Nicodemus copy 1

คริส จอย ละกิสโม่เดินทางไปเล่นสกีบนเขากับกลุ่มวัยรุ่นของโบสถ์ คริสต่อสู้กับความหมายที่แท้จริงของการเป็นคริสเตียน ขณะที่คริสใคร่ครวญถึงสิ่งนี้ ซุปเปอร์บุ๊คปรากฏตัวทันทีเพื่อพา คริส จอย และกิสโม่ไปเยรูซาเล็มตอนเทศกาลปัสกา ที่นั่น พวกเขาได้พบนิโคเดมัส ซึ่งเป็นฟารีสีและอาจารย์ชาวยิวที่น่านับถือ ในค่ำคืนหนึ่ง เด็ก ๆ ตามนิโคเดมัสเพื่อแอบไปพบกับพระเยซู พวกเขาเรียนรู้ว่าทุกคนจะต้องบังเกิดใหม่เพื่อที่จะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อเขากลับถึงบ้าน คริสจึงก้าวกระโดดด้วยความเชื่อในการติดตามพระเยซูและมาเป็นคริสเตียน

*อย่าลืมดูตัวอย่างวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์ของหลักสูตรนี้ เนื่องจากภาพบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก วิดีโอฉบับย่อจะรุนแรงน้อยกว่า ขอให้คุณครูดูวิดีโอภูมิหลังพระคัมภีร์และวิดีโอป้ายชี้ทางมาก่อนล่วงหน้า

ซุปเปอร์บุ๊ก ตอน: นิโคเดมัส

Paul Keeps the Faith copy 2

ชีวิตของจอยสั่นคลอนเมื่อแม่ของเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกะทันหันด้วยอาการป่วยหนัก จอยตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่รักษาแม่ของเธอและสงสัยว่าพระคัมภีร์จะดีอย่างไรเมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น ซุปเปอร์บุ๊คพาเด็กๆ ไปยังโรม ในสมัยที่เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในกรุงโรม เด็กๆ ได้พบกับอัครทูตเปาโลและเด็กหญิงคริสเตียนที่ชื่อจูเลีย เปาโลแสดงให้เด็กๆ เห็นว่าคริสเตียนทนทุกข์เพราะความเชื่อของพวกเขาอย่างไร แต่ยังพบกับกำลังและความหวังในพระคัมภีร์ เมื่อเด็กๆ กลับมา จอยมีมุมมองใหม่ ซึ่งทำให้เธอมีความกล้าหาญที่จะแบ่งปันความรักของพระคริสต์กับแม่ของเธอ

Baptized copy 4

คริสและจอยตื่นเต้นกับพิธีบัพติศมาของพวกเขาที่จะมาถึง แต่ฝนที่ตกหนักทำให้แผนงานของพวกเขาเสีย ซุปเปอร์บุ๊คพาพวกเขาย้อนเวลากลับไปเรียนรู้ว่าการเป็นผู้หาคนดั่งหาปลาหมายความว่าอย่างไร ซุปเปอร์บุ๊คยังดึงให้เอลลี่เดินทางไปกับพวกเขาด้วย คริสและจอยได้เห็นการที่เอลลี่ได้พบพระเยซูเป็นครั้งแรกและนำให้เธอต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อกลับมาถึงบ้าน อากาศก็ปลอดโปร่ง และพิธีบัพติศมาสามารถจัดขึ้นได้ รวมทั้งของเอลลี่ด้วย!


บทเรียนที่ 1: ติดตามพระเยซู!

สุดยอดแห่งความจริง: ฉันเลือกที่จะติดตามพระเยซู

สุดยอดพระวจนะ: “ผู้ที่รับใช้เราต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย” ยอห์น 12:26ก

บทเรียนที่ 2 ใหม่เอี่ยม

สุดยอดแห่งความจริง: : ฉันเป็นคนใหม่ในพระคริสต์

สุดยอดพระวจนะ: ท่านถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมา และทรงให้ท่านเป็นขึ้นจากตายกับพระองค์ผ่านทางความเชื่อของท่านในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย โคโลสี 2:12

บทเรียนที่ 3 นำผู้อื่นมาหาพระเยซู

สุดยอดแห่งความจริง: พระเยซูทรงเรียกให้เรานำผู้อื่นมาหาพระองค์

สุดยอดพระวจนะ: “ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” มัทธิว 28:19

Jesus—Friend of Sinners copy 2

จอยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีเพื่อนคริสเตียนกลุ่มใหม่ แต่เมื่อเพื่อนเก่าชวนไปงานปาร์ตี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีงานที่โบสถ์ จอยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง จะเป็นอะไรไหมถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนที่ยังไม่ได้รับความรอด ซูเปอร์บุ๊คส์ พาจอย คริสและกิสโม่ไปดูให้เห็นกับตาในเรื่องราวเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ 3 ข้อ: คำอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ การทรงเรียกคนเก็บภาษี แมทธิว และหญิงที่ถูกจับได้ว่าทำบาป จอยประหลาดใจที่เห็นพระเยซูใช้เวลากับคนบาป คนเก็บภาษี คนยากจน และคนพิการ เธอตัดสินใจที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นโดยทำตามแบบอย่างของพระองค์

Isaiah copy 1

คริสและจอยตื่นเต้นกับพิธีบัพติศมาที่จะเกิดขึ้น ขณะที่พวกเขาดูอัลบั้มรูปเก่าๆ คริสสงสัยว่าทำไมครอบครัวของเขาไม่เคยไปโบสถ์เหมือนที่ปู่ย่าตายายของเขาเคยไป 

บทเรียนที่ 2 ส่งข้าพระองค์ไปเถิด!

