚIA 2: TRĂIEȘTE PENTRU A FI PLĂCUT DOMNULUI

Adevăr biblic: Îmi voi trăi viața pentru a fi plăcut Domnului.

Verset: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Evrei 11:6 (VDC):

LECȚIA 3: DUMNEZEU ÎȘI ȚINE PROMISIUNILE

Adevăr biblic: Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile.

Verset: „Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor; şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.” Geneza 9:14-15 (VDC)

Job copy 1

Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo înapoi în timp pentru a-l întâlni pe Iov. Satana a primit permisiunea de la Dumnezeu pentru a-l testa pe Iov, luându-i averea, familia și sănătatea. Chiar și așa, Iov are încredere în Dumnezeu - și în cele din urmă este răsplătit pentru perseverența sa. Copiii învață că pot depăși orice dificultate având încredere în Dumnezeu.

LECȚIA 1 IOV ARE ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU

Adevăr biblic: Când vin necazurile, pot avea încredere în Dumnezeu.

Verset: El a spus: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33 (VDC)

LECȚIA 2: PREZENȚA LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Dumnezeu este întotdeauna cu mine.

Verset: „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă! Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa.” Deuteronom 31:6 (VDC)

LECȚIA 3: RĂSCUMPĂRĂTORUL MEU TRĂIEȘTE

Adevăr biblic: Isus este Răscumpărătorul meu.

Verset: „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.” Iov 19:25 (VDC)

Paul and the Shipwreck copy 1

Chris accidentally burns down his house and thinks he can never be forgiven. Superbook takes Chris, Joy and Gizmo forward in time to see the story of the end of the world. Witness the final battle between Satan’s evil forces and God’s army of angels. The children learn that the power of God’s forgiveness and salvation will ultimately defeat the forces of darkness. *Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. The condensed version is less intense. Also preview the Bible Background and the Signposts videos.

LESSON 1: JESUS WILL RETURN

SuperTruth: I will live my life knowing that Jesus will come again.

SuperVerse: “Men of Galilee,” they said, “why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday He will return from heaven in the same way you saw Him go!” Acts 1:11 (NLT)

LESSON 2: SHOW GOD’S LOVE

SuperTruth: I will help others and show them God’s love.

SuperVerse: “He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever.” Revelation 21:4 (NLT)

LESSON 3: PREPARE OTHERS

SuperTruth: I will prepare others for the coming of the Lord.

SuperVerse: “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.” Revelation 22:12 (NKJV)

John the Baptist copy 1

Cristi descoperă că un băiat i-a dat jocuri video care fuseseră furate. Ar trebui să ignore problema - sau să îl confrunte pe băiat? Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să se întâlnească cu Ioan Botezătorul, care predică în pustie și îl botează pe Isus în râul Iordan. Fiți martori cum Ioan își riscă viața pentru a provoca un rege păcătos și cum alege să asculte cu credincioșie de Dumnezeu, îndreptându-i pe oameni către Hristos. Copiii învață că întotdeauna cel mai bine este să urmezi căile lui Dumnezeu. * Asigurați-vă că vizualizați înainte videoul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, vizualizați înainte Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1: ARATĂ SPRE ISUS

Adevăr biblic: Pot să îi îndrept pe alții către Hristos.

Verset: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 3:2b (VDC)

LECȚIA 2: MAI MULT DIN ISUS

Adevăr biblic: Vreau mai mult din Isus și mai puțin din mine.

Verset: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” Ioan 3:30 (VDC)

LECȚIA 3 MĂREȚIA ÎMPĂRĂȚIEI

Adevăr biblic: Datorită lui Isus, pot fi mare în Împărăția lui Dumnezeu.

Verset: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” Matei 11:11 (VDC)

SBC205200.jpgSBC205200.jpg

Esther copy 1

Oana vrea să invite o elevă nouă să se alăture unui club școlar - dar dacă grupul se enervează și o dă afară? Cartea Cărților îi duce pe Oana, Cristi și Memo înapoi în Persia antică. Descoperiți complotul lui Haman de a ucide evreii și vedeți cum regina Estera trebuie să decidă dacă își riscă viața mergând la împărat - sau rămâne în tăcere în timp ce poporul ei este distrus. Copiii învață că Dumnezeu te va ajuta întotdeauna să stai ferm pentru ceea ce este drept!

LECȚIA 1: CURAJUL VINE DE LA DUMNEZEU

Adevăr biblic: Dumnezeu îmi dă curaj să fac ceea ce trebuie.

