Zbulesa: Beteja e fundit!

Krisi djeg aksidentalisht shtëpinë e tij dhe mendon se nuk mund të falet kurrë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon përpara në kohë për të parë historinë në fund të botës. Bëhuni dëshmitarë të betejës së fundit midis forcave të liga të Satanit dhe të engjëjve të ushtrisë së Perëndisë. Fëmijët mësojnë se fuqia e faljes dhe shpëtimit të Perëndië në fund do t'i mposhtë forcat e errësirës. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Historinë në Bibël dhe Videot me Tabelat Treguese.

MËSIMI 1: JEZUSI DO TË RIKTHEHET

SuperEvërteta: Do ta jetoj jetën time duke ditur se Jezusi do të kthehet sërish.

SuperVargu: “Ata thanë: «Burra galileas, çfarë qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u mor nga mesi juaj në qiell, do të kthehet në të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë atë të shkojë në qiell».” Veprat e Apostujve 1:11

MËSIMI 2: TREGO DASHURINË E PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i ndihmoj të tjerët dhe do t’i tregoj atyre dashurinë e Perëndisë.

SuperVargu: “Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as brengë, as britmë, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse gjërat e mëparshme shkuan.” Zbulesa 21:4

MËSIMI 3: PËRGATISNI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do të përgatis të tjerët për ardhjen e Zotit.

SuperVargu: “Dhe ja, unë vij shpejt, dhe shpërblimi im me mua, për t’i dhënë gjithsecilit, sikundër do të jetë vepra e tij.” Zbulesa 22:12

Rruga për Damask

Anyone can change with God’s help.

Kur Krisi, Xhoi dhe Gizmo përplasen me një hajdut adoleshent, ata pyesin veten nëse ai mund të ndryshojë ndonjëherë. SuperLibri dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Saulin nga Tarsusi, i cili ishte duke udhëtuar për në Damask që të persekutonte të krishterët. Bëhuni dëshmitarë të takimit të tij verbues, të transformimit të tij të plotë dhe të arratisjes së tij. Mësoni se si dikush që donte të vriste besimtarët u bë apostulli Pal, një nga misionarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Fëmijët mësojnë se të gjithë mund të ndryshojnë me ndihmën e Zotit.

Ai është ngritur!

Krisi refuzon hapur që t'i bindet nënës së tij, derisa takon një Bir që është i gatshëm t'i bindet Atit të Vet, deri në vdekje. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon, së bashku me nënën e Krisit, Fibin, në Jeruzalem, ku ata takojnë Marinë dhe djalin e saj, Jezusin. Bëhuni dëshmitarë të bindjes dhe të vuajtjes që e drejtoi Jezusin te kryqi, dhe të fuqisë së madhe të Perëndisë Atë që e ringjalli Atë prej së vdekurish. Fëmijët mësojnë se cila është domethënia e vërtetë e dashurisë dhe sakrificës. Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. Sigurohuni ta shikoni më parë këtë video, pasi skena mund të jetë shumë e fortë për disa fëmijë. Ne jemi përpjekur ta trajtojmë atë në mënyrën më të saktë dhe të ndjeshme të mundshme. Vini re se Historia e Përmbledhur e Biblës, Video 4, nuk është e rëndë.

MËSIMI 1: JEZUSI FAL MËKATET E MIA

SuperEvërteta: Jezusi më deshi aq shumë sa sakrifikoi jetën e Tij dhe më fali mëkatet.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetën e përjteshme.” Gjoni 3:16 (ABS)

MËSIMI 2: PLANI I MREKULLUESHËM I PERËNDISË

SuperEvërteta: Jezusi e përmbushi planin e Perëndisë për shpëtim duke vdekur në kryq.

SuperVargu: “Më kanë shpuar duart dhe këmbët.” Psalmi 22:16b (ABS)

MËSIMI 3: FESTONI RINGJALLJEN

SuperEvërteta: Unë do të festoj ringjalljen e Jezusit dhe do të ndaj Lajmin e Mirë me të tjerët.

SuperVargu: “Që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” Filipianëve 3:10a (ABS)

Darka e fundit

Kur Krisin e ftojnë të jetë në konkursin e Grupit Muzikor më të Mirë në Botë, ai dëshiron që ta trajtojnë si mbret, derisa takon Mbretin e vërtetë që është Shërbëtori i të gjithëve. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Jeruzalemin antik. Atje, Jezusi futet në qytet i ulur mbi një gomar dhe e pastron tempullin nga njerëzit lakmitarë. Dëshmoni se si Ai përgatitet për vaktin e fundi me dishepujt e Tij. Fëmijët mësojnë që madhështia e vërtetë vjen kur i shërbejmë të tjerëve.