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าทรงมองหาคนที่พระองค์จะส่งไป  

สุดยอดพระวจนะ: และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนเรา?” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด" อิสยาห์ 6:8 (อมตะธรรมร่วมสมัย)

บทเรียนที่ 2 กลับไปหาพระองค์

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าต้องการให้ทุกคนหันมาหาพระองค์

สุดยอดพระวจนะ: องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า “ในการหันกลับและหยุดนิ่ง เจ้าทั้งหลายจะรอด” อิสยาห์ 30:15b (อมตะธรรมร่วมสมัย)

บทเรียนที่ 2 ในพระเจ้าเพียงผู้เดียว

สุดยอดแห่งความจริง: ฉันจะวางใจในพระเจ้าเท่านั้น

สุดยอดพระวจนะ: แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย อิสยาห์ 40:31 (อมตะธรรมร่วมสมัย)

The Sermon on the Mount copy 1

หลังจากได้ยินคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู คริสและจอยแทบจะรอไม่ไหวที่จะนำคำสอนนั้นไปปฎิบัติ ผลจากการที่นำคำสอนเรื่องการเทศนาบนภูเขาไปใช้โดยไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกต้องทำให้เกิดความโกลาหล ซุเปอร์บุ๊คส์ปรากฏตัวขึ้นเพื่อพาพวกเขากลับไปฟังคำเทศนาอีกครั้ง - และเดินเคียงข้างเหล่าสาวกในขณะที่พวกเขาพยายามเข้าใจและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู คริสและจอยเป็นพยานในการเผชิญหน้าของพระเยซูกับนายร้อยชาวโรมันและเรียนรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเปิดให้ทุกคนที่ยอมรับพระเจ้าและพยายามเดินตามรอยเท้าของพระคริสต์ ที่บ้าน คริสได้อธิบายเข้าใจใหม่ของเขาที่กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ว่าขั้นตอนแรกในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้า

*อย่าลืมดูตัวอย่างวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตรนี้ เนื่องจากภาพบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก เวอร์ชันย่อมีความรุนแรงน้อยกว่า ดูตัวอย่างภูมิหลังพระคัมภีร์และวิดีโอป้ายชี้ทาง

ซุปเปอร์บุ๊ก ตอน: คำเทศนาบนภูเขา

The Birth of Moses copy 1

ขณะที่จอยกำลังเดินทางไปสวนน้ำ เธอมารู้ว่าพ่อแม่ของเธอกำลังช่วยงานที่ศูนย์ชุมชนในวันนี้ ขณะที่จอยต่อสู้ว่าจะทำอย่างไรดี ซุปเปอร์บุ๊คก็ปรากฏตัวและพาเด็กๆ ย้อนเวลากลับไปยังเมืองอียิปต์โบราณ เด็กๆ พบกับมิเรียมที่ช่วย ครอบครัวของเธอซ่อนน้องชายของเธอจากชาวอียิปต์

บทเรียนที่ 1 ปลอดภัยในการดูแลของพระเจ้า

สุดยอดแห่งความจริง: ฉันปลอดภัยอยู่ในการดูแลของพระเจ้า

สุดยอดพระวจนะ: "โดยความเชื่อบิดามารดาของโมเสสซ่อนเขาไว้ถึงสามเดือนหลังจากคลอด พวกเขารู้ว่าพระเจ้าได้ประทานลูกที่ไม่ธรรมดาให้พวกเขา และพวกเขาไม่กลัวที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของกษัตริย์ ฮีบรู 11: 23

บทเรียนที่ 2 โดยเจตนา

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าทรงมีแผนและเป้าประสงค์สำหรับชีวิตของฉัน

สุดยอดพระวจนะ: “บัดนี้จงไปเถิด เราจะช่วยและจะสอนเจ้าว่าเจ้าควรจะพูดอะไร”  อพยพ 4:10–12

บทเรียนที่ 3 ผู้ที่เราเป็น

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองกับฉัน

สุดยอดพระวจนะ: พระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น เจ้าจงบอกชาวอิสราเอลว่า ‘เราผู้เป็น ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’ ” อพยพ 3:14

Zacchaeus

คริสตื่นเต้นกับพิธีบัพติศมาที่จะมาถึง; มากเสียจนเขาลืมไปร่วมงานอาสาสมัครของจอย ซุปเปอร์บุ๊คพาพวกเขากลับไปพบกับคนเก็บภาษีชื่อศักเคียสในเมืองเยรีโคโบราณ เด็กๆ ประหลาดใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนบาปอย่างศักเคียสเมื่อเขาได้พบกับพระเยซู จอยได้เห็นว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้หลงหาย--ซึ่งรวมถึงตัวเธอเองด้วย! จอยตระหนักดีว่าเธอเองก็ต้องการยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เช่นเดียวกับศักเคียสและเริ่มเข้าใจว่าทำไมคริสจึงตื่นเต้นมากที่จะได้รับบัพติศมา จอยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและบอกข่าวดีกับพ่อแม่ของเธอ

*ครูควรดูวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตรนี้ก่อน เนื่องจากบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก ฉบับย่อมีความรุนแรงน้อยกว่า ดูวีดีโอเบื้องหลังพระคัมภีร์และป้ายชี้ทางก่อน

ซุปเปอร์บุ๊ค ตอน: ศักเคียส