Verset: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Filipeni 4:13 (VDC)

LECȚIA 2: CREAT PENTRU UN SCOP

Adevăr biblic: Dumnezeu m-a creat pentru un scop.

Verset: „Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” Estera 4:14b (VDC)

LECȚIA 3: ÎNDEPLINEȘTE SCOPUL LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Dumnezeu mă va ajuta să îndeplinesc scopul Lui.

Verset: „Eu strig către Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.” Psalmul 57:2 (VDC)

Rahab and the Walls of Jericho copy 1

Oana este supărată pentru că trebuie să facă un proiect științific împreună cu o fată neprietenoasă. Pot ele lucra împreună? Cartea Cărților îi duce pe Oana, Cristi și Memo în vechiul Ierihon, acolo unde iscoadele lui Iosua se strecoară în oraș și se întâlnesc cu o femeie pe nume Rahav. Îi va trăda ea pe israeliți - sau își va risca viața pentru a-i ajuta? Copiii învață că nici cele mai înalte ziduri nu pot fi mai puternice decât credința în Dumnezeu!

LECȚIA 1: DUMNEZEUL SUVERAN

Adevăr biblic: Nimic nu poate sta împotriva lui Dumnezeu.

Verset „De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima ... căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ.” Iosua 2:11 (VDC)

LECȚIA 2: BIRUITORI ÎN HRISTOS

Adevăr biblic: Împreună cu Hristos pot depăși toate obstacolele.

Verset: „Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile.” Evrei 11:30 (VDC)

LECȚIA 3: ADOPTAT ÎN FAMILIA LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Prin Hristos, sunt adoptat în familia Sa.

Verset: „Aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” Romani 8:15b (VDC)

The Fiery Furnace copy 3

Elevii trebuie să treacă un test de matematică pentru a putea merge pe noul rollercoaster - dar Cristi a uitat să studieze! Ar trebui să se uite la răspunsurile prietenului său? Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo înapoi în vechiul Babilon. Acolo îi întâlnesc pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego, care trebuie să se plece în fața unui idol - sau să înfrunte moartea! Asistați la decizia lor curajoasă și la protecția miraculoasă a lui Dumnezeu în timpul încercării cuptorului aprins. Copiii învață că ascultarea de Dumnezeu este întotdeauna decizia corectă. * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați videourile cu Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1 ASCULTAȚI-L PE DUMNEZEU

Adevăr biblic: Îl voi asculta pe Dumnezeu indiferent de situație.

Verset: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” Iacov 1:12 (VDC)

LECȚIA 2: DUMNEZEU ESTE CAPABIL

Adevăr biblic: Dumnezeu este capabil să mă salveze.

Verset: „Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.” Daniel 3:17 (VDC)

LECȚIA 3: ISUS ESTE CU NOI

Adevăr biblic: Dumnezeu este întotdeauna cu mine.

Verset: „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului." Matei 28:20 (VDC)

Joseph and Pharaoh's Dream copy 1

Cristi are un plan perfect pentru a obține locuri excelente la marele joc. Singurul lucru pe care nu l-a planificat a fost ce să facă atunci când nimic nu merge bine! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să-l întâlnească pe Iosif. Asistați la suișurile și coborâșurile vieții sale - de la fiul preferat al lui Iacov la un sclav care a fost răpit și de la un prizonier uitat la un conducător puternic în Egipt. Copiii învață că Dumnezeu își elaborează întotdeauna planurile astfel încât să lucreze spre binele nostru, chiar și atunci când lucrurile par scăpate de sub control!

LECȚIA 1 IOSIF A AVUT ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi avea încredere în Dumnezeu și în planul Său pentru mine.

Verset „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!” Proverbe 3:5(VDC)

LECȚIA 2: UN PLAN BUN PENTRU MINE

Adevăr biblic: Planurile lui Dumnezeu pentru mine sunt bune.

Verset: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi”, zice Domnul, „gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11(VDC)

LECȚIA 3 PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU ISUS

Adevăr biblic: Planul lui Dumnezeu pentru Isus a adus mântuire tuturor oamenilor.

