The Sermon on the Mount copy 1

หลังจากได้ยินคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู คริสและจอยแทบจะรอไม่ไหวที่จะนำคำสอนนั้นไปปฎิบัติ ผลจากการที่นำคำสอนเรื่องการเทศนาบนภูเขาไปใช้โดยไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกต้องทำให้เกิดความโกลาหล ซุเปอร์บุ๊คส์ปรากฏตัวขึ้นเพื่อพาพวกเขากลับไปฟังคำเทศนาอีกครั้ง - และเดินเคียงข้างเหล่าสาวกในขณะที่พวกเขาพยายามเข้าใจและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู คริสและจอยเป็นพยานในการเผชิญหน้าของพระเยซูกับนายร้อยชาวโรมันและเรียนรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเปิดให้ทุกคนที่ยอมรับพระเจ้าและพยายามเดินตามรอยเท้าของพระคริสต์ ที่บ้าน คริสได้อธิบายเข้าใจใหม่ของเขาที่กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ว่าขั้นตอนแรกในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระเจ้า

*อย่าลืมดูตัวอย่างวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตรนี้ เนื่องจากภาพบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก เวอร์ชันย่อมีความรุนแรงน้อยกว่า ดูตัวอย่างภูมิหลังพระคัมภีร์และวิดีโอป้ายชี้ทาง

ซุปเปอร์บุ๊ก ตอน: คำเทศนาบนภูเขา

The Birth of Moses copy 1

ขณะที่จอยกำลังเดินทางไปสวนน้ำ เธอมารู้ว่าพ่อแม่ของเธอกำลังช่วยงานที่ศูนย์ชุมชนในวันนี้ ขณะที่จอยต่อสู้ว่าจะทำอย่างไรดี ซุปเปอร์บุ๊คก็ปรากฏตัวและพาเด็กๆ ย้อนเวลากลับไปยังเมืองอียิปต์โบราณ เด็กๆ พบกับมิเรียมที่ช่วย ครอบครัวของเธอซ่อนน้องชายของเธอจากชาวอียิปต์

บทเรียนที่ 1 ปลอดภัยในการดูแลของพระเจ้า

สุดยอดแห่งความจริง: ฉันปลอดภัยอยู่ในการดูแลของพระเจ้า

สุดยอดพระวจนะ: "โดยความเชื่อบิดามารดาของโมเสสซ่อนเขาไว้ถึงสามเดือนหลังจากคลอด พวกเขารู้ว่าพระเจ้าได้ประทานลูกที่ไม่ธรรมดาให้พวกเขา และพวกเขาไม่กลัวที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของกษัตริย์ ฮีบรู 11: 23

บทเรียนที่ 2 โดยเจตนา

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าทรงมีแผนและเป้าประสงค์สำหรับชีวิตของฉัน

สุดยอดพระวจนะ: “บัดนี้จงไปเถิด เราจะช่วยและจะสอนเจ้าว่าเจ้าควรจะพูดอะไร”  อพยพ 4:10–12

บทเรียนที่ 3 ผู้ที่เราเป็น

สุดยอดแห่งความจริง: พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เองกับฉัน

สุดยอดพระวจนะ: พระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น เจ้าจงบอกชาวอิสราเอลว่า ‘เราผู้เป็น ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’ ” อพยพ 3:14

Zacchaeus

คริสตื่นเต้นกับพิธีบัพติศมาที่จะมาถึง; มากเสียจนเขาลืมไปร่วมงานอาสาสมัครของจอย ซุปเปอร์บุ๊คพาพวกเขากลับไปพบกับคนเก็บภาษีชื่อศักเคียสในเมืองเยรีโคโบราณ เด็กๆ ประหลาดใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนบาปอย่างศักเคียสเมื่อเขาได้พบกับพระเยซู จอยได้เห็นว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้หลงหาย--ซึ่งรวมถึงตัวเธอเองด้วย! จอยตระหนักดีว่าเธอเองก็ต้องการยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เช่นเดียวกับศักเคียสและเริ่มเข้าใจว่าทำไมคริสจึงตื่นเต้นมากที่จะได้รับบัพติศมา จอยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและบอกข่าวดีกับพ่อแม่ของเธอ

*ครูควรดูวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตรนี้ก่อน เนื่องจากบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก ฉบับย่อมีความรุนแรงน้อยกว่า ดูวีดีโอเบื้องหลังพระคัมภีร์และป้ายชี้ทางก่อน

ซุปเปอร์บุ๊ค ตอน: ศักเคียส