MËSIMI 1: JEZUSI, DREJTUESI YNË SHËRBËTOR

SuperEvërteta: Jezusi e përuli veten e Tij dhe u bë shërbëtor.

SuperVargu: “Edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë. por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit.” Filipianëve 2:6–7a (ABS)

MËSIMI 2: JEZUSI MË THËRRET

SuperEvërteta: Unë do të jem i përulur dhe i respektueshëm me të tjerët.

SuperVargu: “Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kotë, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.” Filipianëve 2:3 (ABS)

MËSIMI 3: JEZUSI MË DO

SuperEvërteta: Unë do ta ndjek Jezusin duke iu shërbyer të tjerëve njësoj si Ai.

SuperVargu: “Ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si blatë dhe flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë.” Efesianëve 5:2 (ABS)

Mrekullitë e Jezusit

Krisi beson se një magjistar i panjohur në rrugë ka fuqi të mbinatyrshme, derisa takon një mrekullibërës të vërtetë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Izraelin e hershëm. Dëshmoni se si Jezusi shëron një të paralizuar, qetëson një stuhi dhe bën të lirë nga frmërat e liga një njeri. Zbuloni se si edhe armiku më i madh nuk matet dot me fuqinë e Perëndisë! Fëmijët mësojnë se mrekullia e vërtetë vjen vetëm nga Perëndia. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë shumë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Sfondin Biblik dhe Videon me Tabelat Drejtuese.

MËSIMI 1: PERËNDIA ËSHTË I PLOTFUQISHËM

SuperEvërteta: Me Perëndinë gjithçka është e mundur.

SuperVargu: “Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata, që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.” Veprat 10:38 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË GJITHMONË ME MUA

SuperEvërteta: Unë mund të shkoj tek Jezusi për të gjitha nevojat e mia.

SuperVargu: Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, të keni jetë në emër të tij. Gjoni 20:31 (ABS)

MËSIMI 3: MREKULLITË E VËRTETA JANË NGA PERËNDIA

SuperEvërteta: Jezusi është shëruesi im.

SuperVargu: “Jezusi është i njëjtë dje dhe sot dhe në përjetësi.” Hebrenjve 13:8 (ABS)

Krishtlindja e parë

Dhurata më e madhe e Krishtlindjes në të gjitha kohërat! Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Bëhuni dëshmitarë të kërkimit të vështirë të Marisë dhe Jozefit për strehim para se foshnja i tyre të lindet. Zbuloni një plan të ligë që e vendos familjen e Jezusit në rrezik. Përjetoni mrekullinë ndërsa engjëjt dhe barinjtë adhurojnë Mbretin e porsalindur të shtrirë në grazhd. Fëmijët mësojnë se kuptimi i vërtetë i Krishtlindjes është më i madh se festat dhe dhuratat.

Mësimi 1: Perëndia i mban premtimet

SuperEvërteta: Perëndia i mban premtimet dhe na dërgoi Birin e Tij.

SuperVargu: “Por ti, o Bethlehem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijëra vetë Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë.” Mikea 5:2 (NKJV)

Mësimi 2: Perëndia dërgoi Birin e Tij

SuperEvërteta: Unë dua që Jezusi të jetë Zot i jetës time.

SuperVargu: “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” Isaia 9:6 (NKJV)

Mësimi 3: Ndajeni dhuratën e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë do t’ju tregoj të tjerëve për Jezusin, dhuratën e Perëndisë.

SuperVargu: “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij.” Gjoni 1:12 (NLT)

Vrumbullima e Luanit!

Kur një djalë ngacmues merr kontrollin e parkut të skejtbordit, Krisi mendon se nuk mund të bëjë ndonjë ndryshim, derisa takon një njeri që rrezikon jetën e tij për të bërë gjënë e duhur. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Danielin në Babiloni, ku rivalë xhelozë komplotojnë t'i japin fund jetës së tij. Dëshmoni guxim të vërtetë në veprim, dhe mësoni se si besnikëria e Perëndisë na jep fuqinë për të bërë gjënë e duhur. Fëmijët mësojnë që as gropa e luanëve nuk krahasohet me mbrojtjen e Perëndisë!