Verset: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.” Geneza 50:20(VDC)

SBC201200.jpgSBC201200.jpg

Jonah copy 2

Oana este supărată pentru că directoarea poate arăta milă față de cea mai rea fată din școală, care tocmai a furat o bicicletă. Cartea Cărților îi duce pe Oana, Cristi și Memo să se întâlnească cu Iona, care fuge atunci când Dumnezeu îl cheamă să predice oamenilor răi din Ninive. Experimentați o furtună cumplită, întâlniți un pește gigantic și asistați la ceea ce se întâmplă atunci când Iona predică în sfârșit la Ninive. Copiii învață că Dumnezeu vrea să arate milă tuturor!

LECȚIA 1 DUMNEZEU ESTE MILOSTIV

Adevăr biblic: Dumnezeu vrea să arate milă tuturor oamenilor.

Verset: „Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate”. Iona 4:2b (VDC)

LECȚIA 2 ARATĂ MILA LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Dumnezeu vrea ca noi să arătăm milă.

Verset: „Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor" Iona 4:11 (VDC)

LECȚIA 3 MILA ARĂTATĂ LA CRUCE

Adevăr biblic: Dumnezeu și-a arătat mila prin cruce.

Verset: „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin El! ” Ioan 3:17 (VDC)

In the Beginning

Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo înapoi în timp să experimenteze povestea creației. Copiii vor învăța lecții importante despre ascultare și iertare și vor descoperi că, deși câteodată facem greșeli - Dumnezeu este plin de dragoste și are un plan minunat pentru viitorul nostru. minunat plan pentru viitorul nostru.

LECȚIA 1 CINSTEȘTE-L PE DUMNEZEU

Adevăr biblic: Îl voi onora pe Dumnezeu ca Creator și voi asculta de Cuvântul Său.

Verset | Sari ca mingea ”Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău.” Deuteronomul 28: 2 (NTR)

LECȚIA 2 ÎMPOTRIVEȘTE-TE ISPITEI

Adevăr biblic: Dumnezeu m-a creat să fac fapte bune.

Verset | Sari ca mingea „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele." Efeseni 2:10 (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU ARE UN PLAN

Adevăr biblic: Dumnezeu are un plan pentru a mă aduce înapoi la El.

Verset | Sari ca mingea „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Geneza 3:15 (NTR)

The Test!

Cristi este foarte încântat de cadoul de ziua lui, un nou sistem holografic de jocuri. Este atât de popular, încât nu sunt destule pentru toți copiii care și-l doresc, cum ar fi băiatul din spital. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să îl întâlnească pe Avraam, al cărui credință este încercată. Ei sunt martori la modul în care acest tată iubitor trebuie să aleagă cine este cel mai important: Dumnezeu sau fiul său iubit, Isaac. Copiii învață că cele mai grele alegeri pot aduce cea mai mare bucurie!

LECȚIA 1 O RELAȚIE CU DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi asculta de Dumnezeu și mă voi încrede în promisiunile Lui.

Verset | Sari ca mingea Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Geneza 17:1b-2 (VDC)

LECȚIA 2 PUNE-L PE DUMNEZEU PE PRIMUL LOC

Adevăr biblic: Voi asculta de Dumnezeu și atunci când îmi este greu.

Verset | Sari ca mingea ,,Îngerul a zis: ‘Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.’” Geneza 22:12

LECȚIA 3 DUMNEZEU POARTĂ DE GRIJĂ

Adevăr biblic: „Dumnezeu mă iubește și S-a dat pe Sine pentru mine.”

Verset | Sari ca mingea „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

Jacob and Esau

Memo se defectează când Oana îl udă din greșeală, iar Cristi, mânios, îi spune că nu o va ierta niciodată. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo ca să-i cunoască pe Esau și Iacov, gemenii rivali. Află cum Iacov își păcălește tatăl și îi fură lui Esau dreptul de întâi născut, apoi fuge să-și salveze viața. În final, Esau îl iartă pe Iacov și frații se împacă. Dezbateți povestea lui Iacov și Esau, apoi discutați despre relațiile rupte ale copiilor. Rugați-vă pentru situație și încurajați copilul să ierte acea persoană sau să-i ceară iertare.

LECȚIA 1 MOȘTENIM BINECUVÂNTĂRILE LUI

Adevăr biblic: „Sunt copilul lui Dumnezeu și moștenesc toate binecuvântările Lui.”

Verset | Sari ca mingea Esau a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!’ Şi Esau a ridicat glasul şi a plâns.” Geneza 27:38

LECȚIA 2 PREȚUIEȘTE-ȚI BINECUVÂNTĂRILE

Adevăr biblic: Voi face tot posibilul să păstrez toate binecuvântările Domnului.