MËSIMI 1: PERËNDIA I PËRGJIGJET LUTJEVE

SuperEvërteta: Perëndia i përgjigjet lutjeve.

SuperVargu: “M’u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di.” Jeremia 33:3

MËSIMI 2: JINI GUXIMTARË

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë të qëndroj për atë që është e drejtë.

SuperVargu: “Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar.” Psalmi 37:5

MËSIMI 3: PERËNDIA MË SHPËTON

SuperEvërteta: Perëndia më shpëton nga telashet.

SuperVargu: “Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë; Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë.” Danieli 6:27

Një aventurë me gjigant

Kur Krisi i bie kitarës për një audicion me grupin muzikor shkollor, atë e zë paniku, derisa takon një djalë të guximshëm që pranon sfidën me një gjigant. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Davidin në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Dëshmoni se si Goliathi, një luftëtar fitimtar i cili tallet me Perëndinë, nuk krahasohet me besimin e një bariu të ri. Fëmijët mësojnë që ju mund të mposhtni çdo frikë duke besuar te Zoti. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Kontekstin në Bibël dhe Videon me Tabelat Treguese.*.

Mësimi 1: Perëndia mund të kujdeset për gjithçka

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë kur të përballem me probleme të mëdha.

SuperVargu: “Ji i fortë dhe trim; Mos ki frikë dhe mos u thyej. For the Lord your God is with you wherever you go.” Jozueu 1:9b (NLT)

Mësimi 2: Mbështetuni te Perëndia

SuperEvërteta: Unë mund të dukem i vogël, por në sytë e Perëndisë,unë mund të bëj gjëra të mëdha.

SuperVargu: “Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën.” 1 Samuelit 16:7b (NLT)

Mësimi 3: Perëndia është me mua

SuperEvërteta: Jezusi do të më drejtojë dhe mbrojë.

SuperVargu: “Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin.” Gjoni 10:27 (NLT)

Dhjetë Urdhërimet

Perëndia i jep rregulla njerëzve të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

I lodhur duke ndjekur rregullat e parkut, Krisi drejton Xhoin dhe Gizmon në një shpellë të rrezikshme ku ata humbasin. Superlibri i transporton ata në shkretëtirën e Sinait, ku ata takojnë Moisiun, Aaronin dhe izraelitët. Dëshmoni mrekullinë ndërsa Perëndia jep Dhjetë Urdhërimet, shihni pasojat shkatërruese ku njerëzit nuk i binden ligjeve të Tij dhe zbuloni mëshirën dhe dashurinë e Tij të patundur. Fëmijët mësojnë se Perëndia u jep rregulla popullit të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

MËSIMI 1: DUAJE PERËNDINË

SuperEvërteta: Do ta dua Perëndinë.

SuperVerse: "Ti do ta duash, pra, Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Ligji i Përtërirë 6:5

MESIMI 2: DUAJI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do t’i dua të tjerët.

SuperVargu: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” Levitiku 19:18b

MËSIMI 3: BINDJU RREGULLAVE TË PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem rregullave të Perëndisë edhe kur bota thotë që nuk kam pse ta bëj.

SuperVargu: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, ec në të gjitha rrugët e tij, zbato të gjitha urdhërimet e tij, qëndro sa më afër tij, shërbeji me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.” Jozueu 22:5b

Lëre Popullin Tim të Shkojë!

Kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundshme.

Krisi, Xhoi dhe Gizmo nuk vendosin dot se cila është aventura më emocionuese e të gjitha kohërave, derisa Superlibri i çon ata në Egjiptin e vjetër. Ata takojnë Moisiun, një princ që ia mbath për t'u bërë bari. Zbuloni se si Perëndia e thërret atë të sfidojë faraonin dhe të çlirojë izraelitët nga skllavëria. Bëhuni dëshmitarë të mrekullive, plagëve dhe ndarjes së Detit të Kuq. Fëmijët mësojnë se kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundura.

MËSIMI 1: PERËNDIA NA KUPTON

SuperEvërteta: Perëndia më sheh, më dëgjon dhe më kupton.

SuperVargu: “Pastaj Zoti tha: 'Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim, që ndodhet në Egjipt, dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij.” Eksodi 3:7 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË FORCA IME

SuperEvërteta: Perëndia do të mposhtë dobësinë time.