Verset | Sari ca mingea „Apoi a zis: ‘Numele tău nu va mai fi Iacov, căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai fost biruitor.’ ci te vei chema Israel” Geneza 32:28

LECȚIA 3 IARTĂ-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Voi ierta pe ceilalți așa cum Isus m-a iertat pe mine.

Verset | Sari ca mingea „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Deuteronomul 5:33a

Let My People Go!

Cristi, Oana și Memo nu se pot decide care dintre aventurile trăite este cea mai palpitantă, până când Cartea Cărților îi duce în Egiptul antic! Acolo îl întâlnesc pe Moise: un prinț fugar, devenit păstor. Descoperă cum Moise este ales de Dumnezeu să îl înfrunte pe faraon și să elibereze israeliţii din robie. Ei sunt martori ai urgiilor, a exodululul din Egipt și a despărțirii Mării Roșii. Copiii învață că atunci când Dumnezeu este cu noi, toate lucrurile sunt posibile.

LECȚIA 1 DUMNEZEU ÎNȚELEGE

Adevăr biblic: Dumnezeu mă vede, mă aude și mă înțelege.

Verset | Sari ca mingea „Domnul a zis: ‘Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.’” Exodul 3:7

LECȚIA 2 DUMNEZEU E TĂRIA MEA

Adevăr biblic: „Dumnezeu va învinge slăbiciunea mea.”

Verset | Sari ca mingea Moise a pledat: „Doamne, nu sunt foarte bun cu cuvintele”. ... Atunci Domnul l-a întrebat pe Moise: „Cine face gura unei persoane? ... Nu sunt eu, DOMNUL? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.’” Exodul 4:10–12

LECȚIA 3 DUMNEZEU RĂSCUMPĂRĂ

Adevăr biblic: Dumnezeu mă va răscumpăra.

Verset | Sari ca mingea „Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.” Exodul 6:6b

The Ten Commandments

Cristi ignoră regulile taberei și rămâne blocat împreună cu Oana și Memo într-o peșteră—unde se rătăcesc. Cartea Cărților îi duce în deșertul Sinai, unde îl întâlnesc pe Moise, Aron și pe israeliți. Fii martorul modului minunat în care Dumnezeu dă Cele Zece Porunci, vedeți consecințele dezastruoase când oamenii nu ascultă de legile Lui și descoperă necondiționata milă și dragoste a lui Dumnezeu. Copiii învață că Dumnezeu ne-a dat reguli pentru protecția și fericirea noatră!

LECȚIA 1 ÎL VOI IUBI PE DUMNEZEU.

Adevăr biblic: Îl voi iubi pe Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea „Să iubeşti peDomnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” Deuteronomul 6:5 (VDC)

LECȚIA 2 IUBEȘTE-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Iubește-i pe ceilalți

Verset | Sari ca mingea „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Leviticul 19:18b (VDC)

LECȚIA 3 ASCULTĂ DE PORUNCILE LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi asculta de poruncile lui Dumnezeu chiar și când lumea spune că nu trebuie.

Verset | Sari ca mingea Să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.” Iosua 22:5b (VDC)

A Giant Adventure

Când Cristi cântă la chitară pentru o audiție la proba pentru formația școlii, se panichează— până când întâlnește un băiat curajos care acceptă o provocare uriașă! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să-l întâlnească pe David în dealurile din Betleemul antic. Fii martor cum Goliat- un războinic de temut care Îl batjocorește pe Dumnezeu-nu se compară cu credința unui păstoraș. Copiii învață că puteți învinge orice teamă încredându-vă în Domnul! * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Video cu Contextul biblic și Indicatoarele.*.

LECȚIA 1 DUMNEZEU POATE TOTUL

Adevăr biblic: Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.

Verset | Sari ca mingea „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9b (VDC)

LECȚIA 2 BAZEAZĂ-TE PE DUMNEZEU

Adevăr biblic: Pot părea mic, dar în ochii lui Dumnezeu pot face lucruri mari.

Verset | Sari ca mingea „Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul Se uită la inimă." 1 Samuel 16:7b (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU E DE PARTEA MEA

Adevăr biblic: Isus mă va călăuzi și mă va proteja.

Verset | Sari ca mingea „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine." Ioan 10:27 (VDC)

Roar!