SuperVargu: Atëherë Moisiu i tha Zotit: «Mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i gojës ...» Zoti i tha: «Kush e ka bërë gojën e njeriut…? … A nuk jam unë vallë, Zoti? ... Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të të mësoj atë që duhet të thuash.»” Eksodi 4:10-12 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA SHPENGON

SuperEvërteta: Perëndia do të më shpengojë.

SuperVargu: “Unë jam Zoti; do t’ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit, do t’ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t’ju çliroj me krah të shtrirë.” Eksodi 6:6b (ABS)

Jakobi dhe Esau

Krisi thotë se nuk do ta falë kurrë Xhoin kur aksidentalisht prish qarkun e shkurtër të Gizmos duke e lagur atë gjatë një ndeshje argëtuese me ujë. Superlibri i çon fëmijët të takojnë Jakobin dhe Esaun, binjakët që nuk shkojnë mirë bashkë. Zbuloni se si Jakobi e mashtron të atin dhe vjedh nga Esau, më pas arratiset për të shpëtuar jetën e tij. Dëshmoni përfundimin dramatik kur më në fund vëllezërit takohen sërish. Fëmijët mësojnë se si marrëdhëniet që mund të duken të parikuperueshme mund të restaurohen përmes faljes!

Mësimi 1: Ne gëzojmë bekimet e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë jam fëmijë i Perëndisë, dhe gëzoj të gjitha bekimet e Tij.

SuperVargu: “Esau i tha babait të tij:«A ke vetëm këtë bekim, ati im? Bekomë edhe mua, o ati im!». Dhe Esau ngriti zërin dhe qau.” Zanafilla 27:38 (NLT)

Mësimi 2: Vlerësojini bekimet tuaja

SuperEvërteta: Unë do të bëj më të mirën time për të mbajtur të gjitha bekimet e Perëndisë.

SuperVargu: Atëherë ai i tha: “Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndinë dhe me njerëzit, dhe ke fituar.” Zanafilla 32:28 (CEV)

Mësimi 3: Falini të tjerët

SuperEvërteta: Unë do t’i fal të tjerët ashtu si Jezusi më ka falur mua.

SuperVargu: Jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Ligji i Përtërirë 5:33a

Prova!

Krisi është i emocionuar me sistemin e ri të lojës aq të famshme, derisa dëgjon që një djalosh i sëmurë në spital nuk mund ta ketë një të tillë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Abrahamin, i cili përballet me provën e fundit të besimit të tij. Shihni se si ky atë i dashur duhet të vendosë se kush është më i rëndësishëm: Perëndia apo djali i tij i dashur, Isaku. Fëmijët mësojnë se vendimet më të vështira mund të sjellin gëzimin më të madh!

MËSIMI 1: NJË MARRËDHËNIE ME PERËNDINË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë dhe do t’u besoj premtimeve të Tij.

SuperVargu: "Ec në praninë Time dhe qëndro i ndershëm; dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort.” Zanafilla 17:1b–2 (CEV)

MËSIMI 2: Vendos Zotin të parin

SuperEVërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë edhe kur është e vështirë.

SuperVargu: “Engjëlli i tha: «Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. “Tani e di mirë që ti i druhesh Perëndisë, se për shkakun tim nuk e ke kursyer birin tënd, të vetmin bir që ke.” Zanafilla 22:12 (EV)

MËSIMI 3: Zoti siguron

SuperEvërteta: Perëndia më do dhe dha veten e Tij për mua.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” Gjoni 3:16 (NKJV)

Në fillim

Superbook i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon pas në kohë që të përjetojnë historinë e Krijimit. Nxënësit do të marrin mësime të rëndësishme për bindjen dhe faljen dhe do të zbulojnë se, megjithëse ne bëjmë gjëra që nuk duhet, Perëndia është plot dashuri dhe ka një plan të mrekullueshëm për të ardhmen tonë.

MËSIMI 1: NDERO PERËNDINË

SuperEvërteta:Unë do ta nderoj Perëndinë si Krijuesin tim dhe do t'i bindem Fjalës së Tij.

SuperVargu:"Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë në rast se dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënd."Ligji i Përtërirë 28:2 (ABS)

MËSIMI 2: TUNDIMI I RREZIKUT

SuperEvërteta:Perëndia më krijoi për të bërë gjëra të mira.

SuperVargu: "Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to." Efesianëve 2:10 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA KA NJË PLAN

SuperEvërteta:Perëndia ka një plan që të më sjellë përsëri te Ai.

SuperVargu:"Dhe unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj; fara e saj do të shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj." Zanafilla 3:15 (ABS)