Când un bătăuș preia parcul pentru skateboard, Cristi crede că nu poate face o schimbare până când întâlnește un om care își riscă viața să facă ceea ce trebuie! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Babilon să îl întâlnească pe Daniel—unde rivali geloși complotează să-i ia viața. Fii martorul curajului adevărat în acțiune, și descoperă modul în care credința în Dumnezeu ne dă puterea de a face ceea ce este drept. Copiii învață că nici măcar o groapă de lei nu e prea periculoasă pentru protecția lui Dumnezeu!

LECȚIA 1 DUMNEZEU RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI

Adevăr biblic: Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele.

Verset | Sari ca mingea „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 33:3 (VDC)

LECȚIA 2 FII CURAJOS

Adevăr biblic: Dumnezeu mă ajută să susțin ce e corect.

Verset | Sari ca mingea „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului. încrede-te în El, şi El va lucra.” Psalmul 37:5 (VDC)

LECȚIA 3 DUMNEZEU MĂ SALVEAZĂ

Adevăr biblic: „Dumnezeu mă salvează din necaz.”

Verset | Sari ca mingea „El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” Daniel 6:27 (VDC)

The First Christmas

Cel mai măreț cadou din toate timpurile! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în străvechiul Betleem. Fii martor cum Maria și Iosif caută disperați după un loc de găzduire înainte ca pruncul să se nască. Descoperă un complot rău care pune familia lui Isus în pericol. Experimentează minunea cum îngerii și păstorii se închină Regelui nou-născut culcat într-o iesle. Copiii învață că adevăratul sens al Crăciunului este mult mai mare decât petrecerile și cadourile!

LECȚIA 1 DUMNEZEU ÎȘI ÎMPLINEȘTE PROMISIUNILE

Adevăr biblic: Dumnezeu Își împlinește promisiunile și L-a trimis pe Fiul Său.

Verset | Sari ca mingea „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” Micah 5:2 (NKJV)

LECȚIA 2 DUMNEZEU L-A TRIMIS PE FIUL SĂU

Adevăr biblic: Vreau ca Isus să fie Domnul vieții mele.

Verset | Sari ca mingea „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‘Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.’” Isaia 9:6 (VDC)

LECȚIA 3 ÎMPĂRTĂȘEȘTE DARUL LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi spune altora despre Isus, darul lui Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1:12 (VDC)

Miracles of Jesus

Cristi a fost impresionat de trucurile și iluziile unui magician dar a învățat că adevăratele miracole vin doar de la Dumnezeu. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Israelul antic. Fii martor cum Isus vindecă un om paralizat, liniștește furtuna și cum eliberează un om de duhuri necurate. Descoperă cum chiar și cel mai mare dușman nu se compară cu puterea lui Dumnezeu! Copiii învață că adevăratele minuni vin numai de la Dumnezeu. * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1 DUMNEZEU ESTE ATOTPUTERNIC.

Adevăr biblic: „Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile!”

Verset | Sari ca mingea „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Fapte 10: 38 (NKJV)

LECȚIA 2 DUMNEZEU ESTE ÎNTOTDEAUNA CU MINE

Adevăr biblic: „Pot merge la Isus cu toate nevoile mele.”

Verset | Sari ca mingea „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” Ioan 20:31 (VDC)

LECȚIA 3 ADEVĂRATELE MINUNI SUNT DE LA DUMNEZEU

Adevăr biblic: Isus este Vindecătorul meu.

Verset | Sari ca mingea „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” Evrei 13:8 (VDC)

The Last Supper

Când Cristi este invitat să participe la concursul celor mai bune trupe din lume, el vrea să fie tratat ca un rege - până când întâlnește un adevărat Rege care este servitorul tuturor. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Ierusalimul antic. Acolo, Isus intră în oraș pe un măgar și curăță Templul de oameni lacomi. Fii martor cum Se pregătește pentru o masă finală cu ucenicii Săi. Copiii învață că adevărata măreție vine din a-i sluji pe alții!

LECȚIA 1 ISUS, LIDERUL NOSTRU SLUJITOR

Adevăr biblic: Isus S-a smerit și S-a făcut slujitor.

Verset | Sari ca mingea „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Filipeni 2:6–7a

LECȚIA 2 LECȚIA 2: RESPECTĂ-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Voi fi smerit și respectuos cu ceilalți.

Verset | Sari ca mingea „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.” Filipeni 2:3

LECȚIA 3 IISUS MA IUBESTE

Adevăr biblic: Îl voi urma pe Isus slujindu-i pe alții cum a făcut El.

Verset | Sari ca mingea „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ‘ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.” Efeseni 5:2 (VDC)

He is Risen!

Cristi refuză sfidător să asculte de mama sa — până când întâlnește un Fiu care este dispus să asculte de Tatăl său, chiar dacă aceasta însemna să moară! Cartea Cărților îi duce pe Oana, Memo, Cristi și mama lui în Ierusalimul antic, unde se întâlnesc cu Maria și cu Fiul ei, Isus. Ei sunt martori la rugăciunea Lui din grădină, la judecata dinaintea lui Pilat din Pont, moartea pe cruce și în cele din urmă, la glorioasa Lui înviere. Copiii învață ce înseamnă cu adevărat iubirea și sacrificiul. Notă: Notă: Pentru a fi exacte din punct de vedere biblic, videourile din acest curs descriu suferința și moartea lui Isus pe cruce. Vizionați acest video înainte și asigurați-vă că nu este prea dur pentru unii copii. Această povestire biblică este importantă pentru a înțelege bine răstignirea lui Isus, de aceea am încercat să o prezentăm cât se poate de corect și atent posibil. Notă: Povestirea biblică pe scurt, Video 4, nu este prea intens pentru copii mici.

LECȚIA 1 ISUS ÎMI IARTĂ PĂCATELE

Adevăr biblic: Isus mă iubește atât de mult, încât S-a jertfit și mi-a iertat păcatele.

Verset | Sari ca mingea „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

LECȚIA 2 PLANUL UIMITOR AL LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Isus a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire murind pe cruce.

Verset | Sari ca mingea mi-au străpuns mâinile şi picioarele.” Psalmul 22:16b

LECȚIA 3 SĂRBĂTOREȘTE ÎNVIEREA

Adevăr biblic: Voi sărbători învierea lui Isus și voi spune Vestea Bună altora.

Verset | Sari ca mingea „Doresc să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui.” Filipeni 3:10a (NTR)

The Road to Damascus

Atunci când un adolescent delincvent intră în casă, Cristi nu crede deloc că hoțul se poate schimba. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să îl cunoască pe Saul din Tars, care este în drum spre a-i persecuta pe creștinii din Damasc. Copiii sunt martori ai convertirii miraculoase, vindecării și botezului lui Saul, înainte ca acesta să fie nevoit să scape el însuși de persecuție. Descoperiți cum un om care a vrut să-i omoare pe credincioși a devenit apostolul Pavel – unul dintre cei mai mari misionari din toate timpurile. Copiii învață că orice om se poate schimba cu ajutorul lui Dumnezeu.

LECȚIA 1 DUMNEZEU MĂ IUBEȘTE

Adevăr biblic: Indiferent de ceea ce am făcut, Dumnezeu mă poate mântui.

Verset | Sari ca mingea „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ‘Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care cel dintâi sunt eu.” 1 Timotei 1:15 (VDC)

LECȚIA 2 CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU M-A SCHIMBAT

Adevăr biblic: „Cu cât citesc mai mult Biblia, cu atât mai mult pot deveni ca Isus.”

Verset | Sari ca mingea Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.” Romani 12:2 (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU MI SE VA DESCOPERI

Adevăr biblic: Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, iar El Se va descoperi pe Sine Însuși pentru mine.

Verset | Sari ca mingea „Cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:21b (VDC)

Revelation: The Final Battle

Printr-un accident, Cristi dă foc la casă și crede că nu mai poate fi iertat. Cartea Cărților îi duce pe Oana și Memo înainte în timp pentru a vedea povestea de la sfârșitul lumii. Fii martor al bătăliei finale dintre forțele malefice ale Satanei și armata de îngeri a lui Dumnezeu. Copiii învață că puterea iertării și mântuirii lui Dumnezeu va învinge în cele din urmă forțele întunericului. * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1 ISUS VA REVENI

Adevăr biblic: Voi trăi știind că Isus va reveni.

Verset | Sari ca mingea „Și au zis: ‘Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.’” Faptele Apostolilor 1:11 (VDC)

LECȚIA 2 SĂ ARĂTĂM DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Îi voi ajuta pe ceilalți și le voi arăta dragostea lui Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:4 (VDC)

LECȚIA 3 PREGĂTEȘTE-I PE CEI DIN JUR

Adevăr biblic: „Îi voi pregăti pe cei din jur pentru venirea Domnului.”

Verset | Sari ca mingea „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12 (VDC)